Gwasanaeth cyn ymgeisio ar gyfer ymgeiswyr

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn cynnig gwasanaeth i ymgeiswyr yn y cam Cyn Ymgeisio ym mhroses Deddf Cynllunio 2008.

Mae’r gwasanaeth am ddim ac fe’i lluniwyd i helpu ymgeiswyr wrth gynllunio a chyflawni eu dyletswyddau Cyn Ymgeisio. Gweler ein cyflwyniad byr am y gwasanaeth gan Gyfarwyddwr Gwaith Achos Mawr yr Arolygiaeth, Mark Southgate.


Gweld fersiwn testun yn unig o’r awasanaeth cyn-ymgeisio’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer ymgeiswyr fideo

Prosbectws ar gyfer ymgeiswyr

Mae’r prosbectws yn disgrifio gwasanaeth yr Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer ymgeiswyr yn y cam Cyn Ymgeisio ym mhroses Deddf Cynllunio 2008.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod rhagor am y gwasanaeth, cysylltwch â ni.