Brechfa Forest Connection

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Diffinnir y cyfnod ar gyfer her gyfreithiol yn a118 Deddf Cynllunio 2008. Ceir rhagor o wybodaeth am herio cyfreithiol yn y llythyr a anfonir at bob Parti â Buddiant ynghyd â phenderfyniad a datganiad o resymau’r Ysgrifennydd Gwladol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses, anfonwch neges e-bost at yr Arolygiaeth Gynllunio:[email protected] neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0303 444 5000.

Llinell amser (39 Eitemau)

The Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy has issued the following documents:

Correction Notice dated 9 March 2017

The Brechfa Forest Wind Farm Connection (Correction) Order 2017

09/03/2017
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
06/10/2016

The Department for Business, Energy and Industrial Strategy has requested comments from the Applicant, Natural Resources Wales, Carmarthenshire County Council and any other Interested Party.

The deadline for responses is Monday 3 October 2016.

21/09/2016

The Department for Business, Energy and Industrial Strategy has made a request for comments from Western Power Distribution (the Applicant), Natural Resources Wales and the Crown Estate Commissioners.

The deadline for responses is Thursday 8 September 2016.

25/08/2016
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
06/07/2016
Yr archwiliad yn dod i ben

06/04/2016

Documents received for Deadline 8 have been published.

05/04/2016

Documents received for Deadline 7 have been published.

01/04/2016

The Examining Authority has issued a Procedural decision letter

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi darparu Penderfyniad gweithdrefnol

31/03/2016

Documents for Deadline 6 have been published

18/03/2016

The Examining Authority has issued a Procedural decision letter and published further information on this decision. Should any party wish to comment on this submission, they are requested to do so by Deadline 6 on 17 March 2016.

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi darparu Penderfyniad gweithdrefnol a cyflwyno gwybodaeth pellach ynghlyn y penderfyniad hwn. Oes bydd unrhyw barti yn dymuno gwneud sylwadau ar y cyflwyniad hwn, gofynnir iddynt wneud hyn erbyn Dyddiad Cau 6 sef 17 Mawrth 2016.

01/03/2016

The Examining Authority has issued a Procedural decision letter. Should any party wish to comment on this submission, they are requested to do so by Deadline 6 on 17 March 2016.

The Report on the Implications for European Sites (RIES) has also been published

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi darparu Penderfyniad gweithdrefnol. Oes bydd unrhyw barti yn dymuno gwneud sylwadau ar y cyflwyniad hwn, gofynnir iddynt wneud hyn erbyn Dyddiad Cau 6 sef 17 Mawrth 2016.

Mae’r Adroddiad ar Oblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd hefyd wedi ei gyhoeddi.

25/02/2016

Documents for Deadline 5 have been published

22/02/2016

Audio recordings of the Compulsory Acquisition Hearing on 10 February and Issue Specific Hearing on 11 February have been published.

15/02/2016

Documents received for Deadline 4 have been published.

02/02/2016

The ExA has issued a second round of written questions along with a notification of further hearings.

It has been noted that the reference within question OM2-05 in the Examining Authority’s second round of written questions to the ‘Inshore Marine Plans’ is in error and should state ‘Shoreline Management Plans (SMPs).

Mae’r Awdurdod Arholi wedi cyhoeddi’r ail rownd o gwestiynau ysgrifenedig â hysbysiad o wrandawiadau pellach.

11/01/2016
18/12/2015

It has been brought to the Planning Inspectorate’s attention that there is a mistake in the Rule 8 letter issued 13 October 2015. Deadline 3 is noon on 17 December 2015.

Mae camgymeriad yn y Llythyr Rheol 8 dyddiedig 13 Hydref 2015 wedi dod i sylw’r Arolygiaeth Gynllunio. Mae Dyddiad Cau 3 am hanner dydd ar 17 Rhagfyr 2015.

15/12/2015

Documents submitted at Deadline 2 have been published.

The Planning Inspectorate have issued their final site visit itinerary and list of site visit attendees.

Whilst the site visit itinerary has indicative timings, this should not be relied upon. Should any party wish to meet the visit at any point, they are advised to contact the Planning Inspectorate.

Agendas for Hearings being held between 30 November and 10 December 2015 have been published:

Agendas for Open Floor Hearings on 30 November and 1 December 2015
Agenda for Compulsory Acquisition Hearing on 2 and 3 December 2015
Agenda for Agenda for Issue Specific Hearing on Environmental Matters on 8 and 9 December 2015
Agenda for Issue Specific Hearing on the Draft Development Consent Order (DCO) on 10 December 2015

26/11/2015

Agendas for Hearings being held between 30 November and 10 December 2015 have now been published and can be viewed at:

Agendas for Open Floor Hearings on 30 November and 1 December 2015
Agenda for Compulsory Acquisition Hearing on 2 and 3 December 2015
Agenda for Agenda for Issue Specific Hearing on Environmental Matters on 8 and 9 December 2015
Agenda for Issue Specific Hearing on the Draft Development Consent Order (DCO) on 10 December 2015

The ExA have published their draft site inspection itinerary; please note that the meeting point named in the ExA’s letter as ‘The Pavilion, Crychiau’ is also known as ‘Carmarthen Quins Pavilion, Parc-Y-Deri’. Comments on the draft itinerary are invited for Deadline 2 at noon on Tuesday 24 November 2015. The Accompanied Site Itinerary remains unchanged. Should it require updating a revised itinerary will be published online.

20/11/2015

Documents submitted at Deadline 1 have been published.

The Examining Authority (ExA) accepted a letter from the applicant notifying that WPD intend to provide an alternative option for poles 84 to 86 south of the River Towy.

The ExA have published their draft site inspection itinerary; please note that the meeting point named in the ExA’s letter as ‘The Pavilion, Crychiau’ is also known as ‘Carmarthen Quins Pavilion, Parc-Y-Deri’. Comments on the draft itinerary are invited for Deadline 2 at noon on Tuesday 24 November 2015.

11/11/2015

The Examining Authority has now issued the Notification of Hearings and Accompanied Site Visit letter. A Welsh language version of the letter is also available.

05/11/2015
milestone icon

Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

13/10/2015

The Preliminary Meeting audio has now been published.

07/10/2015
Yr archwiliad yn dechrau
07/10/2015
Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
06/10/2015
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

03/09/2015
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
24/08/2015
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
07/08/2015
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
01/07/2015
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

24/06/2015
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
24/06/2015
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
29/05/2015