Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Mae’r rhestr isod yn cynnwys cofnod o’r cyngor rydym wedi’i roi ar gyfer y prosiect hwn. I weld rhestr o’r holl gyngor a roddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio, gan gynnwys cyngor nad yw’n gysylltiedig â’r prosiect, ewch i’r Gofrestr cyngor.

Mae dyletswydd statudol, o dan adran 51 Deddf Cynllunio 2008, i gofnodi’r cyngor a roddir mewn perthynas â chais neu ddarpar gais, gan gynnwys enw’r sawl a ofynnodd am y cyngor, a sicrhau bod hyn ar gael i’r cyhoedd.

Rhagolwg
Enquiry received via email
response has attachments
Cyngor ar ôl cyhoeddi penderfyniad i dderbyn y cais i’w archwilio/ Advice following issue of decision to accept the application for examination
Gweler yr atodiad - Please see attached

18/05/2022
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited - anon.
Enquiry received via meeting
response has attachments
Adolygiad o'r ddogfennau ddrafft a chyfarfod diweddaru'r prosiect – Draft documents review and project update meeting
Gweler yr atodiad - Please see attached

02/03/2022
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited - anon.
Enquiry received via meeting
response has attachments
Diweddariad ar y prosiect cyfarfod - Project update meeting
Gweler yr atodiad - Please see attached

08/11/2021
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited - anon.
Enquiry received via meeting
response has attachments
Diweddariad ar y prosiect cyfarfod - Project update meeting
Gweler yr atodiad - Please see attached

24/06/2021
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited - anon.
Enquiry received via meeting
response has attachments
Diweddariad ar y prosiect cyfarfod - Project update meeting
Gweler yr atodiad - Please see attached

11/03/2021
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited - anon.
Enquiry received via meeting
response has attachments
Diweddariad ar y prosiect cyfarfod - Project update meeting
Gweler yr atodiad - Please see attached

09/11/2020
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited - anon.
Enquiry received via meeting
response has attachments
Nodyn o gyfarfod rhithwir rhwng yr Arolygiaeth Gynllunio â’r Ymgeisydd ynglyn â Chwmpasu AEA - Note of virtual meeting between the Planning Inspectorate and Applicant relating to EIA Scoping
Gweler yr atodiad - Please see attached

17/03/2020
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited - anon.
Enquiry received via meeting
response has attachments
Nodyn cyfarfod sefydlu - Inception meeting note
Gweler yr atodiad - Please see attached

23/01/2020
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited - anon.