Cyflwyno cais am ganiatâd datblygu

Cynghorir ymgeiswyr i gysylltu â’r Arolygiaeth Gynllunio cyn llenwi’r ffurflen er mwyn sicrhau y darperir dogfennaeth electronig yn y modd gofynnol. Mae Nodyn Cyngor Chwech: Paratoi a chyflwyno dogfennau cais yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi rhagor o wybodaeth am hyn.

Gellir lawrlwytho’r ffurflen gais a’r canllawiau drwy glicio ar y ddolen isod. Nodwch fod y canllawiau yn rhan o’r ffurflen gais ei hun hefyd.

Ffurflen gais caniatâd datblygu (PDF 1 MB)

Deddf Cynllunio 2008: canllawiau ar gyfer y ffurflen gais (Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, mis Mehefin 2013)