South Hook Combined Heat & Power Station

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Diffinnir y cyfnod ar gyfer her gyfreithiol yn a118 Deddf Cynllunio 2008. Ceir rhagor o wybodaeth am herio cyfreithiol yn y llythyr a anfonir at bob Parti â Buddiant ynghyd â phenderfyniad a datganiad o resymau’r Ysgrifennydd Gwladol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses, anfonwch neges e-bost at yr Arolygiaeth Gynllunio:[email protected] neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0303 444 5000.

Llinell amser (30 Eitemau)

milestone icon
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
23/10/2014
notice icon

Invitation from the Secretary of State for Energy and Climate Change for comments on responses received to the consultation on a draft Requirement for a risk assessment on the loss of containment of natural gas at the power plant for possible inclusion in the DCO.

01/10/2014
notice icon

The responses to the Department of Energy and Climate Change’s consultation on a draft Requirement for a risk assessment on the loss of containment of natural gas at the power plant for possible inclusion in the DCO have been published.

01/10/2014
notice icon

Invitation from the Secretary of State for Energy and Climate Change for comments on a draft Requirement for a risk assessment on the loss of containment of natural gas at the power plant for possible inclusion in the DCO.

23/09/2014
notice icon

The Examining Authority issued its recommendation to the Secretary of State on 23 July 2014. A decision will be published within 3 months. Please note that the Examining Authority’s recommendation will also be made available at that point.

23/07/2014
milestone icon
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
23/07/2014
notice icon

The following documents have been published:

– The responses to the Examining Authority’s rule 17 letter relating to correspondence from the HSE.

QPI Global Ventures Ltd final submissions.

Explanatory Memorandum.

Explanatory Memorandum with track changes.

– The Health and Safety Executive’s and QPI Global Ventures Ltd comments on QPI Global Ventures Ltd rule 17 response dated the 23 April 2014.

25/04/2014
notice icon

The examination has closed. There will now be a period of 3 months for the Examining Authority to consider and make a recommendation to the Secretary of State. The notification of completion of the Examining Authority’s examination has been published.

24/04/2014
notice icon
22/04/2014
notice icon
07/03/2014
notice icon
06/03/2014
notice icon

The examination authority has issued a rule 17 request for further information relating to changes of the original application.

04/03/2014
notice icon

A letter giving notification of open floor and issue specific hearings; the Examining Authority’s second round of written questions and requests for information & a timetable for comments on new submissions has been published

27/01/2014
notice icon

The Audio recordings of the Issue Specific Hearing on local environmental impacts held on 15 January 2014 Have been published.
Morning session (MP3 127 MB)
Afternoon session (MP3 120 MB)

17/01/2014
notice icon
08/01/2014
notice icon

The note of the Preliminary Meeting has been published

View the Preliminary Meeting note

15/11/2013
milestone icon Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

30/10/2013
milestone icon
  • Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
  • Yr archwiliad yn dechrau
23/10/2013
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

26/09/2013
milestone icon
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
23/08/2013
milestone icon
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
16/08/2013
milestone icon
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
12/07/2013
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

27/06/2013
milestone icon
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
26/06/2013
milestone icon
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
31/05/2013