Dolenni defnyddiol

Yr Arolygiaeth Gynllunio

Gwefannau cysylltiedig eraill y Llywodraeth

Corff annibynnol yw’r Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol sy’n galluogi penderfyniadau strategol tymor hir i gael eu gwneud er mwyn datblygu seilwaith effeithiol ac effeithlon ar gyfer y Deyrnas Unedig. Sefydlwyd y Comisiwn ar 5 Hydref 2015 a bydd yn ystyried anghenion y DU am seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol yn y dyfodol, yn helpu i gynnal natur gystadleuol y DU ymhlith gwledydd y G20 ac yn rhoi mwy o sicrwydd i fuddsoddwyr trwy arfer ymagwedd tymor hir at y penderfyniadau buddsoddi mawr sy’n wynebu’r wlad.