Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Rhestr Weithredu - ISH4 1 Mawrth 2023 (Saesneg) (PDF, 109 KB)
Other
Rhestr Weithredu - CAH 28 Chwefror 2023 (Cymraeg) (PDF, 121 KB)
Other
Rhestr Weithredu - CAH 28 Chwefror 2023 (Saesneg) (PDF, 120 KB)
Other
Rhestr Weithredu - ISH4 1 Mawrth 2023 (Cymraeg) (PDF, 112 KB)
Other
Other
Other
Other
Other
Pwyntiau gweithredu sy'n deillio o Wrandawiad Penodol Rhifyn 1 (ISH1) - Cymraeg (PDF, 100 KB)
Pwyntiau gweithredu sy'n deillio o Wrandawiad Penodol Rhifyn 1 (ISH1) yn delio â materion yn ymwneud â’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) – Dydd Mercher 21 Medi 2022
Other
Pwyntiau gweithredu sy'n deillio o Wrandawiad Penodol Rhifyn 1 (ISH1) - Saesneg (PDF, 79 KB)
Pwyntiau gweithredu sy'n deillio o Wrandawiad Penodol Rhifyn 1 (ISH1) yn delio â materion yn ymwneud â’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) – Dydd Mercher 21 Medi 2022