Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 154 KB)
Hysbysiad ar gyfer wrandawiadau Chwefror/Mawrth – 06 Chwefror 2023
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 154 KB)
Hysbysiad ar gyfer wrandawiadau mis Rhagfyr – 15 Tachwedd 2022
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - CS.4 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac - Dangos Newidiadau ers 17 Mawrth 2023) (Cyflwyniad Cau Terfynol) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 649 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - CS.4.1 Atodlen Newidiadau i'r DCO Drafft (Cyflwyniad Cau Terfynol) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - CS.4 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân) (Cyflwyniad Cau Terfynol) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - CS.4 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac - Dangos Newidiadau o Adran 51) (Cyflwyniad Cau Terfynol) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Addleshaw Goddard LLP ar ran National Grid Electricity Transmission Plc (PDF, 128 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Llythyr Ymadael - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Hysbysiad o gwblhau'r Archwiliad gan yr Awdurdod Archwilio (Cymraeg) (PDF, 148 KB)
Other
Hysbysiad o gwblhau'r Archwiliad gan yr Awdurdod Archwilio (Saesneg) (PDF, 102 KB)
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr JB a Mrs E Evans (PDF, 866 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniad Llafar yn CAH - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Llywodraeth Cymru (Trafnidiaeth) (PDF, 137 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Llythyr Clawr wedi'i ddiweddaru - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Llywodraeth Cymru (Trafnidiaeth) (PDF, 89 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Darpariaethau Amddiffynnol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 250 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.6 Pecyn Gwella Tirwedd a Diweddariad y Gronfa Dwristiaeth (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 278 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.1 Canllaw i Gyflwyniad Cau'r Ymgeisydd - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.3 Cyflwyniad Cau Ymgeisydd - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.4 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac - Dangos Newidiadau o'r Cais) (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 368 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.7 Datganiad ar Dir Comin 1 - Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd Cymru (Seascape, Landscape and Visual Impacts Assessment) (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 600 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.2 Traciwr Dogfennau (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 311 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.5 Datganiad ar y Cyd gyda Chyngor Sir Ynys Môn, Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.4 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac – Dangos Newidiadau o D8) (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Eversheds Sutherland (International) LLP ar ran Network Rail (PDF, 540 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Llythyr Ymadael
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.4 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân) (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 395 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.8 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 390 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.4.1 Atodlen Newidiadau i'r DCO Drafft (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
NATS Safeguarding (PDF, 76 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Llythyr Ymadael
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 134 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Sylwadau ar Gyflwyniadau Terfyn Amser 7
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 110 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniad Llafar yn CAH
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 144 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Ymateb i Reol 17
Other
Addleshaw Goddard LLP ar ran National Grid Electricity Transmission Plc (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - DCO Keadby 3
Other
Addleshaw Goddard LLP ar ran National Grid Electricity Transmission Plc (PDF, 146 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Darpariaethau Amddiffynnol mewn perthynas ag DCO Awel Y Môr
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 98 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Ymateb i Gyflwyniadau Terfyn Amser 6
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.39 Rhestr Errata Cais (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 348 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.18 Caniataid a Thrwyddedau sydd eu hangen o dan Ddeddfwriaeth Arall (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 897 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.10 Memorandwm Esboniadol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 624 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.9.1 Atodlen Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Natural England (PDF, 102 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Sylwadau ar y RIES
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.17 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 430 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.77 Datganiad ar y Cyd gyda Dŵr Cymru
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.72 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 2: Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 165 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Ymateb i Gyflwyniadau Terfyn Amser 6
Other
Llywodraeth Cymru (Trafnidiaeth) (PDF, 222 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 342 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 8 yr Ymgeisydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 27 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.75 Cynllun Lleoliad
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 304 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.36 Datganiad o Dir Cyffredin 9 - Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 249 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.22 Pecyn Gwella Tirwedd a Diweddariad y Gronfa Dwristiaeth
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 53 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.66 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 7: Mamaliaid Morol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 34 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.40 Categori 5: Adroddiadau - Adroddiad 5.2: Adroddiad i Lywio Asesiad Priodol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.39 Rhestr Errata Cais (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 684 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.23 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Gynllun Gweithredu NSIP a Chyfleoedd i Fudd Net Amgylcheddol Alltraeth
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 507 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.6 Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniadau Llafar i'r CAH (Gwrandawiad Caffael Gorfodol)
Other
Addleshaw Goddard LLP ar ran National Grid Electricity Transmission Plc (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Llythyr Clawr
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.58 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddu LVIA - Ffigur 2.19 (Safbwynt 2: Llanelwy, Parc Busnes)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.19 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol Drafft (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 258 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.5 Ymateb yr Ymgeisydd i'r Llythyr Rheol 17 dyddiedig 09 Mawrth 2023
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.59 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddau LVIA - Ffigur 2.20 (Safbwynt 3: Ffordd Glascoed)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 801 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.41 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 1 - Pennod 3: Methodoleg Asesu Effaith Amgylcheddol
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 186 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Sylwadau ar Gyflwyniadau Terfyn Amser 7
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 241 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.13 Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno a Chynnydd y Drwydded Forol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 464 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.11 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 591 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.2 Traciwr Dogfennau Cais
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.14 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.65 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddau LVIA - Ffigur 2.26 (Safbwynt 9: Y Foel)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.53 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 4 - Atodiad 7.1: Nodweddu Gwaelodlin Mamaliaid Morol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 268 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.3 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd at Derfyn Amser 7
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.70 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 4: Ornitholeg Alltraeth
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 461 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.44 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 14: Rhyngberthynas
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 505 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.37 Datganiad o Dir Cyffredin 10 - Llywodraeth Ynys Manaw
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 395 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.28 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 364 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.35 Datganiad o Dir Cyffredin 7 - Cyfoeth Naturiol Cymru (Ar y tir)
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 105 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniad Llafar yn CAH
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 170 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Darpariaethau Amddiffynnol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 807 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.51 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 13: Casgliadau Ar y tir
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 832 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.16 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.64 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddu LVIA - Ffigur 2.25 (Safbwynt 8: Rhuddlan)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.48 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 7: Hydroleg, Hydrogeoleg a Risg Llifogydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.68 Datganiad Cynllunio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.63 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddu LVIA - Ffigur 2.24 (Safbwynt 7: Llanelwy)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 283 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.78 Egwyddorion Cynllun Gwella Tirwedd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 665 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.15 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.9 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 16 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.43 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 11: Archaeoleg a Threftadaeth Ddiwylliannol Alltraeth
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 292 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.8 Sylwadau'r Ymgeisydd ar y RIES
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.24 Nodyn ar Gyfleoedd ar gyfer Gwelliannau Ecolegol a Chysylltedd yn yr OnSS
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.19 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.20 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.69 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 2: Daeareg Forol, Eigioneg a Phrosesau Ffisegol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.12 Atodlen Lliniaru a Monitro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.20 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 338 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.18 Caniataid a Thrwyddedau sydd eu hangen o dan Ddeddfwriaeth Arall (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.26 Ymateb Pellach yr Ymgeisydd i ExQ3.0.7
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.57 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddu LVIA - Ffigur 2.18 (Safbwynt 1: Bridlepath nr Faenol-broper)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 31 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.50 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 10: Sŵn a Dirgryniad
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.54 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 4 - Atodiad 7.2: Protocol Lliniaru Mamaliaid Morol Amlinellol drafft
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.12 Atodlen Lliniaru a Monitro (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.46 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 5: Bioamrywiaeth a Chadwraeth Natur Ar y tir
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 305 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.25 Nodyn ar y Pwysau i'w Roi i Welliant
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 108 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Gloi
Other
Amy Evans ac Martin Griffiths (PDF, 110 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 183 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 577 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.4 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Drydydd yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 51 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.55 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 5 - Atodiad 5.1: Adroddiad Arfarnu Ecolegol Rhagarweiniol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 511 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.34 Datganiad o Dir Cyffredin 6 - Cyfoeth Naturiol Cymru (Alltraeth)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 338 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.27 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 11 - Cynllun Rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 307 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.38 Datganiad o Dir Cyffredin 14 - Yr RSPB
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 350 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.30 Datganiad o Dir Cyffredin 1 - Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd Cymru (Asesiad Morlun, Tirwedd ac Effeithiau Gweledol)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 246 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.29 Y Diweddaraf am Drafodaethau gyda Rhyl Flats Wind Farm Limited a North Hoyle Wind Farm Limited at Derfyn Amser 8
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.14 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 465 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.11 Egwyddorion Trwydded Forol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.42 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 6: Ecoleg Pysgod a Physgod Cregyn
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.17 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 853 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.16 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.9 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.49 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 8: Archaeoleg Ar y tir a Threftadaeth Ddiwylliannol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.61 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddu LVIA - Ffigur 2.22 (Safbwynt 5: Ffordd Mân, Groesffordd)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.67 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 10: Morlun, Tirwedd ac Asesiad Effaith Weledol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.56 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 5 - Atodiad 5.7: Adroddiad Arolwg Pathew
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 293 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.32 Datganiad o Dir Cyffredin 4 - Cyngor Sir Ynys Môn
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 136 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Gloi
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 543 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.10 Memorandwm Esboniadol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 380 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.74 Datganiadau Safle ar y Cyd gyda Chyngor Sir Ynys Môn, Parc Cenedlaethol Eryri a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.73 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 3: Economaidd-gymdeithasol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 336 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.31 Datganiad o Dir Cyffredin 3 - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.62 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddu LVIA - Ffigur 2.23 (Safbwynt 6: Castell Bodelwyddan)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.52 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 4 - Atodiad 3.1: Asesiad Cydymffurfio Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 427 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.7 Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniadau Llafar i ISH4 (Effeithiau Amgylcheddol Alltraeth a'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 287 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.76 Rhestr o Newidiadau I'r Cynlluniau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.71 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 8: Pysgodfeydd Masnachol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 398 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.21 Ymateb yr Ymgeisydd i Sylwadau Ail-ymgynghori Trwydded Forol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 474 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.17.1 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 681 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.15 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.47 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 6: Amodau Daear a Defnydd Tir
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.45 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 1: Disgrifiad Prosiect Ar y tir
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddu LVIA - Ffigur 2.21 (Safbwynt 4: A55)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 356 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.33 Datganiad o Dir Cyffredin 5 - Cyfoeth Naturiol Cymru (Morlun, Tirlun ac Asesiad o'r Effaith Weledol)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 337 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.27 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 11 - Cynllun Rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol Amlinellol (Glân)
Other
Joint Nature Conservation Committee (PDF, 679 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Sylwadau ar y RIES
Other
Rheol 17 - Cais am ragor o wybodaeth (Ymgeisydd a Llywodraeth Cymru) (Cymraeg) (PDF, 178 KB)
Other
Rheol 17 - Cais am ragor o wybodaeth (Ymgeisydd a Llywodraeth Cymru) (Saesneg) (PDF, 180 KB)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 259 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.29 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Rhyl Flats Wind Farm Limited a North Hoyle Wind Farm Limited at Terfyn Amser 7
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.15 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.12 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 1 - Datganiad Dull Adeiladu Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 904 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.10 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.8 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 476 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.7 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 68 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.17 Datganiad Ariannu (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 452 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.13 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 4 - Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.12 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 1 - Datganiad Dull Adeiladu Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 315 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 7 yr Ymgeisydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.21 Effeithiau Gweledol o Faenol-Bropor (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.16 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.20 Adroddiad Dosbarthiad Tir Amaethyddol ar Safle Is-orsaf Ar y tir
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 620 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.9 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.6 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.6 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.18 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 470 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.8.1 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 384 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.27 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG
Other
Rhyl Flats Wind Farm Ltd (PDF, 201 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 313 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.3 Sylwadau ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd yn Derfyn Amser 6
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 225 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.28 Datganiad ar y Cyd gyda SP Manweb
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 72 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.17 Datganiad Ariannu (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 501 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.14 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 8 - Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 13 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.22 Categori 6 - Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.2 - Ffigurau LVIA – Ffigur 2.6 (Mapio o'r Awyr gyda Datblygiad Arfaethedig)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.15 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 15 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.24 Cynllun Rheoli AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 2014 - 2019
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.21 Effeithiau Gweledol o Faenol-Bropor (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.19 Atodlen Lliniaru a Monitro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.16 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 486 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.13 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 4 - Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 461 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.7 Egwyddorion Trwydded Forol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 17 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.25 Cynllun Rheoli AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 2020 - 2025
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 374 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.30 Datganiad o Dir Cyffredin 16 - Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.18 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 478 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.14 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 8 - Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 755 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.10 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 429 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.5 Ymateb yr Ymgeisydd i weithredoedd CAH ac ISH4
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.23 Cynllun Rheoli AHNE Ynys Môn
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.19 Atodlen Lliniaru a Monitro (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.4 Ymateb yr Ymgeisydd i Gwestiynau Ysgrifenedig Drydydd yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 15 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.26 Cynllun Partneriaeth Parc Cenedlaethol Eryri
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 375 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.11 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 460 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.32 Datganiad o Dir Cyffredin 2 - Cyngor Sir Ddinbych
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.2 Traciwr Dogfennau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 287 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.31 Datganiad o Dir Cyffredin 11 - Asiantaeth Forwrol a Gwylwyr y Glannau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 395 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.11 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu (Trac)
Other
The Crown Estate (PDF, 142 KB)
Cyflwyiniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Joint Nature Conservation Committee (JNCC) (PDF, 76 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr JB & Mrs E Evans (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 619 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.9 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 456 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.6.1 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (PDF, 442 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Cyngor Sir Ddinbych (PDF, 105 KB)
Cyflwyiniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.8 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
North Hoyle Wind Farm Limited (PDF, 91 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7
Other
Cyngor Sir Ddinbych (PDF, 133 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i Restr Weithredu ISH4
Other
Royal Society for the Protection of Birds (PDF, 211 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 6 MB)
Cyflwyiniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 217 KB)
Cyflwyiniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Wilson Fearnall Ltd ar ran GBL and IB Kerfoot Discretionary Trust (PDF, 263 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) (PDF, 131 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Charlotte Bowers (PDF, 102 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni 6 - 27 Chwefror a 2 Mawrth 2023 (Cymraeg) (PDF, 110 KB)
Other
Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni 6 - 27 Chwefror a 2 Mawrth 2023 (Saesneg) (PDF, 111 KB)
Other
Rhestr Weithredu - ISH4 1 Mawrth 2023 (Saesneg) (PDF, 109 KB)
Other
Rhestr Weithredu - CAH 28 Chwefror 2023 (Cymraeg) (PDF, 121 KB)
Other
Rhestr Weithredu - CAH 28 Chwefror 2023 (Saesneg) (PDF, 120 KB)
Other
Rhestr Weithredu - ISH4 1 Mawrth 2023 (Cymraeg) (PDF, 112 KB)
Other
Recordiad o Gwrandawiad Mater Penodol 4 (ISH4) - Rhan 1 - 01 Mawrth 2023 (Document 4 KB)
Other
Gwrandawiad Mater Penodol 4 (ISH4) - Trawsgrifiad - Rhan 2 - 01 Mawrth 2023 (PDF, 236 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir gyda'r iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau mor gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Gwrandawiad Mater Penodol 4 (ISH4) - Trawsgrifiad - Rhan 3 - 01 Mawrth 2023 (PDF, 250 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir gyda'r iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau mor gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Recordiad o Gwrandawiad Mater Penodol 4 (ISH4) - Rhan 2 - 01 Mawrth 2023 (Document 4 KB)
Other
Recordiad o Gwrandawiad Mater Penodol 4 (ISH4) - Rhan 3 - 01 Mawrth 2023 (Document 4 KB)
Other
Gwrandawiad Mater Penodol 4 (ISH4) - Trawsgrifiad - Rhan 1 - 01 Mawrth 2023 (PDF, 250 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir gyda'r iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau mor gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH) - Rhan 1 - 28 Chwefror 2023 (Document 4 KB)
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH) - Rhan 4 - 28 Chwefror 2023 (Document 4 KB)
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH) - Rhan 2 - 28 Chwefror 2023 (Document 4 KB)
Other
Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH) - Trawsgrifiad - Rhan 1 - 28 Chwefror 2023 (PDF, 265 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir gyda'r iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau mor gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH) - Trawsgrifiad - Rhan 3 - 28 Chwefror 2023 (PDF, 260 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir gyda'r iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau mor gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH) - Trawsgrifiad - Rhan 4 - 28 Chwefror 2023 (PDF, 184 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir gyda'r iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau mor gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH) - Trawsgrifiad - Rhan 2 - 28 Chwefror 2023 (PDF, 205 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir gyda'r iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau mor gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH) - Rhan 3 - 28 Chwefror 2023 (Document 4 KB)
Other
Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio (ExQ3) (Saesneg) (PDF, 338 KB)
Other
Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio (ExQ3) (Cymraeg) (PDF, 354 KB)
Other
National Grid Electricity Transmission Plc (PDF, 61 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Adroddiad ar y Goblygiadau i Safleoedd Ewropeaidd (RIES) (PDF, 833 KB)
Cyhoeddwyd gan yr Awdurdod Archwilio - 22 Chwefror 2023
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 384 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.15 Nodyn ar Uchelfannau Adeiladau Is-orsaf
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 122 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 522 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.11 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 502 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.29 Datganiad o Dir Cyffredin 6 - Cyfoeth Naturiol Cymru (Alltraeth)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 31 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.19 Cynllun Gwaith
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 388 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.28 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.18 Cynllun Tir (Ar y tir)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 710 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.3 Ymateb yr Ymgeisydd i Gwestiynau Ysgrifenedig Ail yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 26 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.21 Cynllun Atal Hawliau Tramwy Cyhoeddus Dros Dro
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 864 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.5 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 301 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.27 Rhestr o Newidiadau i'r Cynlluniau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.34 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu Atodiad 1 Datganiad Dull Adeiladu Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.7 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 475 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.33 Datganiad o Dir Cyffredin 2 - Cyngor Sir Ddinbych
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 509 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.11 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.34 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu Atodiad 1 Datganiad Dull Adeiladu Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.5 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 531 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.14 Datganiad Ieithyddol Cymunedol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 268 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.13 Pecyn Gwella Tirwedd a Diweddariad y Gronfa Dwristiaeth
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 278 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.32 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu Atodiad 12 Cynllun Cyfathrebu Adeiladwaith Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 453 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.7.1 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau
Other
Rhyl Flats Wind Farm Limited (PDF, 148 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.12 Datganiad Ariannu (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 28 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.23 Safleoedd Statudol/Anstatudol neu nodweddion y Cynllun Amgylchedd Hanesyddol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.6 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 348 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.30 Datganiad o Dir Cyffredin 5 - Cyfoeth Naturiol Cymru (Morlun, Tirlun ac Asesiad o'r Effaith Weledol)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 25 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.26 Cynllun Gwrychoedd a Choed wedi'i Diogelu
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 427 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.31 Cynllun Monitro Sŵn Pentwrio Alltraeth Amlinellol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 27 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.16 Cynllun Lleoliad
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 327 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 6 yr Ymgeisydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 456 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.8 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.6 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 462 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.8 Egwyddorion Trwydded Forol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 26 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.20 Cynlluniau Gwaith Stryd a Mynediad
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 535 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.14 Datganiad Ieithyddol Cymunedol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 279 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.32 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu Atodiad 12 Cynllun Cyfathrebu Adeiladwaith Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 551 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.2 Traciwr Dogfennau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 31 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.22 Cynllun Safleoedd Cadwraeth Natur Statudol / Anstatudol
Other
Amy Evans ac Martin Griffiths (PDF, 388 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6
Other
North Hoyle Wind Farm Limited (PDF, 85 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 560 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.10 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.7 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.12 Datganiad Ariannu (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.24 Cynllun Tir y Goron
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.17 Cynllun Tir Categori Arbennig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 30 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.25 Cyrff Dŵr mewn Cynllun Rheoli Basn Afon
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.4 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol Drafft
Other
National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) (PDF, 844 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 246 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.9 Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno a Chynnydd y Drwydded Forol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 570 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.10 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 435 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.5.1 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Agenda Gwrandawiad Caffael Gorfodol (Saesneg) (PDF, 246 KB)
Other
Agenda Gwrandawiad Mater Penodol 4 (Saesneg) (PDF, 246 KB)
Other
Agenda Gwrandawiad Mater Penodol 4 (Cymraeg) (PDF, 247 KB)
Other
Agenda Gwrandawiad Caffael Gorfodol (Cymraeg) (PDF, 248 KB)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 239 KB)
Cyflwyiniad Terfyn Amser 5 - Adendwm i [REP5-039] Amcanion Cadwraeth ar gyfer Ardal Gwarchod Arbennig Bae Lerpwl - Cyflwyniad hwyr wedi eu derbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Sir Ddinbych (PDF, 369 KB)
Cyflwyiniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2 - Cyflwyniad hwyr wedi eu derbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) (PDF, 198 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.15 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.20 Cynllun Tir (Ar y tir)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 390 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.12 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 15 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.4 Ymateb yr Ymgeisydd i Gwestiynau Ysgrifenedig Ail yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 465 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.17 Tabl o Gaffael Gorfodol a Gwrthwynebiadau Meddiant Dros Dro (Trac)
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 150 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 420 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.9.1 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.5 Ymchwiliad Llwyth Anwahanadwy Gwynt y Môr
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 267 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.21 Rhestr o Newidiadau i'r Cynlluniau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 367 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.19 Statement of Common Ground 7 - Natural Resources Wales (Ar y tir)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.9 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 487 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.8 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 469 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.9 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
North Hoyle Wind farm Limited (PDF, 239 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 241 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 447 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.13 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu : Atodiad 1 - Cynllun Rheoli Pridd (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.10 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 545 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.2 Traciwr Dogfennau
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr G & Mrs ME Hughes (PDF, 30 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr JB & Mrs E Evans (PDF, 202 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.11 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu : Atodiad 1 - Datganiad Dull Adeiladu Ar y tir (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.15 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 259 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 442 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.15.1 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 416 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.7 Tirweddau Dynodedig a Phrofion Perthnasol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.14 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.10 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd (PDF, 784 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 302 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.18 Datganiad o Dir Cyffredin 9 - Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 453 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.17 Tabl o Gaffael Gorfodol a Gwrthwynebiadau Meddiant Dros Dro (Glân)
Other
The Crown Estate (PDF, 141 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 311 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 5 yr Ymgeisydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.14 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Glân)
Other
Royal Society for the Protection of Birds (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Wilson Fearnall Ltd ar ran GBL and IB Kerfoot Discretionary Trust (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 446 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.13 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 4 - Cynllun Rheoli Pridd (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 522 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.16 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 373 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.12 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 772 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.6 Asesiad Cylch Bywyd ar gyfer Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 447 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.3 Sylwadau ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd yn Derfyn Amser 4
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 531 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.16 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.11 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 1 - Datganiad Dull Adeiladu Ar y tir (Glân)
Other
Rheol 13 - Hysbysiad o wrandawiadau (Saesneg) (PDF, 194 KB)
Other
Rheol 13 - Hysbysiad o wrandawiadau (Cymraeg) (PDF, 194 KB)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 156 KB)
Hysbysiad o Wrandawiad
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 146 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - Sylwadau ar Dabl 5 o'r Cynrychioliadau Terfyn Amser 3 yr Ymgeisydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 733 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.3 Ymateb yr Ymgeisydd i Bwyntiau Gweithredu ISH2 ac ISH3
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.10 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 350 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.4 Sylwadau ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd yn Derfyn Amser 3a
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 287 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.23 Datganiad o Dir Cyffredin 12 - Trinity House
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 495 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.28 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 193 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 389 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.15 Cod Amlinelliad Ymarfer Adeiladu (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.30 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 256 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - Atodiad 1
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 465 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.17 Egwyddorion Trwydded Forol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.9 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.14 Datganiad Dull Adeiladu Alltraeth Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 455 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.17 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 298 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 4 yr Ymgeisydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.30 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 531 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.27 Cynllun Adeiladu Rheoli Traffig Amlinellol (Trac)
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 125 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 265 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.19 Adolygiad o Dabl 8 o'r Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol (LVIA)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 358 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.11 Datganiad o Dir Cyffredin 3 - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 479 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.29 Tabl o Gaffael Gorfodol a Gwrthwynebiadau Meddiant Dros Dro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 539 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.27 Cynllun Adeiladu Rheoli Traffig Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.9 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 863 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.7 Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth Amlinellol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.10 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 369 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.31 Datganiad o Dir Cyffredin 1 - Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd Cymru (Morlun, Tirlun ac Asesiad o'r Effaith Weledol)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 437 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.26 Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.5 Ymateb yr Ymgeisydd i Llythyr Reol 17 dyddiedig 19 Rhagfyr 2022
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 480 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.30.1 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 437 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.26 Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 446 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.13 Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 485 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.28 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 298 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.22 Datganiad o Dir Cyffredin 15 - JNCC
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 342 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.12 Datganiad o Dir Cyffredin 10 - Llywodraeth Ynys Manaw
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 434 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.29 Tabl o Gaffael Gorfodol a Gwrthwynebiadau Meddiant Dros Dro (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 374 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.15 Cod Amlinelliad Ymarfer Adeiladu (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 245 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.18 Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno a Chynnydd y Drwydded Forol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.16 Atodlen Lliniaru a Monitro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 368 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.25 Datganiad o Dir Cyffredin 16 - Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.14 Datganiad Dull Adeiladu Ar y tir Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 459 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.13 Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.8 Ymateb yr Ymgeisydd i R17Q1.1
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 436 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.2 Traciwr Dogfennau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 381 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.6 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 311 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.24 Datganiad o Dir Cyffredin 13 - UK Chamber of Shipping
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 304 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.21 Datganiad o Dir Cyffredin 8 - Cadw
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.20 Effeithiau Gweledol o Faenol-Bropor
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.16 Atodlen Lliniaru a Monitro (Glân)
Other
Trustees of the Bodrhyddan Estate Maintenance Fund and Bodrhyddan Farming Company Ltd (PDF, 348 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio (ExQ2) (Cymraeg) (PDF, 529 KB)
Other
Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio (ExQ2) (Saesneg) (PDF, 475 KB)
Other
Other
Other
Other
Other
Llanddulas and Rhyd Y Foel Community Council (PDF, 122 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - Gyflwyniadau ôl-wrandawiad a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
Other
Rheol 17 - Cais am wybodaeth bellach gan yr Ymgeisydd (Cymraeg) (PDF, 198 KB)
Other
Rheol 17 - Cais am wybodaeth bellach gan yr Ymgeisydd (Saesneg) (PDF, 199 KB)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 214 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (NFFO)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 251 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 261 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Drwydded Forol (The Crown Estate)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 293 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Rhestr Dogfennau Gwybodaeth Bellach
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 123 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Llythyr Clawr Cais am Drwydded Forol
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 347 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (NATS Safeguarding)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 366 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Drwydded Forol (Cadw)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 13 MB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Drwydded Forol (Defence Infrastructure Organisation)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 252 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (RSPB)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 276 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (Janet Finch-Saunders AS)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 314 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Drwydded Forol (CEFAS)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 136 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (JNCC)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 154 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (CBHC)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 216 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (CSYM)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 607 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - 6.7.1 Crynodeb anhechnegol
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 3 MB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Map Ardaloedd Cynllun Trwyddedau Morol
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 142 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 138 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Llythyr Ymgynghori ar Drwydded Forol
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 890 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (Ynys Manaw)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 547 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.18 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 51 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.10 Cynllun Gwrychoedd a Choed wedi'i Diogelu
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 53 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.9 Cyrff Dŵr mewn Cynllun Rheoli Basn Afon
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 356 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.4 Crynodeb ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar i ISH2 (Morlun a Materion Cysylltiedig)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 269 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 3a yr Ymgeisydd
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 223 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (MCA)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 353 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - ML-1.10
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 72 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (Cynrychiolaeth Gyhoeddus)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 89 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Adeiladau Rhestredig
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 636 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Canllaw i'r Cais am Drwydded Forol
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 324 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (Cynghoriad CNC)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.14 Ymateb yr Ymgeisydd i Sylwadau Cais Trwydded Forol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 378 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.15 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.16 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 285 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited -3a.2 Ymateb yr Ymgeisydd i Lythyr Rheol 17
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 337 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.5 Crynodeb ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar i ISH3 ( (Safle is-orsaf arfaethedig a materion cysylltiedig)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 489 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.3 Sylwadau ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd yn Derfyn Amser 3
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 831 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.17 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.11 Cynllun Tir (Alltraeth)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.7 Safleoedd Statudol/Anstatudol neu nodweddion y Cynllun Amgylchedd Hanesyddol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 50 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.8 Gwaith Stryd a Chynlluniau Mynediad
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 307 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ffurflen Gais Gwaith Morol
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 2 MB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - ES 6.2.1
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 265 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.12 Rhestr o Newidiadau i'r Cynlluniau
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 153 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - Crynodebau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar yn y gwrandawiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 555 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.19 Asesiad Ornitholeg Forol Y Gogarth (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 381 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.13 Ymateb yr Ymgeisydd i Dîm Trwydded Forol Cyfoeth Naturiol Cymru am gais wybodaeth bellach
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 686 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.6 Asesiad Ornitholeg Forol Y Gogarth (Trac)
Other
Cyngor Sir Ddinbych (PDF, 184 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - Gyflwyniadau ôl-wrandawiad a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
Other
Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni - 5 a 9 Rhagfyr 2022 (Cymraeg) (PDF, 109 KB)
Other
Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni - 5 a 9 Rhagfyr 2022 (Saesneg) (PDF, 110 KB)
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Materion Penodol (ISH3) ar safle’r is-orsaf arfaethedig rhan 1 - 08 Rhagfyr 2022 (Document 4 KB)
Other
Gwrandawiad Materion Penodol (ISH2) ar faterion morwedd a materion cysylltiedig rhan 2 - Trawsgrifiad - 07 Rhagfyr 2022 (PDF, 240 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir gyda'r iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau mor gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Materion Penodol (ISH3) ar safle’r is-orsaf arfaethedig rhan 2 - 08 Rhagfyr 2022 (Document 4 KB)
Other
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Materion Penodol (ISH3) ar safle’r is-orsaf arfaethedig rhan 4 - 08 Rhagfyr 2022 (Document 4 KB)
Other
Other
Other
Gwrandawiad Materion Penodol (ISH2) ar faterion morwedd a materion cysylltiedig rhan 3 - Trawsgrifiad - 07 Rhagfyr 2022 (PDF, 267 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir gyda'r iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau mor gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Gwrandawiad Materion Penodol (ISH3) ar safle’r is-orsaf arfaethedig rhan 3 - Trawsgrifiad - 08 Rhagfyr 2022 (PDF, 253 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir gyda'r iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau mor gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Gwrandawiad Materion Penodol (ISH3) ar safle’r is-orsaf arfaethedig rhan 4 - Trawsgrifiad - 08 Rhagfyr 2022 (PDF, 234 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir gyda'r iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau mor gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Gwrandawiad Materion Penodol (ISH2) ar faterion morwedd a materion cysylltiedig rhan 1 - Trawsgrifiad - 07 Rhagfyr 2022 (PDF, 262 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir gyda'r iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau mor gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Gwrandawiad Materion Penodol (ISH3) ar safle’r is-orsaf arfaethedig rhan 1 - Trawsgrifiad - 08 Rhagfyr 2022 (PDF, 270 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir gyda'r iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau mor gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Other
Gwrandawiad Materion Penodol (ISH3) ar safle’r is-orsaf arfaethedig rhan 2 - Trawsgrifiad - 08 Rhagfyr 2022 (PDF, 212 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir gyda'r iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau mor gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Gwrandawiad Materion Penodol (ISH2) ar faterion morwedd a materion cysylltiedig rhan 4 - Trawsgrifiad - 07 Rhagfyr 2022 (PDF, 136 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Oherwydd ymarferoldeb Microsoft Teams, mae'r trawsgrifiad yn arbennig o anghywir gyda'r iaith Gymraeg. Peidiwch â dehongli'r cyfieithiadau mor gywir. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Materion Penodol (ISH3) ar safle’r is-orsaf arfaethedig rhan 3 - 08 Rhagfyr 2022 (Document 4 KB)
Other
Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni - 14 a 15 Tachwedd 2022 (Saesneg) (PDF, 271 KB)
Other
Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni - 14 a 15 Tachwedd 2022 (Cymraeg) (PDF, 269 KB)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 303 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol – Datganiad o Dir Cyffredin 8 – Cadw - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 435 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol – Datganiad o Dir Cyffredin 2 – Cyngor Sir Ddinbych – Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Agenda ar gyfer ISH3 Safle is-orsaf arfaethedig - Cymraeg (PDF, 200 KB)
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Materion Penodol 3 (ISH3) yn ymdrin â safle’r isbwerdy artraeth arfaethedig a materion cysylltiedig.
Other
Agenda ar gyfer ISH3 Safle is-orsaf arfaethedig - Saesneg (PDF, 186 KB)
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Materion Penodol 3 (ISH3) yn ymdrin â safle’r isbwerdy artraeth arfaethedig a materion cysylltiedig.
Other
Agenda ar gyfer ISH2 Morlun a materion cysylltiedig - Saesneg (PDF, 158 KB)
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Materion Penodol 2 (ISH2) yn ymdrin ag effeithiau’r gwaith alltraeth arfaethedig ar y morwedd, y dirwedd, yr effeithiau gweledol a materion cysylltiedig, gan gynnwys yr effeithiau ar dreftadaeth ddiwylliannol, materion economaidd-gymdeithasol a thwristiaeth.
Other
Agenda ar gyfer ISH2 Morlun a materion cysylltiedig - Cymraeg (PDF, 177 KB)
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Materion Penodol 2 (ISH2) yn ymdrin ag effeithiau’r gwaith alltraeth arfaethedig ar y morwedd, y dirwedd, yr effeithiau gweledol a materion cysylltiedig, gan gynnwys yr effeithiau ar dreftadaeth ddiwylliannol, materion economaidd-gymdeithasol a thwristiaeth.
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 215 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.8 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 387 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.11 Datganiad o Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiad Tir Cyffredin
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 452 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.9 Nodyn Eglurhad ar Effeithiau a Ragfynegwyd wedi'u Dosrannu i Safleoedd Dynodedig Ynys Manaw
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 457 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.4 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Trac))
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.7 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.14 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 451 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.5 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 377 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.21 Statement of Common Ground 7 - Natural Resources Wales (Ar y tir)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 492 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.20 Datganiad o Dir Cyffredin 6 - Cyfoeth Naturiol Cymru (Alltraeth)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 26 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.12 Cynllun Atal Hawliau Tramwy Cyhoeddus dros dro
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.6 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.13 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 529 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.10 Adroddiad Effaith Cydraddoldebau
Other
Martin Griffiths (PDF, 123 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 523 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.2 Sylwadau ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd yn Derfyn Amser 2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.3 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 298 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.24 Datganiad o Dir Cyffredin 15 - The Joint Nature Conservation Committee (JNCC)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 343 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.19 Datganiad o Dir Cyffredin 5 - Cyfoeth Naturiol Cymru (Morlun, Tirlun ac Asesiad o'r Effaith Weledol)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 233 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Ysgrifenedig
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 107 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 347 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.22 Datganiad o Dir Cyffredin 9 - Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 315 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.18 Datganiad o Dir Cyffredin 4 - Cyngor Sir Ynys Môn
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.15 Nodyn Cymharu Trothwy Aflonyddu Lefel B
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 537 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.17 Llwyfannu Gwaith ar y tir
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 108 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Ysgrifenedig
Other
Trinity House (PDF, 179 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd am D2
Other
NATS (PDF, 198 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cadarnhad o ddiffyg presenoldeb am wrandawiadau
Other
Martyn Hussey (PDF, 95 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 267 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.1 Traciwr Dogfennau Cais
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 330 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.23 Datganiad o Dir Cyffredin 12 - Trinity House
Other
SP Energy Networks (PDF, 74 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Ysgrifenedig
Other
Network Rail Infrastructure Limited (PDF, 111 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cadarnhad o ddiffyg presenoldeb am wrandawiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 346 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.16 Ymateb yr Ymgeisydd i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) REP1-080 3.1.24 to 3.1.25
Other
Ethan Homer (PDF, 88 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol – Cais i fynychu ASI ar 6 Rhagfyr 2022 - Cyflwyniad hwyr wedi eu derbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Rostons ar ran Mrs H Proffitt, Mrs J Johnson, Mrs S Archdale and Mrs R Hughes (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Ymateb i ExQ1 - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran of Mr JB, Mrs E and Mr E Evans (PDF, 195 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol – Cais i fynychu ASI ar 6 Rhagfyr 2022 - Cyflwyniad hwyr wedi eu derbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 157 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol – Cais i fynychu ASI ar 6 Rhagfyr 2022 - Cyflwyniad hwyr wedi eu derbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 156 KB)
Hysbysiad o Wrandawiad
Other
Rheol 13 a Rheol 16 - Hysbysiad o Wrandawiadau ac Archwiliad Safle â Chwmni - Cymraeg (PDF, 19 MB)
Other
Rheol 13 a Rheol 16 - Hysbysiad o Wrandawiadau ac Archwiliad Safle â Chwmni - Saesneg (PDF, 19 MB)
Other
Rhyl Flats Wind Farm Limited (PDF, 90 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Ymatebion i Sylwadau Perthnasol ar Derfyn Amser 1
Other
DEFA Isle of Man Government (PDF, 416 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Sylwadau ar ymatebion i ExQ1 yr ExA
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 442 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.30 Cynllun Rheoli Ansawdd Aer Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 439 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.35 Cynllun Rheoli Gwastraff Safle Amlinellol (Glân)
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 238 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Tynnu'n ôl o'r Broses Archwiliad
Other
Rhyl Flats Wind Farm Limited (PDF, 158 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Sylwadau ar ymatebion i ExQ1 yr ExA
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 325 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.45 Cynllun Golau Artiffisial ac Allyriadau Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 475 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.22 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân)
Other
North Hoyle Wind Farm Limited (PDF, 92 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Ymatebion i Sylwadau Perthnasol ar Derfyn Amser 1
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 294 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.50 Datganiadau Tir Cyffredin 11 - Asiantaeth Forwrol a Gwylwyr y Glannau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 305 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.16 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 153 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Sylwadau ar ymatebion i ExQ1 yr ExA
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 523 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.23 Egwyddorion Trwydded Forol (Trac)
Other
Comhairle Chontae na Mí (PDF, 282 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 27 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.10 Cynllun Amlinellol Rheoli Tirwedd ac Ecoleg (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.3 Ymateb yr Ymgeisydd i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 446 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.27 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.14 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 463 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.26 Diweddariad ar Drafod gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr ac Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 438 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.43 Cod Ymarfer Adeiladu Amlinellol (Glân)
Other
Office of the Planning Regulator (PDF, 151 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.12 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 361 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.46 Cynllun Rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol Amlinellol(Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 625 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.13 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 480 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.8 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 396 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.36 Cynllun Ymateb Atal Llygredd a Digwyddiadau Brys Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 412 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.20 Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 359 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.37 Cynllun Ymateb Atal Llygredd a Digwyddiadau Brys Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 308 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.44 Cynllun Golau Artiffisial ac Allyriadau Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 642 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.38 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.17 Datganiad Dull Adeiladu Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 290 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.21 Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno a Chynnydd y Drwydded Forol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.15 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 27 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.9 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.11 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 768 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.4 Sylwadau ar Adroddiad Effaith Lleol (LIR) Cyngor Sir Ddinbych
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.2 Ymateb yr Ymgeisydd i Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.18 Datganiad Dull Adeiladu Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 518 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.40 Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 713 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.6 Sylwadau ar Adolygiad LVIA a SLVIA Ymgynghorwyr Defnydd Tir
Other
Gwasanaeth Cynllunio Archaelolegol Gwynedd (PDF, 765 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Sylwadau o unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd ar Derfyn Amser 1
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 444 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.31 Cynllun Rheoli Ansawdd Aer Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 376 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.49 Cynllun Cyfathrebu Amlinellol (Glân)
Other
Royal Society for the Protection of Birds (PDF, 19 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 417 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.34 Cynllun Rheoli Gwastraff Safle Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 307 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.29 Asesiad o'r Effeithiau Gweledol gan Warchodfa Natur Glascoed
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 344 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.48 Cynllun Cyfathrebu Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 403 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.47 Cynllun Rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 411 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.5 Sylwadau o unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd ar Derfyn Amser 1
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 490 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.41 Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 646 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.39 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 479 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.42 Cod Ymarfer Adeiladu Amlinellol (Trac)
Other
Irish Whale and Dolphin Group (PDF, 994 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 345 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.19 Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 276 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.1 Traciwr Dogfennau Cais
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 497 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.25 Diweddariad ar Drafod gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr ac Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 505 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.33 Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 698 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.28 Nodyn Eglurhad Asesu Effeithiau Cronnus
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.24 Atodlen Lliniaru
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 465 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.7 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 531 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.32 Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Trac)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig a Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio gyda llythyr gwybodaeth bellach yn cael ei gyfeirio yn adran 4 y Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.4 Rhestr Errata Cais
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.29 Cynllun Safleoedd Cadwraeth Natur Statudol / Anstatudol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 439 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.28 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau
Other
Snowdonia National Park Authority (PDF, 307 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymateb Cyd LPA i'r LVIA a SLVIA
Other
North Hoyle Wind Farm Limited (PDF, 117 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 901 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.5 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran The Estate of the Late Mr Wynford Davies (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.45 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.34 Cynllun Amlinellol Rheoli Tirwedd ac Ecoleg (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.43 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Is-orsaf Arfaethedig
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr AEM Owen (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 24 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.7 Ymateb yr Ymgeisydd i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Gwynedd (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 419 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.16 Asesiad Ornitholeg Forol Y Gogarth
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.20 Nodyn Eglurhad Allyriadau Llongau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.31 Cynllun Gwaith
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.46 Parth cyfyngu Rhyl Flats yn agos at Goridor Cebl Awel y Môr
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 488 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.51 Memorandwm Esboniadol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 462 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.37 Cynllun Amlinellol Rheoli Pridd (Glân)
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr G and Mrs ME Hughes (PDF, 242 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 360 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.40 Cynllun Amlinelliad Rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol (Trac)
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 265 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Eversheds Sutherland (International) LLP ar ran Network Rail Infrastructure Limited (PDF, 156 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Cais i gael ei ystyried fel Parti â Buddiant
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 331 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.39 Cynllun Amlinelliad Rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol (Glân)
Other
Snowdonia National Park Authority (PDF, 106 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Gwynedd (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Clawr Ebost
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 374 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.12 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 172 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Cadarnhad nad fydd yn bresennol yn y Gwrandawiad Caffaeliad Gorfodol ac Gwrandawiad Llawr Agored
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr JB and Mrs E Evans (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 532 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.17 Memorandwm Esboniadol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 535 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.25 Egwyddorion Trwydded Forol (Trac)
Other
Addleshaw Goddard LLP ar ran National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) (PDF, 44 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (PDF, 733 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 31 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.23 Cynllun Croesfannau Cyrsiau Dŵr: Rhan 1 (Ffigyrau 1-5)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.18 Atodlen Lliniaru
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.8 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 488 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.35 Cynllun Amlinellol Rheoli Mynediad Cyhoeddus (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 480 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.38 Cynllun Amlinellol Rheoli Pridd (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.1 Ymateb yr Ymgeisydd i Sylwadau Perthnasol
Other
Cyngor Gwynedd (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Cyd LDP Ynys Môn a Gwynedd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 397 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.49 Cod Amlinelliad Ymarfer Adeiladu
Other
Rostons ar ran Mr R and Mrs H Proffitt (PDF, 692 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio gydag Atodiadau
Other
Joint Nature Conservation Committee (JNCC) (PDF, 252 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
NATS Safeguarding (PDF, 274 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) (PDF, 53 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Rhyl Flats Wind Farm Limited (PDF, 242 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig a Crynodeb
Other
SP Energy Networks (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 27 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.30 Cynllun Lleoliad
Other
Royal Society for the Protection of Birds (PDF, 34 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig a Crynodeb gydag Cyfeiriadau
Other
Cyngor Gwynedd (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Canllawiau Cynllunio Atodol
Other
Addleshaw Goddard LLP ar ran National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) (PDF, 390 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn unrhyw Gwrandawiad Llawr Agored neu Gwrandawiad Caffaeliad Gorfodol
Other
Maritime and Coastguard Agency (PDF, 494 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig a Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Cygnor Sir Ddinbych (PDF, 28 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Adroddiad Effaith Lleol gydag Atodiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 310 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.19 Ymateb yr Ymgeisydd i Gweithredoedd ISH1 DCOd
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 449 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
North Hoyle Wind Farm Limited (PDF, 87 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Crynodeb ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar i Gwrandawiad Mater Penodol 1
Other
Rhyl Flats Wind Farm Limited (PDF, 269 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio gydag Atodiadau
Other
Eversheds Sutherland (International) LLP ar ran Network Rail Infrastructure Limited (PDF, 268 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig a Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.43 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Is-orsaf Arfaethedig: Atodiad A - Strategaeth Amlinellol Rhagarweiniol Draenio Is-orsaf Arfaethedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.22 Cynllun Tir
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.26 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 374 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.2 Nodyn Eglurhad Mamaliaid Morol
Other
Trinity House (PDF, 219 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 335 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.15 Nodyn Eglurhad Ansawdd Dŵr Morol a Gwaddod
Other
Snowdonia National Park Authority (PDF, 934 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Adolygiad Cyd LPA i'r LVIA a SLVIA
Other
Trinity House (PDF, 155 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.50 Outline Code of Construction Practice: Atodiad 1 - Datganiad Dull Adeiladu
Other
Dŵr Cymru Welsh Water (PDF, 481 KB)
Terfyn Amser 1 - Cynlluniau Dŵr 1-4
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.32 Cyswllt Pysgodfeydd a Chynllun Cydfodolaeth
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 357 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.10 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 240 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.14 Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno a Chynnydd y Drwydded Forol
Other
Gwynedd Archaeological Planning Service (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig a Crynodeb
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 444 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.6 Crynodebau Ysgrifenedig o Gyflwyniadau Llafar i ISH1 (DCOd) a'r OFH
Other
Dŵr Cymru Welsh Water (PDF, 149 KB)
Terfyn Amser 1 - Amodau ar gyfer Datblygu
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 364 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.11 Datganiad yr Ymgeisydd o Gyffredinrwydd ar gyfer SoCG
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.42 Asesiad o Ganlyniad Llifogydd ECC ar y tir (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.33 Cynllun Amlinellol Rheoli Tirwedd ac Ecoleg (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 15 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.48 Cynllun Tir y Goron
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 471 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.24 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân)
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr JB and Mrs E Evans (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 868 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.47 Tabl Casgliadau Datganiad Amgylcheddol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 434 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.36 Cynllun Amlinellol Rheoli Mynediad Cyhoeddus (Trac)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 133 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Cais i fynychu Archwiliad Safle â Chwmni
Other
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (PDF, 511 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Gwynedd Archaeological Planning Service (PDF, 112 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Rhyl Flats Wind Farm Limited (PDF, 122 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Crynodeb ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar i Gwrandawiad Mater Penodol 1
Other
North Hoyle Wind Farm Limited (PDF, 123 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Dŵr Cymru Welsh Water (PDF, 836 KB)
Terfyn Amser 1 - Cynlluniau Carthffosydd 1-5
Other
National Trust (PDF, 40 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr G and Mrs ME Hughes (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Dŵr Cymru Welsh Water (PDF, 154 KB)
Terfyn Amser 1 - Llythyr Clawr
Other
Wilson Fearnall Ltd ar ran GBL and IB Kerfoot Discretionary Trust (PDF, 99 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau ar drefniadau Archwiliad Safle â Chwmni yr Ymgeisydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 377 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.13 Traciwr Dogfennau Cais
Other
Royal Society for the Protection of Birds (PDF, 256 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Carl Davies (PDF, 119 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
National Trust (PDF, 110 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.21 Cynllun Tir Categori Arbennig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.41 Asesiad o Ganlyniad Llifogydd ECC ar y tir (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 31 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.23 Cynllun Croesfannau Cyrsiau Dŵr: Rhan 2 (Ffigyrau 6-10)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 324 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.3 Nodyn Eglurhad Pysgod a Physgod Cregyn
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 659 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.44 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs (DAERA) (PDF, 104 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1,002 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.9 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) (PDF, 126 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Darpariaethau Amddiffynnol
Other
Adran 102A Hon Thomas Rowley-Conwy - Saesneg (PDF, 100 KB)
Other
Adran 102A Hon Thomas Rowley-Conwy - cymraeg (PDF, 101 KB)
Other
Nodyn Cyfarfod Rhagarweiniol - Cymraeg (PDF, 179 KB)
Other
Nodyn Cyfarfod Rhagarweiniol - Saesneg (PDF, 156 KB)
Other
Pwyntiau gweithredu sy'n deillio o Wrandawiad Penodol Rhifyn 1 (ISH1) - Cymraeg (PDF, 100 KB)
Pwyntiau gweithredu sy'n deillio o Wrandawiad Penodol Rhifyn 1 (ISH1) yn delio â materion yn ymwneud â’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) – Dydd Mercher 21 Medi 2022
Other
Pwyntiau gweithredu sy'n deillio o Wrandawiad Penodol Rhifyn 1 (ISH1) - Saesneg (PDF, 79 KB)
Pwyntiau gweithredu sy'n deillio o Wrandawiad Penodol Rhifyn 1 (ISH1) yn delio â materion yn ymwneud â’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) – Dydd Mercher 21 Medi 2022
Other
Rheol 8 - Hysbysiad o’r amserlen ar gyfer yr archwiliad (PDF, 507 KB)
Other
Cwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio (ExQ1) (Saesneg) (PDF, 1 MB)
Other
Cwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio (ExQ1) (Cymraeg) (PDF, 1 MB)
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Llawr Agored 1 (OFH1) - 22 Medi 2022 (Document 4 KB)
Other
Gwrandawiad Llawr Agored 1 (OFH1) Trawsgrifiad - 22 Medi 2022 (PDF, 153 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Gwrandawiad Mater Penodol (ISH1) yn delio â materion yn ymwneud â’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft rhan 1 - Trawsgrifiad - 21 Medi 2022 (PDF, 231 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Other
Gwrandawiad Mater Penodol (ISH1) yn delio â materion yn ymwneud â’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft rhan 2 - Trawsgrifiad - 21 Medi 2022 (PDF, 240 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Other
Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 953 KB)