Mynydd y Gwynt Wind Farm

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Diffinnir y cyfnod ar gyfer her gyfreithiol yn a118 Deddf Cynllunio 2008. Ceir rhagor o wybodaeth am herio cyfreithiol yn y llythyr a anfonir at bob Parti â Buddiant ynghyd â phenderfyniad a datganiad o resymau’r Ysgrifennydd Gwladol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses, anfonwch neges e-bost at yr Arolygiaeth Gynllunio:[email protected] neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0303 444 5000.

Llinell amser (47 Eitemau)

notice icon

The Secretary of State has refused development consent for this application. For further information, please refer to the following decision documentation:

Secretary of State’s Decision Letter
Examining Authority’s Recommendation Report
Habitats Regulations Assessment
Post-examination correspondence
Late responses to DECC’s consultation conducted 14 September 2015
A decision on an application for an award of costs

20/11/2015
milestone icon
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
20/11/2015
notice icon

A letter from Pins notifying that DECC has agreed an extension of time in their Consultation letter of 14 September 2015 has been published today.

Responses to DECC’s consultation letter of 14 September 2015 have also been published.

30/09/2015
milestone icon
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
20/08/2015
notice icon

A letter of Consultation on behalf of the Secretary of State requesting representations on version 6 of the HRASR (clean and tracked) was published today.

01/07/2015
notice icon

Submissions for Deadline XI – 12 noon 20 May 2015 have now been published and include:

– The Applicant’s response to the ExA’s rule 17 letter dated 19 May 2015
– Final Statements of Common Ground

20/05/2015
notice icon

The following documents have now been published:

Rule 17 and 8(3) letter to the Applicant
Rule 8(3) letter to Interested Parties

20/05/2015
notice icon

Submissions for Deadline X – 14 May 2015 have now been published and include:

– Responses to request for further information (rule 17) letters dated 24 April and 5 May 2015
– Updated Statements of Common Ground
– Comments on the ExA’s revised draft Development Consent Order (DCO)
– Comments on the ExA’s Report on the Implications for European Sites (RIES)
– Comments on submissions for Deadlines VII, VIII and IX

18/05/2015
notice icon
05/05/2015
notice icon

The following documents have now been published:

Submissions for Deadline VIII
Submissions for Deadline IX
Late submission for Deadline VII

23/04/2015
notice icon

Submissions for Deadline VIII – 20 April 2015 have now been published and include:

– the applicant’s comments on submissions for Deadline VI- 26 March 2015 relating to Cultural Heritage matters
– the applicant’s update on Statements of Common Ground (SoCG).

21/04/2015
notice icon

Submissions for Deadline VII – 16 April 2015 have now been published and include:

– Responses to the ExA’s rule 17 letter dated 2 April 2015
– Comments on submissions for Deadline VI – 26 March 2015
– Any further information requested by the ExA

17/04/2015
notice icon

Submissions for Deadline VI – 26 March 2015 have been published and include:

– Post-Hearing documents including any written summary of an oral case put at any Hearing and any documents/amendments requested by the ExA
– Further information requested by the ExA
– Comments on submissions for Deadline V
– Additional Submissions

31/03/2015
notice icon

Submissions for Deadline V – 4 March 2015 have now been published and include:

– Responses to the Examining Authority’s second written questions
– Applicant’s revised draft Development Consent Order
– Accompanied Site Inspection itinerary suggestions
– Further information requested by the Examining Authority
– Additional submissions

06/03/2015
notice icon

A procedural decision has been published, and includes:

Examining Authority’s second written questions
– Request for further information
– Notification of further hearings and accompanied site inspection

18/02/2015
notice icon

Submissions for Deadline IV – 11 February 2015 have now been published and include:

– Post-Hearing documents including any written summary of an oral case
– Additional submissions

13/02/2015
notice icon
09/02/2015
notice icon

Notification that the Accompanied Site Inspection scheduled for 3 February 2015 has been cancelled.

02/02/2015
notice icon
29/01/2015
notice icon
28/01/2015
notice icon

Submissions for Deadline III – 19 January 2015 have now been published and include:

– Comments on Local Impact Reports
– Comments on Written Representations
– Comments on responses to the Examining Authority’s first written questions
– Completed Statements of Common Ground

21/01/2015
notice icon

The following documents have now been published:

Rule 17 letter requesting further information
Late submission for Deadline II

07/01/2015
notice icon

Submissions for Deadline II – 18 December 2014 have now been published and include:

– Local Impact Reports (LIRs)
– Statements of Common Grounds (SoCGs)
– Written Representations (WRs)
– Comments on Relevant Representations (RRs)
– Responses to the ExA’s first Written Questions
– Notifications of wish to speak at an Open Floor Hearing
– Additional submissions

22/12/2014
notice icon
12/12/2014
notice icon
27/11/2014
milestone icon Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

27/11/2014
milestone icon
  • Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
  • Yr archwiliad yn dechrau
20/11/2014
notice icon
14/11/2014
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

27/10/2014
milestone icon
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
22/10/2014
milestone icon
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
17/10/2014
milestone icon
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
03/09/2014
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

20/08/2014
milestone icon
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
20/08/2014
milestone icon
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
31/07/2014
notice icon

A letter from the Applicant – Mynydd y Gwynt Limited – notifying the Inspectorate of their decision to withdraw the Mynyyd y Gwynt Wind Farm application has been published.

22/05/2014
notice icon

The developer confirmed to the IPC that the scheme has been revised from the one initially advised for this website. The scheme has been altered from 23 turbines with up to 69 MW generating capacity to 27 turbines with up to 81MW generating capacity. Additional works: substation and control building, monitoing mast, electrical cables, new access tracks and widening existing tracks. 

22/06/2011