Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr JB a Mrs E Evans (PDF, 866 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniad Llafar yn CAH - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 250 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.6 Pecyn Gwella Tirwedd a Diweddariad y Gronfa Dwristiaeth (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 278 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.1 Canllaw i Gyflwyniad Cau'r Ymgeisydd - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.3 Cyflwyniad Cau Ymgeisydd - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.4 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac - Dangos Newidiadau o'r Cais) (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 368 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.7 Datganiad ar Dir Comin 1 - Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd Cymru (Seascape, Landscape and Visual Impacts Assessment) (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 600 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.2 Traciwr Dogfennau (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 311 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.5 Datganiad ar y Cyd gyda Chyngor Sir Ynys Môn, Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.4 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac – Dangos Newidiadau o D8) (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Eversheds Sutherland (International) LLP ar ran Network Rail (PDF, 540 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 – Llythyr Ymadael
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.4 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân) (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 395 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.8 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 390 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Hwyr - CS.4.1 Atodlen Newidiadau i'r DCO Drafft (Cyflwyniad Cau) - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
NATS Safeguarding (PDF, 76 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Llythyr Ymadael
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 134 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Sylwadau ar Gyflwyniadau Terfyn Amser 7
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 110 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniad Llafar yn CAH
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 144 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Ymateb i Reol 17
Other
Addleshaw Goddard LLP ar ran National Grid Electricity Transmission Plc (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - DCO Keadby 3
Other
Addleshaw Goddard LLP ar ran National Grid Electricity Transmission Plc (PDF, 146 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Darpariaethau Amddiffynnol mewn perthynas ag DCO Awel Y Môr
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 98 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Ymateb i Gyflwyniadau Terfyn Amser 6
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.39 Rhestr Errata Cais (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 348 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.18 Caniataid a Thrwyddedau sydd eu hangen o dan Ddeddfwriaeth Arall (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 897 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.10 Memorandwm Esboniadol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 624 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.9.1 Atodlen Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Natural England (PDF, 102 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Sylwadau ar y RIES
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.17 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 430 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.77 Datganiad ar y Cyd gyda Dŵr Cymru
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.72 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 2: Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 165 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Ymateb i Gyflwyniadau Terfyn Amser 6
Other
Llywodraeth Cymru (Trafnidiaeth) (PDF, 222 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 342 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 8 yr Ymgeisydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 27 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.75 Cynllun Lleoliad
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 304 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.36 Datganiad o Dir Cyffredin 9 - Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 249 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.22 Pecyn Gwella Tirwedd a Diweddariad y Gronfa Dwristiaeth
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 53 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.66 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 7: Mamaliaid Morol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 34 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.40 Categori 5: Adroddiadau - Adroddiad 5.2: Adroddiad i Lywio Asesiad Priodol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.39 Rhestr Errata Cais (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 684 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.23 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Gynllun Gweithredu NSIP a Chyfleoedd i Fudd Net Amgylcheddol Alltraeth
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 507 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.6 Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniadau Llafar i'r CAH (Gwrandawiad Caffael Gorfodol)
Other
Addleshaw Goddard LLP ar ran National Grid Electricity Transmission Plc (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Llythyr Clawr
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.58 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddu LVIA - Ffigur 2.19 (Safbwynt 2: Llanelwy, Parc Busnes)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.19 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol Drafft (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 258 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.5 Ymateb yr Ymgeisydd i'r Llythyr Rheol 17 dyddiedig 09 Mawrth 2023
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.59 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddau LVIA - Ffigur 2.20 (Safbwynt 3: Ffordd Glascoed)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 801 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.41 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 1 - Pennod 3: Methodoleg Asesu Effaith Amgylcheddol
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 186 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Sylwadau ar Gyflwyniadau Terfyn Amser 7
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 241 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.13 Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno a Chynnydd y Drwydded Forol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 464 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.11 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 591 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.2 Traciwr Dogfennau Cais
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.14 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.65 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddau LVIA - Ffigur 2.26 (Safbwynt 9: Y Foel)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.53 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 4 - Atodiad 7.1: Nodweddu Gwaelodlin Mamaliaid Morol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 268 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.3 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd at Derfyn Amser 7
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.70 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 4: Ornitholeg Alltraeth
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 461 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.44 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 14: Rhyngberthynas
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 505 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.37 Datganiad o Dir Cyffredin 10 - Llywodraeth Ynys Manaw
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 395 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.28 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 364 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.35 Datganiad o Dir Cyffredin 7 - Cyfoeth Naturiol Cymru (Ar y tir)
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 105 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniad Llafar yn CAH
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 170 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Darpariaethau Amddiffynnol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 807 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.51 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 13: Casgliadau Ar y tir
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 832 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.16 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.64 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddu LVIA - Ffigur 2.25 (Safbwynt 8: Rhuddlan)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.48 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 7: Hydroleg, Hydrogeoleg a Risg Llifogydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.68 Datganiad Cynllunio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.63 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddu LVIA - Ffigur 2.24 (Safbwynt 7: Llanelwy)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 283 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.78 Egwyddorion Cynllun Gwella Tirwedd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 665 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.15 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.9 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 16 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.43 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 11: Archaeoleg a Threftadaeth Ddiwylliannol Alltraeth
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 292 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.8 Sylwadau'r Ymgeisydd ar y RIES
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.24 Nodyn ar Gyfleoedd ar gyfer Gwelliannau Ecolegol a Chysylltedd yn yr OnSS
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.19 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.20 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.69 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 2: Daeareg Forol, Eigioneg a Phrosesau Ffisegol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.12 Atodlen Lliniaru a Monitro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.20 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 338 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.18 Caniataid a Thrwyddedau sydd eu hangen o dan Ddeddfwriaeth Arall (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.26 Ymateb Pellach yr Ymgeisydd i ExQ3.0.7
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.57 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddu LVIA - Ffigur 2.18 (Safbwynt 1: Bridlepath nr Faenol-broper)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 31 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.50 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 10: Sŵn a Dirgryniad
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.54 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 4 - Atodiad 7.2: Protocol Lliniaru Mamaliaid Morol Amlinellol drafft
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.12 Atodlen Lliniaru a Monitro (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.46 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 5: Bioamrywiaeth a Chadwraeth Natur Ar y tir
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 305 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.25 Nodyn ar y Pwysau i'w Roi i Welliant
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 108 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Gloi
Other
Amy Evans ac Martin Griffiths (PDF, 110 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 183 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 577 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.4 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Drydydd yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 51 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.55 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 5 - Atodiad 5.1: Adroddiad Arfarnu Ecolegol Rhagarweiniol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 511 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.34 Datganiad o Dir Cyffredin 6 - Cyfoeth Naturiol Cymru (Alltraeth)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 338 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.27 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 11 - Cynllun Rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 307 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.38 Datganiad o Dir Cyffredin 14 - Yr RSPB
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 350 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.30 Datganiad o Dir Cyffredin 1 - Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd Cymru (Asesiad Morlun, Tirwedd ac Effeithiau Gweledol)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 246 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.29 Y Diweddaraf am Drafodaethau gyda Rhyl Flats Wind Farm Limited a North Hoyle Wind Farm Limited at Derfyn Amser 8
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.14 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 465 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.11 Egwyddorion Trwydded Forol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.42 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 6: Ecoleg Pysgod a Physgod Cregyn
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.17 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 853 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.16 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.9 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.49 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 8: Archaeoleg Ar y tir a Threftadaeth Ddiwylliannol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.61 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddu LVIA - Ffigur 2.22 (Safbwynt 5: Ffordd Mân, Groesffordd)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.67 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 10: Morlun, Tirwedd ac Asesiad Effaith Weledol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.56 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 5 - Atodiad 5.7: Adroddiad Arolwg Pathew
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 293 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.32 Datganiad o Dir Cyffredin 4 - Cyngor Sir Ynys Môn
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 136 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Cyflwyniad Gloi
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 543 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.10 Memorandwm Esboniadol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 380 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.74 Datganiadau Safle ar y Cyd gyda Chyngor Sir Ynys Môn, Parc Cenedlaethol Eryri a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.73 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 3: Economaidd-gymdeithasol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 336 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.31 Datganiad o Dir Cyffredin 3 - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.62 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddu LVIA - Ffigur 2.23 (Safbwynt 6: Castell Bodelwyddan)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.52 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 4 - Atodiad 3.1: Asesiad Cydymffurfio Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 427 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.7 Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniadau Llafar i ISH4 (Effeithiau Amgylcheddol Alltraeth a'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 287 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.76 Rhestr o Newidiadau I'r Cynlluniau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.71 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 2 - Pennod 8: Pysgodfeydd Masnachol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 398 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.21 Ymateb yr Ymgeisydd i Sylwadau Ail-ymgynghori Trwydded Forol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 474 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.17.1 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 681 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.15 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.47 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 6: Amodau Daear a Defnydd Tir
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.45 Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 3 - Pennod 1: Disgrifiad Prosiect Ar y tir
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Categori 6: Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.3: Delweddu LVIA - Ffigur 2.21 (Safbwynt 4: A55)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 356 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.33 Datganiad o Dir Cyffredin 5 - Cyfoeth Naturiol Cymru (Morlun, Tirlun ac Asesiad o'r Effaith Weledol)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 337 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - 8.27 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 11 - Cynllun Rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol Amlinellol (Glân)
Other
Joint Nature Conservation Committee (PDF, 679 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 8 - Sylwadau ar y RIES