Preifatrwydd a chwcis

Datganiad Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd

Ein defnydd o gwcis

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach a osodir ar eich cyfrifiadur gan wefannau yr ewch iddynt. Fe’u defnyddir yn eang ar gyfer casglu gwybodaeth ynghylch sut rydych chi’n pori ar wefan. Isod, ceir esboniad o’r cwcis a ddefnyddiwn ar y wefan hon a pham rydym yn eu defnyddio.

Dysgwch ragor am sut i reoli cwcis.

Mesur defnydd o’r wefan (Google Analytics)

Defnyddiwn feddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth ynghylch sut rydych chi’n defnyddio’r wefan hon. Gwnawn hyn i helpu sicrhau bod y wefan yn bodloni anghenion ei defnyddwyr ac i’n helpu i wneud gwelliannau.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am:

  • y tudalennau yr ewch iddynt ar y safle
  • faint o amser y byddwch yn ei dreulio ar bob tudalen
  • sut y cyrhaeddoch y safle
  • yr hyn rydych yn clicio arno pan fyddwch yn ymweld â’r safle

Nid ydym yn casglu nac yn storio eich gwybodaeth bersonol (er enghraifft, eich enw neu’ch cyfeiriad), felly, ni ellir defnyddio’r wybodaeth hon i’ch adnabod.

Mae Google Analytics yn gosod y cwcis canlynol:

Enw’r cwciCynnwys nodweddiadol Yn dod i ben
_utmaRhif a grëir ar hapDwy flynedd
_utmbRhif a grëir ar hap30 munud
_utmcRhif a grëir ar hapPan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr
_utmzRhif a grëir ar hap a gwybodaeth am sut yr aed i’r wefan (e.e. yn uniongyrchol neu drwy ddolen, chwiliad organig neu chwiliad am dâl)6 mis

I gael rhagor o fanylion am y cwcis a osodir gan Google Analytics, gweler gwefan Codau Google

Mae’r wefan hefyd yn cadw nifer o gwcis er mwyn cofio maint eich ffont a’ch dewisiadau o ran lliw’r wefan.

Enw’r cwciCynnwysYn dod i benNodyn
ipc_scalerhif yn cynrychioli maint y testun a ddewisir gan y defnyddiwr Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr yn cael ei greu pan gaiff dolenni’r ‘testun mwy/llai’ ar frig unrhyw dudalen eu defnyddio. Gobeithiwn leihau hyn i un cwci ar gyfer y wefan gyfan cyn bo hir.
ipc_contrastnaill ai “wedi’i droi ymlaen” neu “wedi’i droi i ffwrdd” yn adlewyrchu dewis y defnyddiwr o ran ‘cyferbynnedd uchel’ Pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr yn cael ei greu ar gyfer pob tudalen yr aed iddi. Gobeithiwn leihau hyn i un cwci ar gyfer y wefan gyfan cyn bo hir.

Gallwch wrthod cwcis Google Analytics ar draws yr holl wefannau yr ewch iddynt.

 

Ein neges gyflwyniadol

Mae’n bosibl y byddwch yn gweld neges groeso naid pan fyddwch yn ymweld â’r wefan hon am y tro cyntaf. Byddwn yn storio cwci fel bod eich cyfrifiadur yn gwybod eich bod wedi’i gweld ac yn gwybod i beidio â’i dangos eto.

Enw Diben Daw i ben
cookie_notice_accepted Cadw neges i roi gwybod i ni eich bod wedi gweld ein neges am gwcis 1 mis

Fideos YouTube

Defnyddiwn YouTube i ddarparu fideos ar rai tudalennau ar y safle hwn. Bydd YouTube yn gosod cwcis pan fyddwch yn ymweld ag un o’r tudalennau hyn.

Enw Diben Daw i ben
_use_hitbox Sef rhif a gaiff ei lunio ar hap sy’n adnabod eich porwr Pan rydych yn cau eich porwr
VISITOR_INFO1_LIVE Mae’n galluogi YouTube i gyfrif y nifer o weithiau y gwylir fideos Youtube sydd wedi’u mewnblannu 9 mis
remote_sid Caiff y cwcis hyn eu cadw ar eich dyfais i’n galluogi ni i fewnblannu fideos YouTube

 

Pan rydych yn cau eich porwr
VSC 9 mis
PREF

 

Pan rydych yn cau eich porwr

 

Cloudflare

Defnyddiwn wasanaeth o’r enw Cloudflare i warchod rhag ymosodiadau Atal Gwasanaeth Gwasgaredig.

 

 

Enw

Diben Daw i ben
_ cfduid Fe’i defnyddir i adnabod a rhwystro ymwelwyr maleisus ar safleoedd a warchodir gan Cloudflare 1 flwyddyn