Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 2 MB)
Decision Document (ORML2233) Generation Assets (ORML2233G) Transmission Assets (ORML2233T) Gwynt y Môr interlink (ORML2233L) River Clwyd Crossing (ORML2233C)
Other
Adroddiad Argymhelliad (Cymraeg) (PDF, 14 MB)
Other
Llythyr Penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol (Cymraeg) (PDF, 500 KB)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 196 KB)
Cyflwyniad Ôl-archwiliad - 8 Medi 2023
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 197 KB)
Cyflwyniad Ôl-archwiliad - Adran 135
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 724 KB)
Cyflwyniad Ôl-archwiliad - 21 Mehefin 2023
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 691 KB)
Cyflwyniad Ôl-archwiliad - 18 Gorffennaf 2023
Other
The Crown Estate (PDF, 187 KB)
Cyflwyniad Ôl-archwiliad - Adran 135
Other
Hysbysiad Rheoliad 31 - Llythyr Hysbysiad o Benderfyniad - Cymraeg (PDF, 153 KB)
Other
Gorchymyn Caniatâd Datblygu fel y’i Gwnaed gan yr Ysgrifennydd Gwladol (PDF, 954 KB)
Other
Adroddiad Argymhelliad (PDF, 9 MB)
Other
Cyflwyniadau Ôl-archwiliad (PDF, 13 MB)
Other
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (PDF, 538 KB)
Other
Hysbysiad Rheoliad 31 - Llythyr Hysbysiad o Benderfyniad - Saesneg (PDF, 136 KB)
Other
Llythyr Penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol (Saesneg) (PDF, 458 KB)
Other
Hysbysiad Rheoliad 31 (PDF, 65 KB)
Other
Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs (DAERA) (PDF, 305 KB)
Ymateb hwyr i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 14 Awst 2023
Other
Charlotte Bowers (PDF, 119 KB)
Ymateb i Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 14 Awst 2023
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr JB a Mrs E Evans (PDF, 336 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 14 Awst 2023
Other
Joint Nature Conservation Committee (JNCC) (PDF, 34 KB)
Ymateb hwyr i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 14 Awst 2023
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 32 MB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 14 Awst 2023
Other
Martin Barlow (PDF, 104 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 14 Awst 2023
Other
Rhyl Flats Wind Farm Limited (PDF, 124 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 14 Awst 2023
Other
Robin Barlow (PDF, 103 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 14 Awst 2023
Other
Lois Oldfield Williams (PDF, 58 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 14 Awst 2023
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 146 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 14 Awst 2023
Other
Cyngor Cymuned Cefn Meiriadog (PDF, 124 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 14 Awst 2023
Other
Martyn Hussey (PDF, 120 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 14 Awst 2023
Other
Linda Griffiths (PDF, 180 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 14 Awst 2023
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Ôl-Archwiliad - Adolygiad wedi'i ddiweddaru o effeithiau cronnus ac mewn cyfuniad a gyflwynwyd ac traciwr NPS
Other
Department for Energy Security & Net Zero (PDF, 143 KB)
Llythr Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol dyddiad 14 Awst 2023