Wrexham Energy Centre

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Diffinnir y cyfnod ar gyfer her gyfreithiol yn a118 Deddf Cynllunio 2008. Ceir rhagor o wybodaeth am herio cyfreithiol yn y llythyr a anfonir at bob Parti â Buddiant ynghyd â phenderfyniad a datganiad o resymau’r Ysgrifennydd Gwladol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses, anfonwch neges e-bost at yr Arolygiaeth Gynllunio:[email protected] neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0303 444 5000.

Llinell amser (36 Eitemau)

Mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi cyhoeddi Hysbysiad Cywiro a Gorchymyn Cywiro ar gyfer y prosiect hwn.

16/02/2018

The Secretary of State has granted development consent for this application. For further information, please refer to the Secretary of State’s decision letter, the development consent order and the Planning Inspectorate’s recommendation to the Secretary of State.

18/07/2017
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
18/07/2017

The Department for Business, Energy and Industrial Strategy have made a request for comments from the Applicant, Wales and West Utilities and Osborne Clarke.

The deadline for responses is Thursday 15 June 2017.

08/06/2017

The Department for Business, Energy and Industrial Strategy have made a request for comments from the Applicant, Wales and West Utilities, SP Manweb plc/Scottish Power Energy Networks, Mr Gerard Owen and Earthworm Energy Limited.

08/05/2017
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
18/04/2017

The Examining Authority completed its examination of this application on 19 January 2017. The Examining Authority will now report to the Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy on or before 19 April 2017. View the letter notifying of the close of the examination.

20/01/2017

Documents for Deadline 9 have been published.

Please note the deadline for the close of Examination is 19 January 2017.

19/01/2017

Documents for Deadline 8 have been published.

Comments on responses to the ExA’s requests for further information as issued on 9 January 2017 can be submitted by Deadline 9, 17 January 2017.

13/01/2017

The Examining Authority has issued a request for further information

The deadline for responses is Deadline 8: Thursday 12 January 2017.

09/01/2017

Documents for Deadline 7 have been published.

05/01/2017

The Examining Authority has issued a request for further information and comments. The following have also been published:

The Examining Authority’s questions
A commentary on the draft Development Consent Order
The Report on the Implications for European Sites

The deadline for the submission of the information sought and for any comments is Deadline 7, Wednesday 4 January 2017.

12/12/2016

Documents for Deadline 6 have been published.

05/12/2016
28/11/2016
15/11/2016

Documents for Deadline 4 have been published.

08/11/2016
31/10/2016

The Examining Authority’s second written questions have now been issued.

The deadline for responses is Deadline 4: Friday 4 November 2016.

21/10/2016

Documents for Deadline 3 have been Published.

10/10/2016

The following items have now been published;

The audio files for the Hearings that took place on the 28 and 29 September have now been published.

A note of the Unaccompanied Site Inspection that took place on Wednesday 28 September

Please note that submissions are invited for deadline 3, Thursday 6 October 2016, as indicated in the examination timetable.

04/10/2016

Documents for Deadline 2 have been Published.

The Accompanied Site Inspection and Hearing Agendas have now been published.

21/09/2016
20/09/2016
06/09/2016

Documents for Deadline 1 have been published.

25/08/2016
milestone icon

Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

02/08/2016
  • Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
  • Yr archwiliad yn dechrau
19/07/2016
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

24/06/2016
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
13/06/2016
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
31/05/2016
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
21/04/2016
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

13/04/2016
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
13/04/2016
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
18/03/2016