Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Ltd (PDF, 37 MB)
Adroddiad Cwmpasu (rhan 2) a gyflwynwyd i’r Ysgrifennydd Gwladol ar 11 Mehefin 2020
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Ltd (PDF, 45 MB)
Adroddiad Cwmpasu (rhan 1) a gyflwynwyd i’r Ysgrifennydd Gwladol ar 11 Mehefin 2020