Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Rhyl Flats Wind Farm Limited (PDF, 90 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Ymatebion i Sylwadau Perthnasol ar Derfyn Amser 1
Other
DEFA Isle of Man Government (PDF, 416 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Sylwadau ar ymatebion i ExQ1 yr ExA
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 442 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.30 Cynllun Rheoli Ansawdd Aer Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 439 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.35 Cynllun Rheoli Gwastraff Safle Amlinellol (Glân)
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 238 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Tynnu'n ôl o'r Broses Archwiliad
Other
Rhyl Flats Wind Farm Limited (PDF, 158 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Sylwadau ar ymatebion i ExQ1 yr ExA
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 325 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.45 Cynllun Golau Artiffisial ac Allyriadau Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 475 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.22 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân)
Other
North Hoyle Wind Farm Limited (PDF, 92 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Ymatebion i Sylwadau Perthnasol ar Derfyn Amser 1
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 294 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.50 Datganiadau Tir Cyffredin 11 - Asiantaeth Forwrol a Gwylwyr y Glannau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 305 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.16 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 153 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Sylwadau ar ymatebion i ExQ1 yr ExA
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 523 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.23 Egwyddorion Trwydded Forol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 27 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.10 Cynllun Amlinellol Rheoli Tirwedd ac Ecoleg (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.3 Ymateb yr Ymgeisydd i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 446 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.27 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.14 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 463 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.26 Diweddariad ar Drafod gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr ac Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 438 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.43 Cod Ymarfer Adeiladu Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.12 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 361 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.46 Cynllun Rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol Amlinellol(Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 625 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.13 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 480 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.8 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 396 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.36 Cynllun Ymateb Atal Llygredd a Digwyddiadau Brys Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 412 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.20 Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 359 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.37 Cynllun Ymateb Atal Llygredd a Digwyddiadau Brys Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 308 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.44 Cynllun Golau Artiffisial ac Allyriadau Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 642 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.38 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.17 Datganiad Dull Adeiladu Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 290 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.21 Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno a Chynnydd y Drwydded Forol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.15 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 27 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.9 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.11 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 768 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.4 Sylwadau ar Adroddiad Effaith Lleol (LIR) Cyngor Sir Ddinbych
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.2 Ymateb yr Ymgeisydd i Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.18 Datganiad Dull Adeiladu Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 518 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.40 Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 713 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.6 Sylwadau ar Adolygiad LVIA a SLVIA Ymgynghorwyr Defnydd Tir
Other
Gwasanaeth Cynllunio Archaelolegol Gwynedd (PDF, 765 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Sylwadau o unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd ar Derfyn Amser 1
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 444 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.31 Cynllun Rheoli Ansawdd Aer Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 376 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.49 Cynllun Cyfathrebu Amlinellol (Glân)
Other
Royal Society for the Protection of Birds (PDF, 19 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 417 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.34 Cynllun Rheoli Gwastraff Safle Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 307 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.29 Asesiad o'r Effeithiau Gweledol gan Warchodfa Natur Glascoed
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 344 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.48 Cynllun Cyfathrebu Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 403 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.47 Cynllun Rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 411 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.5 Sylwadau o unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd ar Derfyn Amser 1
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 490 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.41 Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 646 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.39 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 479 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.42 Cod Ymarfer Adeiladu Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 345 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.19 Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 276 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.1 Traciwr Dogfennau Cais
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 497 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.25 Diweddariad ar Drafod gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr ac Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 505 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.33 Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 698 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.28 Nodyn Eglurhad Asesu Effeithiau Cronnus
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.24 Atodlen Lliniaru
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 465 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.7 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 531 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 2 - 2.32 Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Trac)