Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 384 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.15 Nodyn ar Uchelfannau Adeiladau Is-orsaf
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 122 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 522 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.11 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 502 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.29 Datganiad o Dir Cyffredin 6 - Cyfoeth Naturiol Cymru (Alltraeth)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 31 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.19 Cynllun Gwaith
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 388 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.28 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.18 Cynllun Tir (Ar y tir)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 710 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.3 Ymateb yr Ymgeisydd i Gwestiynau Ysgrifenedig Ail yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 26 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.21 Cynllun Atal Hawliau Tramwy Cyhoeddus Dros Dro
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 864 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.5 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 301 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.27 Rhestr o Newidiadau i'r Cynlluniau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.34 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu Atodiad 1 Datganiad Dull Adeiladu Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.7 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 475 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.33 Datganiad o Dir Cyffredin 2 - Cyngor Sir Ddinbych
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 509 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.11 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.34 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu Atodiad 1 Datganiad Dull Adeiladu Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.5 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 531 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.14 Datganiad Ieithyddol Cymunedol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 268 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.13 Pecyn Gwella Tirwedd a Diweddariad y Gronfa Dwristiaeth
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 278 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.32 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu Atodiad 12 Cynllun Cyfathrebu Adeiladwaith Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 453 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.7.1 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau
Other
Rhyl Flats Wind Farm Limited (PDF, 148 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.12 Datganiad Ariannu (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 28 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.23 Safleoedd Statudol/Anstatudol neu nodweddion y Cynllun Amgylchedd Hanesyddol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.6 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 348 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.30 Datganiad o Dir Cyffredin 5 - Cyfoeth Naturiol Cymru (Morlun, Tirlun ac Asesiad o'r Effaith Weledol)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 25 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.26 Cynllun Gwrychoedd a Choed wedi'i Diogelu
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 427 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.31 Cynllun Monitro Sŵn Pentwrio Alltraeth Amlinellol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 27 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.16 Cynllun Lleoliad
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 327 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 6 yr Ymgeisydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 456 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.8 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.6 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 462 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.8 Egwyddorion Trwydded Forol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 26 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.20 Cynlluniau Gwaith Stryd a Mynediad
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 535 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.14 Datganiad Ieithyddol Cymunedol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 279 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.32 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu Atodiad 12 Cynllun Cyfathrebu Adeiladwaith Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 551 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.2 Traciwr Dogfennau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 31 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.22 Cynllun Safleoedd Cadwraeth Natur Statudol / Anstatudol
Other
Amy Evans ac Martin Griffiths (PDF, 388 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6
Other
North Hoyle Wind Farm Limited (PDF, 85 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 560 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.10 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.7 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.12 Datganiad Ariannu (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.24 Cynllun Tir y Goron
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.17 Cynllun Tir Categori Arbennig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 30 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.25 Cyrff Dŵr mewn Cynllun Rheoli Basn Afon
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.4 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol Drafft
Other
National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) (PDF, 844 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 246 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.9 Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno a Chynnydd y Drwydded Forol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 570 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.10 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 435 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 - 6.5.1 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft