Yr iaith Gymraeg

Mae fersiwn Gymraeg o’r wefan hon ar gael yn https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy. Mae’n cynnwys gwybodaeth am geisiadau Seilwaith Cenedlaethol yng Nghymru. Caiff unrhyw gyfathrebiadau neu wybodaeth gan yr Arolygiaeth Gynllunio eu cyhoeddi yn Gymraeg ar y wefan hon. Caiff unrhyw sylwadau neu wybodaeth a geir gan bartïon eraill eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi’n wreiddiol.

Rhagor o wybodaeth am yr Arolygiaeth Gynllunio yng Nghymru