Tidal Lagoon Swansea Bay

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Diffinnir y cyfnod ar gyfer her gyfreithiol yn a118 Deddf Cynllunio 2008. Ceir rhagor o wybodaeth am herio cyfreithiol yn y llythyr a anfonir at bob Parti â Buddiant ynghyd â phenderfyniad a datganiad o resymau’r Ysgrifennydd Gwladol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses, anfonwch neges e-bost at yr Arolygiaeth Gynllunio:[email protected] neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0303 444 5000.

Llinell amser (42 Eitemau)

notice icon

On 26 October 2015 the Secretary of State for Energy and Climate Change issued a correction order and correction notice to make corrections to Tidal Lagoon (Swansea Bay) Development Consent Order 2015, as published on 9 June 2015.

27/10/2015
notice icon

The Secretary of State has granted development consent for this application. Please refer to the following decision documents:

Secretary of State’s decision letter
Development Consent Order
Examining Authority’s report
Habitat Regulation Assessment and Water Framework Directive Assessment
Notice of the decision

09/06/2015
milestone icon
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
09/06/2015
notice icon

The Secretary of State for Energy and Climate Change has issued a letter requesting comments from the Applicant, Natural Resources Wales (NRW), the Welsh Government (WG) and other interested parties on the application for the proposed Tidal Lagoon Swansea Bay.

15/04/2015
notice icon

The Planning Inspectorate issued a report of recommendation to the Secretary of State on 10 March 2015. The Secretary of State has 3 months in which to issue a decision. The decision letter and report of recommendation will be published on this page of the website once a decision has been made.

11/03/2015
milestone icon
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
10/03/2015
notice icon

The examination closed on 10 December 2014. A number of representations were accepted by the Examining authority after the last deadline and these have been published.

12/12/2014
notice icon

The examination closed on 10 December 2014.

10/12/2014
notice icon

All documents received for Deadline VIII have now been published.

09/12/2014
notice icon

All documents received for Deadline VII have now been published.

08/12/2014
notice icon

A rule 17 letter (request for further information) has been issued.

03/12/2014
notice icon

All documents received for Deadline VI have now been published.

A Rule 17 letter (request for further information) has been issued by the Examining Authority.

27/11/2014
notice icon

All documents received for Deadline V have now been published.

The Examining Authority have published a letter requesting further information and information regarding the Examining Authority.

The Examining Authority have issued a Consultation Draft Development Consent Order (DCO) and Report on the Implications for European Sites (RIES)

12/11/2014
notice icon

An updated agenda for the issue specific and compulsory acquisition hearing commencing 21 October 2014 has been published.

All documents received for Deadline IV have now been published.

Since the publication of the notification of hearings letter on 23 September 2014, it has been noted that the paragraph in welsh within this letter is incorrect. It should state:

“Os hoffech gwneud cyfraniadau drwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod unrhyw gwrandawiad dylech nodi hyn ynghyd a’ch cadarnhad i fod yn bresennol neu i siarad yn y gwrandawiad hynny. Os gwelwch yn dda nodwch yr Rheolwr Achos, Katherine Chapman, erbyn 5yh ar ddydd Mawrth, 14 Hydref 2014.”

15/10/2014
notice icon

Panel’s Note of Information Proposed by interested parties to be submitted at Deadline IV.

Agenda for Compulsory Acquisition Hearing commencing 30 September 2014.

The Examining Authority has issued a procedural decision under Rule 13(6) of the Infrastructure Planning (Examination Procedure) Rules.

Since the publication of the notification of hearings letter on 23 September 2014, it has been noted that the paragraph in welsh within this letter is incorrect. It should state:

“Os hoffech gwneud cyfraniadau drwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod unrhyw gwrandawiad dylech nodi hyn ynghyd a’ch cadarnhad i fod yn bresennol neu i siarad yn y gwrandawiad hynny. Os gwelwch yn dda nodwch yr Rheolwr Achos, Katherine Chapman, erbyn 5yh ar ddydd Mawrth, 14 Hydref 2014.”

12/09/2014
notice icon

An Agenda for the Issue Specific Hearing commencing on 16 September 2014 has been published.

09/09/2014
notice icon

The Examining Authority has issued a procedural decision.

The Applicant has provided a number of documents including Statements of Common Ground, Draft Development Consent Obligation and response to comments made by NRW on Flood Consequence Assessment.

Index of consultation documents

08/09/2014
notice icon

Documents submitted for Deadline III have been published.

Due to a technical error on the morning of Wednesday 13 August 2014, the website indicated that this project had been withdrawn momentarily, the Planning Inspectorate fixed this as soon as possible. The case has not been withdrawn and the examination continues. The Planning Inspectorate apologise for any inconvenience this caused.

07/08/2014
notice icon

The applicant’s presentation and audio recordings from the Open Floor Hearing and the Issue Specific Hearing have been published.

01/08/2014
notice icon
22/07/2014
notice icon
11/07/2014
notice icon

The examination timetable (Rule 8 letter) has been sent to interested parties

Read the letter

Procedural decision following Preliminary Meeting

Documents for Deadline I in relation to the site inspection and the hearings have been published.

The Examining authority have published a notification letter setting out dates, times and locations of hearings and the accompanied site visit.

30/06/2014
notice icon

The applicant’s covering letter and submission in response to s51 advice, dated 4 June 2014, has now been published.

17/06/2014
notice icon
17/06/2014
milestone icon Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

16/06/2014
milestone icon
  • Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
  • Yr archwiliad yn dechrau
10/06/2014
notice icon

Correspondence submitted during the pre-examination stage and accepted by the Examining Authority, is continuing to be published.

This includes submissions relating to issues which some interested parties wish to be placed on the agenda at the Preliminary Meeting on 10 June 2014.

04/06/2014
notice icon

Correspondence submitted during the pre-examination stage and accepted by the Examining Authority has been published

21/05/2014
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

15/05/2014
milestone icon
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
14/04/2014
milestone icon
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
11/04/2014
milestone icon
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
07/03/2014
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

06/03/2014
milestone icon
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
06/03/2014
milestone icon
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
07/02/2014