Hirwaun Power Station

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Diffinnir y cyfnod ar gyfer her gyfreithiol yn a118 Deddf Cynllunio 2008. Ceir rhagor o wybodaeth am herio cyfreithiol yn y llythyr a anfonir at bob Parti â Buddiant ynghyd â phenderfyniad a datganiad o resymau’r Ysgrifennydd Gwladol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses, anfonwch neges e-bost at yr Arolygiaeth Gynllunio:[email protected] neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0303 444 5000.

Llinell amser (41 Eitemau)

Fel y cynghorwyd yn ein Datganiad Preifatrwydd, bum mlynedd ar ôl cyhoeddi penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol, caiff yr holl ddogfennau cyhoeddedig sy’n weddill sy’n gysylltiedig â chais eu tynnu oddi ar wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol, ac eithrio’r canlynol a gedwir yn unol â’n cadw dogfennau polisi:

  • Rhybudd penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a’i ddatganiad o resymau;
  • Os caiff ei wneud, y Gorchymyn Caniatâd Datblygu;
  • Adroddiad Argymhelliad yr Awdurdod Archwilio ac atodiadau cysylltiedig;
  • Unrhyw ddogfennau sy’n ymwneud â cheisiadau newid materol / ansylweddol;
  • Unrhyw hysbysiadau cywiro; a
  • Pob cyngor adran 51 a gyhoeddir mewn perthynas â chais.

O’r herwydd, pwrpas y faner hon yw tynnu sylw y byddwn yn dileu pob dogfen yn fuan, ac eithrio’r rhai a restrir uchod

24/09/2020

Mae Gweinidogion Cymru wedi penderfynu gwneud gorchymyn yn gwneud newidiadau ansylweddol i’r Gorchymyn Caniatáu Datblygu ar gyfer Gorsaf Gynhyrchu Hirwaun.

Linc i Benderfyniad Gweinidogion Cymru

The Hirwaun Generating Station (Amendment) Order 2017

04/09/2019

Representations received in response to the application for a non-material change 2 to the Hirwaun Power Station Development Consent Order have been published.

21/08/2017

An application for a non-material change to the Hirwaun Power Station Development Consent Order has been made by Hirwaun Power Limited.

If you wish to make a representation, this should be emailed to [email protected] or posted to:

Major Applications & Plans
3/18 Eagle Wing
Temple Quay House
2 The Square
Bristol, BS1 6PN

The deadline for making a representation is 11.59pm on 18 August 2017

08/08/2017

The Secretary of State has decided under paragraph 2(1) of Schedule 6 to the 2008 Act has granted a non-material change to a Development Consent Order to the Hirwaun Power Station Order 2015 and published the Hirwaun Power Station (Amendment) Order 2016.

11/11/2016

Representations received in response to the application for a non-material change to the Hirwaun Power Station Development Consent Order have been published.

26/09/2016

An application for a non-material change to the Hirwaun Power Station Development Consent Order has been made by Progress Power Limited.

If you wish to make a representation, this should be emailed to [email protected] or posted to:

Major Applications & Plans
3/18 Eagle Wing
Temple Quay House
2 The Square
Bristol, BS1 6PN

The deadline for making a representation is 11.59pm on Sunday 25 September 2016.

19/08/2016

On 21 December 2015, the Secretary of State for Energy and Climate Change issued a correction order and correction notice to make corrections to the Hirwaun Power Station Development Consent Order, as published on 23 July 2015.

21/12/2015
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
23/07/2015

Responses to the request for comments by the Department of Energy and Climate Change in their letter dated 8 June 2015 have now been published.

01/07/2015

A Letter to the Welsh Government, Rhondda Cynon Taf County Borough Council, Hirwaun Power Limited and other Interested Parties from the Department of Energy and Climate Change on the application for the proposed Hirwaun Power Station has been published.

The deadline for responses is 19 June 2015.

08/06/2015
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
23/04/2015

The Notification of Completion of ExA Examination has been published.

The following documents, which were received before the close of examination on Friday 23 January and have been accepted by the Examining Authority into the examination, have also been published:

Hirwaun Power Station

Natural Resources Wales

27/01/2015

Please note that a Rule 8(3) and Rule 17 letter, requesting further information from the applicant – Hirwaun Power Limited, has been published.

09/01/2015

The Examining Authority has exercised its discretion and agreed to accept the following documents from the Applicant as late submissions for deadline 7:

Cover letter for supplementary submission at Deadline 7

Draft Development Consent Order (Revision 0 (Final)) illustrating track changes against Revision 4.0

Book of Reference (Rev 3)

05/12/2014

Submissions received for Deadline 7 have now been published. These include:

Additional Submissions:
National Grid
Hirwaun Power Limited

Draft Development Consent Order:
Revision 4.0
Revision 3.0 and 4.0 Comparison

Other Submissions:
Explanatory Memorandum Revision 1
Land Plans Revision 1

27/11/2014

Submissions received for Deadline 6 have now been published. These include:

Additional Submissions:

Responses to the ExA’s second round of written questions:

Comments on the RIES:

17/11/2014

Please note the following documents have been published:

(i) ExA’s Report on Implications for European Sites (RIES)
(ii) ExA’s second written questions

22/10/2014

Please note that the following documents have now been published:

Compulsory Acquisition Hearing Agenda
DCO Hearing Agenda
Issue Specific Hearing on Environmental Matters Agenda

15/09/2014

Submissions received for Deadline 2 (10 September 2014) have been published. These include:
Comments on Written Representations by Yohanna Weber (Eversheds) on behalf of National Grid Gas Plc (NGG)

The following submissions have been received from Hirwaun Power Limited:
Additional submission received for Deadline 2 (10 September 2014)
Any revised draft DCO from applicant

Statements of Common Ground (SoCG) requested by the ExA. These include Statements of Common Ground between the applicant and the following:
Rhondda Cynon Taf County Borough Council
Natural Resources Wales
Brecon Beacons National Park Authority

Comments on responses to ExA’s first written questions and Comments on Written Representations

Please also note that the Accompanied Site Visit itinerary and the agenda for the Open Floor Hearing have been published.

12/09/2014

Please note that the Examining Authority has exercised its discretion and agreed to accept the following submission by Rhondda Cynon Taf County Borough Council:

Late submission for Deadline 1 (21 August 2014) – Response to the ExA’s first written questions. Received on 28 August 2014.

Please note that the deadline for comments on this submission, and all other ‘comments on responses to ExA’s first written questions’, remains as 10 September 2014 (Deadline 2) as set out in the examination timetable.

02/09/2014

Submissions received for Deadline 1 (21 August 2014) have been published. These include:

Written representations
Responses to ExA’s first written questions
Local impact reports
Correspondence including submissions recommending locations or items for the itinerary for the accompanied site visit

Please note the following:
The Written Representation by Natural Resources Wales also contains their response to the ExA’s first written questions and comments on any submissions received prior to the preliminary meeting.

The Written Representation by Yohanna Weber (Eversheds) on behalf of National Grid Gas Plc (NGG) also contains a response to the ExA’s first written questions.

The submission for Deadline 1 by Hirwaun Power Limited contains:
– Response to the ExA’s first written questions
– Comments on relevant representations (including comments on any submissions received prior to the preliminary meeting)
– Submission recommending locations or items for the itinerary for the accompanied site visit
– Updated Habitats Regulations Assessment screening matrices’

22/08/2014
  • Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
  • Yr archwiliad yn dechrau
23/07/2014

A late representation submitted during the pre-examination stage and accepted by the Examining Authority has been published

30/06/2014

The Adequacy of Consultation Representations have been published.

06/06/2014
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
03/06/2014
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
29/05/2014

The Planning Inspectorate has accepted an updated version of the Non-Technical Summary of the Environmental Statement that corrects specific information on where the Environmental Statement can be viewed, as required by section 20 of the Infrastructure Planning (Environmental Impact Assessment) regulations. The corrections relate to paragraph 1.5.4 of the document.

Document 6.4.0 Revision 1 dated April 2014 replaces the superseded document 6.4.0 Revision 0 dated March 2014.

Document 6.4.1 Revision 1 (Welsh translation) dated April 2014 replaces the superseded document 6.4.1 Revision 0 dated March 2014.

25/04/2014
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
24/04/2014
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
15/04/2014
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
21/03/2014