Chwcis

Ein defnydd o gwcis

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach a osodir ar eich cyfrifiadur gan wefannau yr ewch iddynt. Fe’u defnyddir yn eang ar gyfer casglu gwybodaeth ynghylch sut rydych chi’n pori ar wefan. Isod, ceir esboniad o’r cwcis a ddefnyddiwn ar y wefan hon a pham rydym yn eu defnyddio.

I newid eich gosodiadau cwci ewch i’n tudalen rheoli gosodiadau.

Dysgwch ragor am sut i reoli cwcis.

Mesur defnydd o’r wefan (Google Analytics)

Defnyddiwn feddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth ynghylch sut rydych chi’n defnyddio’r wefan hon. Gwnawn hyn i helpu sicrhau bod y wefan yn bodloni anghenion ei defnyddwyr ac i’n helpu i wneud gwelliannau.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am:

  • y tudalennau yr ewch iddynt ar y safle
  • faint o amser y byddwch yn ei dreulio ar bob tudalen
  • sut y cyrhaeddoch y safle
  • yr hyn rydych yn clicio arno pan fyddwch yn ymweld â’r safle

Nid ydym yn casglu nac yn storio eich gwybodaeth bersonol (er enghraifft, eich enw neu’ch cyfeiriad), felly, ni ellir defnyddio’r wybodaeth hon i’ch adnabod.

Mae Google Analytics yn gosod y cwcis canlynol:

Google analytics

EnwDibenDaw i ben
gaMae hyn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â GOV.UK trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaenDwy flynedd
_gidMae hyn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â GOV.UK trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen24 awr
_gatWedi'i ddefnyddio i reoli'r gyfradd pryd y gwneir ceisiadau am y dudalen1 munud

Gallwch wrthod cwcis Google Analytics ar draws yr holl wefannau yr ewch iddynt.

Ein neges gyflwyniadol

Mae’n bosibl y byddwch yn gweld neges groeso naid pan fyddwch yn ymweld â’r wefan hon am y tro cyntaf. Byddwn yn storio cwci fel bod eich cyfrifiadur yn gwybod eich bod wedi’i gweld ac yn gwybod i beidio â’i dangos eto.

Enw Diben Daw i ben
moove_gdpr_popup Cadw neges i roi gwybod i ni eich bod wedi gweld ein neges am gwcis 1 flwyddyn

Cloudflare

Defnyddiwn wasanaeth o’r enw Cloudflare i warchod rhag ymosodiadau Atal Gwasanaeth Gwasgaredig.

 

 Enw Diben Daw i ben
_ cfduid Fe’i defnyddir i adnabod a rhwystro ymwelwyr maleisus ar safleoedd a warchodir gan Cloudflare 30 diwrnod