Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 259 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.29 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Rhyl Flats Wind Farm Limited a North Hoyle Wind Farm Limited at Terfyn Amser 7
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.15 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.12 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 1 - Datganiad Dull Adeiladu Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 904 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.10 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.8 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 476 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.7 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 68 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.17 Datganiad Ariannu (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 452 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.13 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 4 - Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.12 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 1 - Datganiad Dull Adeiladu Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 315 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 7 yr Ymgeisydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.21 Effeithiau Gweledol o Faenol-Bropor (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.16 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.20 Adroddiad Dosbarthiad Tir Amaethyddol ar Safle Is-orsaf Ar y tir
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 620 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.9 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.6 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.6 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.18 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 470 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.8.1 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 384 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.27 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG
Other
Rhyl Flats Wind Farm Ltd (PDF, 201 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 313 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.3 Sylwadau ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd yn Derfyn Amser 6
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 225 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.28 Datganiad ar y Cyd gyda SP Manweb
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 72 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.17 Datganiad Ariannu (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 501 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.14 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 8 - Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 13 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.22 Categori 6 - Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 6 - Atodiad 2.2 - Ffigurau LVIA – Ffigur 2.6 (Mapio o'r Awyr gyda Datblygiad Arfaethedig)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.15 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 15 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.24 Cynllun Rheoli AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 2014 - 2019
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.21 Effeithiau Gweledol o Faenol-Bropor (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.19 Atodlen Lliniaru a Monitro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.16 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 486 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.13 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 4 - Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 461 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.7 Egwyddorion Trwydded Forol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 17 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.25 Cynllun Rheoli AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 2020 - 2025
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 374 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.30 Datganiad o Dir Cyffredin 16 - Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.18 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 478 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.14 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 8 - Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 755 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.10 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 429 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.5 Ymateb yr Ymgeisydd i weithredoedd CAH ac ISH4
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.23 Cynllun Rheoli AHNE Ynys Môn
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.19 Atodlen Lliniaru a Monitro (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.4 Ymateb yr Ymgeisydd i Gwestiynau Ysgrifenedig Drydydd yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 15 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.26 Cynllun Partneriaeth Parc Cenedlaethol Eryri
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 375 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.11 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 460 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.32 Datganiad o Dir Cyffredin 2 - Cyngor Sir Ddinbych
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.2 Traciwr Dogfennau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 287 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.31 Datganiad o Dir Cyffredin 11 - Asiantaeth Forwrol a Gwylwyr y Glannau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 395 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.11 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu (Trac)
Other
The Crown Estate (PDF, 142 KB)
Cyflwyiniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Joint Nature Conservation Committee (JNCC) (PDF, 76 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr JB & Mrs E Evans (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 619 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.9 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 456 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.6.1 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (PDF, 442 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Cyngor Sir Ddinbych (PDF, 105 KB)
Cyflwyiniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - 7.8 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
North Hoyle Wind Farm Limited (PDF, 91 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7
Other
Cyngor Sir Ddinbych (PDF, 133 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i Restr Weithredu ISH4
Other
Royal Society for the Protection of Birds (PDF, 211 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 6 MB)
Cyflwyiniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 217 KB)
Cyflwyiniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Wilson Fearnall Ltd ar ran GBL and IB Kerfoot Discretionary Trust (PDF, 263 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3
Other
National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) (PDF, 131 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 7 - Ymateb i ExQ3