Storfa Bwmpio Glyn Rhonwy

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Diffinnir y cyfnod ar gyfer her gyfreithiol yn a118 Deddf Cynllunio 2008. Ceir rhagor o wybodaeth am herio cyfreithiol yn y llythyr a anfonir at bob Parti â Buddiant ynghyd â phenderfyniad a datganiad o resymau’r Ysgrifennydd Gwladol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses, anfonwch neges e-bost at yr Arolygiaeth Gynllunio:[email protected] neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0303 444 5000.

Llinell amser (13 Eitemau)

Mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi cyhoeddi Hysbysiad Cywiro a Gorchymyn Cywiro ar gyfer y prosiect hwn.

09/10/2017
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
08/03/2017
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
08/12/2016
milestone icon

Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

16/03/2016
  • Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
  • Yr archwiliad yn dechrau
08/03/2016
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

09/02/2016
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
20/01/2016
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
15/01/2016
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
10/12/2015
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

17/11/2015
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
17/11/2015
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
21/10/2015