Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Llanddulas and Rhyd Y Foel Community Council (PDF, 122 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - Gyflwyniadau ôl-wrandawiad a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 214 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (NFFO)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 251 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 261 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Drwydded Forol (The Crown Estate)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 293 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Rhestr Dogfennau Gwybodaeth Bellach
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 123 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Llythyr Clawr Cais am Drwydded Forol
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 347 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (NATS Safeguarding)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 366 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Drwydded Forol (Cadw)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 13 MB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Drwydded Forol (Defence Infrastructure Organisation)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 252 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (RSPB)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 276 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (Janet Finch-Saunders AS)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 314 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Drwydded Forol (CEFAS)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 136 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (JNCC)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 154 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (CBHC)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 216 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (CSYM)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 607 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - 6.7.1 Crynodeb anhechnegol
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 3 MB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Map Ardaloedd Cynllun Trwyddedau Morol
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 142 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 138 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Llythyr Ymgynghori ar Drwydded Forol
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 890 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (Ynys Manaw)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 547 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.18 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 51 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.10 Cynllun Gwrychoedd a Choed wedi'i Diogelu
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 53 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.9 Cyrff Dŵr mewn Cynllun Rheoli Basn Afon
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 356 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.4 Crynodeb ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar i ISH2 (Morlun a Materion Cysylltiedig)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 269 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 3a yr Ymgeisydd
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 223 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (MCA)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 353 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - ML-1.10
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 72 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (Cynrychiolaeth Gyhoeddus)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 89 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Adeiladau Rhestredig
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 636 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Canllaw i'r Cais am Drwydded Forol
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 324 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ymgynghori ar Gais Drwydded Forol (Cynghoriad CNC)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.14 Ymateb yr Ymgeisydd i Sylwadau Cais Trwydded Forol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 378 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.15 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.16 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 285 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited -3a.2 Ymateb yr Ymgeisydd i Lythyr Rheol 17
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 337 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.5 Crynodeb ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar i ISH3 ( (Safle is-orsaf arfaethedig a materion cysylltiedig)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 489 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.3 Sylwadau ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd yn Derfyn Amser 3
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 831 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.17 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.11 Cynllun Tir (Alltraeth)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.7 Safleoedd Statudol/Anstatudol neu nodweddion y Cynllun Amgylchedd Hanesyddol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 50 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.8 Gwaith Stryd a Chynlluniau Mynediad
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 307 KB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Ffurflen Gais Gwaith Morol
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 2 MB)
Ymateb i Lythyr Reol 17 dyddiedig 15 Tachwedd 2022 - Cyfoeth Naturiol Cymru - ES 6.2.1
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 265 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.12 Rhestr o Newidiadau i'r Cynlluniau
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 153 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - Crynodebau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar yn y gwrandawiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 555 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.19 Asesiad Ornitholeg Forol Y Gogarth (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 381 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.13 Ymateb yr Ymgeisydd i Dîm Trwydded Forol Cyfoeth Naturiol Cymru am gais wybodaeth bellach
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 686 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - 3a.6 Asesiad Ornitholeg Forol Y Gogarth (Trac)
Other
Cyngor Sir Ddinbych (PDF, 184 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - Gyflwyniadau ôl-wrandawiad a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio