Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (PDF, 321 KB)
Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori
Other
Cyngor Sir Ddinbych (PDF, 143 KB)
Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 288 KB)
Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 2 MB)
Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori
Other
Powys County Council (PDF, 297 KB)
Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori
Other
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (PDF, 209 KB)
Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori
Other
Cyngor Gwynedd Council (PDF, 303 KB)
Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori
Other
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (PDF, 192 KB)
Cynrychiolaeth Digonolrwydd Ymgynghori
Other
Cyngor Adran 51 i’r Ymgeisydd (Fersiwn Saesneg) (PDF, 183 KB)
Other
Cyngor Adran 51i’r Ymgeisydd (Fersiwn Gymraeg) (PDF, 196 KB)
Other
Rhestr Wirio Adran 55 (Fersiwn Saesneg) (PDF, 684 KB)
Other
Rhestr Wirio Adran 55 (Fersiwn Gymraeg) (PDF, 746 KB)
Other
Hysbysiad o Benderfyniad i Dderbyn Cais (PDF, 195 KB)