Internal Power Generation Enhancement for Port Talbot Steelworks

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Llinell amser (12 Eitemau)

Mae’r dogfennau archwiliad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn wedi’u harchifo ac nid ydynt ar gael ar y wefan hon mwyach. Gellir gweld penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a Gorchymyn Caniatâd Datblygu ar y tab Dogfennau.

I ddarganfod ble i weld y Dogfennau Ardystiedig, cyfeiriwch at y manylion cyswllt a nodir yn Nodyn Esboniadol y Gorchymyn Caniatâd Datblygu.

15/03/2021
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
08/12/2015
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
09/09/2015
Yr archwiliad yn dod i ben

09/06/2015
Yr archwiliad yn dechrau
10/12/2014
Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
09/12/2014
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
29/10/2014
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
22/10/2014
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
15/09/2014
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
02/09/2014
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
07/08/2014