Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 146 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - Sylwadau ar Dabl 5 o'r Cynrychioliadau Terfyn Amser 3 yr Ymgeisydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 733 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.3 Ymateb yr Ymgeisydd i Bwyntiau Gweithredu ISH2 ac ISH3
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.10 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 350 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.4 Sylwadau ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd yn Derfyn Amser 3a
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 287 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.23 Datganiad o Dir Cyffredin 12 - Trinity House
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 495 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.28 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 193 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 389 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.15 Cod Amlinelliad Ymarfer Adeiladu (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.30 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 256 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - Atodiad 1
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 465 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.17 Egwyddorion Trwydded Forol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.9 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.14 Datganiad Dull Adeiladu Alltraeth Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 455 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.17 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 298 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.1 Canllaw i Gyflwyniad Terfyn Amser 4 yr Ymgeisydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.30 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 531 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.27 Cynllun Adeiladu Rheoli Traffig Amlinellol (Trac)
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 125 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 265 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.19 Adolygiad o Dabl 8 o'r Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol (LVIA)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 358 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.11 Datganiad o Dir Cyffredin 3 - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 479 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.29 Tabl o Gaffael Gorfodol a Gwrthwynebiadau Meddiant Dros Dro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 539 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.27 Cynllun Adeiladu Rheoli Traffig Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.9 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 863 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.7 Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth Amlinellol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.10 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 369 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.31 Datganiad o Dir Cyffredin 1 - Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd Cymru (Morlun, Tirlun ac Asesiad o'r Effaith Weledol)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 437 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.26 Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.5 Ymateb yr Ymgeisydd i Llythyr Reol 17 dyddiedig 19 Rhagfyr 2022
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 480 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.30.1 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 437 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.26 Cynllun Rheoli Mynediad Cyhoeddus Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 446 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.13 Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 485 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.28 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 298 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.22 Datganiad o Dir Cyffredin 15 - JNCC
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 342 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.12 Datganiad o Dir Cyffredin 10 - Llywodraeth Ynys Manaw
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 434 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.29 Tabl o Gaffael Gorfodol a Gwrthwynebiadau Meddiant Dros Dro (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 374 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.15 Cod Amlinelliad Ymarfer Adeiladu (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 245 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.18 Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno a Chynnydd y Drwydded Forol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.16 Atodlen Lliniaru a Monitro (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 368 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.25 Datganiad o Dir Cyffredin 16 - Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.14 Datganiad Dull Adeiladu Ar y tir Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 459 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.13 Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.8 Ymateb yr Ymgeisydd i R17Q1.1
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 436 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.2 Traciwr Dogfennau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 381 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.6 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 311 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.24 Datganiad o Dir Cyffredin 13 - UK Chamber of Shipping
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 304 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.21 Datganiad o Dir Cyffredin 8 - Cadw
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.20 Effeithiau Gweledol o Faenol-Bropor
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - 4.16 Atodlen Lliniaru a Monitro (Glân)