Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Agenda Gwrandawiad Caffael Gorfodol (Saesneg) (PDF, 246 KB)
Other
Agenda Gwrandawiad Mater Penodol 4 (Saesneg) (PDF, 246 KB)
Other
Agenda Gwrandawiad Mater Penodol 4 (Cymraeg) (PDF, 247 KB)
Other
Agenda Gwrandawiad Caffael Gorfodol (Cymraeg) (PDF, 248 KB)
Other
Agenda ar gyfer ISH3 Safle is-orsaf arfaethedig - Cymraeg (PDF, 200 KB)
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Materion Penodol 3 (ISH3) yn ymdrin â safle’r isbwerdy artraeth arfaethedig a materion cysylltiedig.
Other
Agenda ar gyfer ISH3 Safle is-orsaf arfaethedig - Saesneg (PDF, 186 KB)
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Materion Penodol 3 (ISH3) yn ymdrin â safle’r isbwerdy artraeth arfaethedig a materion cysylltiedig.
Other
Agenda ar gyfer ISH2 Morlun a materion cysylltiedig - Saesneg (PDF, 158 KB)
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Materion Penodol 2 (ISH2) yn ymdrin ag effeithiau’r gwaith alltraeth arfaethedig ar y morwedd, y dirwedd, yr effeithiau gweledol a materion cysylltiedig, gan gynnwys yr effeithiau ar dreftadaeth ddiwylliannol, materion economaidd-gymdeithasol a thwristiaeth.
Other
Agenda ar gyfer ISH2 Morlun a materion cysylltiedig - Cymraeg (PDF, 177 KB)
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Materion Penodol 2 (ISH2) yn ymdrin ag effeithiau’r gwaith alltraeth arfaethedig ar y morwedd, y dirwedd, yr effeithiau gweledol a materion cysylltiedig, gan gynnwys yr effeithiau ar dreftadaeth ddiwylliannol, materion economaidd-gymdeithasol a thwristiaeth.