Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 239 KB)
Cyflwyiniad Terfyn Amser 5 - Adendwm i [REP5-039] Amcanion Cadwraeth ar gyfer Ardal Gwarchod Arbennig Bae Lerpwl - Cyflwyniad hwyr wedi eu derbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Sir Ddinbych (PDF, 369 KB)
Cyflwyiniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2 - Cyflwyniad hwyr wedi eu derbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) (PDF, 198 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.15 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.20 Cynllun Tir (Ar y tir)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 390 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.12 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 15 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.4 Ymateb yr Ymgeisydd i Gwestiynau Ysgrifenedig Ail yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 465 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.17 Tabl o Gaffael Gorfodol a Gwrthwynebiadau Meddiant Dros Dro (Trac)
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 150 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 420 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.9.1 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.5 Ymchwiliad Llwyth Anwahanadwy Gwynt y Môr
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 267 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.21 Rhestr o Newidiadau i'r Cynlluniau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 367 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.19 Statement of Common Ground 7 - Natural Resources Wales (Ar y tir)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.9 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 487 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.8 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 469 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.9 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
North Hoyle Wind farm Limited (PDF, 239 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 241 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 447 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.13 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu : Atodiad 1 - Cynllun Rheoli Pridd (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.10 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 545 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.2 Traciwr Dogfennau
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr G & Mrs ME Hughes (PDF, 30 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr JB & Mrs E Evans (PDF, 202 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.11 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu : Atodiad 1 - Datganiad Dull Adeiladu Ar y tir (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.15 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 259 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 442 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.15.1 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 416 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.7 Tirweddau Dynodedig a Phrofion Perthnasol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.14 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.10 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd (PDF, 784 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 302 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.18 Datganiad o Dir Cyffredin 9 - Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 453 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.17 Tabl o Gaffael Gorfodol a Gwrthwynebiadau Meddiant Dros Dro (Glân)
Other
The Crown Estate (PDF, 141 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 311 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 5 yr Ymgeisydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.14 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Glân)
Other
Royal Society for the Protection of Birds (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Wilson Fearnall Ltd ar ran GBL and IB Kerfoot Discretionary Trust (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - Ymateb i ExQ2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 446 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.13 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 4 - Cynllun Rheoli Pridd (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 522 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.16 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 373 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.12 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 772 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.6 Asesiad Cylch Bywyd ar gyfer Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 447 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.3 Sylwadau ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd yn Derfyn Amser 4
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 531 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.16 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 5 - 5.11 Cod Amlinellol Ymarfer Adeiladu - Atodiad 1 - Datganiad Dull Adeiladu Ar y tir (Glân)