Deddfwriaeth a chyngor

Gallwch ganfod mwy am y ddeddfwriaeth a’r cyngor perthnasol.

Deddfwriaeth

Yma gallwch weld y ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu’r broses o wneud cais, gan gynnwys:

  • Deddfwriaeth sylfaenol – Deddf Cynllunio 2008
  • Is-ddeddfwriaeth – gan gynnwys rheolau, rheoliadau a gorchmynion cychwyn
  • Deddfwriaeth Ewropeaidd – TEN-E: Rheoliad (UE) Rhif 347/2013

Arweiniad

Arweiniad ar ystod o faterion sy’n ymwneud â’r broses o wneud cais.

Nodiadau cyngor

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi cyhoeddi ei chyfres ei hun o nodiadau cyngor ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â phroses.

Datganiadau Polisi Cenedlaethol

Cael gwybod beth yw’r Datganiadau Polisi Cenedlaethol, beth maent yn ei gynnwys a sut maent yn gysylltiedig â’r broses benderfynu.

Cofrestr cyngor

Gweld beth mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi’i ddarparu nad yw’n ymwneud â phrosiect penodol.