Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 215 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.8 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 387 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.11 Datganiad o Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiad Tir Cyffredin
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 452 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.9 Nodyn Eglurhad ar Effeithiau a Ragfynegwyd wedi'u Dosrannu i Safleoedd Dynodedig Ynys Manaw
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 457 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.4 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Trac))
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.7 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.14 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 451 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.5 Diweddariad ar Drafodaethau gyda Thirfeddianwyr, Meddianwyr, Ymgymerwyr Statudol a Chyfleustodau Eraill (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 377 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.21 Statement of Common Ground 7 - Natural Resources Wales (Ar y tir)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 492 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.20 Datganiad o Dir Cyffredin 6 - Cyfoeth Naturiol Cymru (Alltraeth)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 26 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.12 Cynllun Atal Hawliau Tramwy Cyhoeddus dros dro
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.6 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.13 Dogfen Egwyddorion Dylunio (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 529 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.10 Adroddiad Effaith Cydraddoldebau
Other
Martin Griffiths (PDF, 123 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 523 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.2 Sylwadau ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd yn Derfyn Amser 2
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.3 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 298 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.24 Datganiad o Dir Cyffredin 15 - The Joint Nature Conservation Committee (JNCC)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 343 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.19 Datganiad o Dir Cyffredin 5 - Cyfoeth Naturiol Cymru (Morlun, Tirlun ac Asesiad o'r Effaith Weledol)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 233 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Ysgrifenedig
Other
Rhyl Flats Windfarm Ltd (PDF, 107 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 347 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.22 Datganiad o Dir Cyffredin 9 - Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 315 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.18 Datganiad o Dir Cyffredin 4 - Cyngor Sir Ynys Môn
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.15 Nodyn Cymharu Trothwy Aflonyddu Lefel B
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 537 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.17 Llwyfannu Gwaith ar y tir
Other
North Hoyle Wind Farm Ltd (PDF, 108 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Ysgrifenedig
Other
Trinity House (PDF, 179 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd am D2
Other
NATS (PDF, 198 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cadarnhad o ddiffyg presenoldeb am wrandawiadau
Other
Martyn Hussey (PDF, 95 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 267 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.1 Traciwr Dogfennau Cais
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 330 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.23 Datganiad o Dir Cyffredin 12 - Trinity House
Other
SP Energy Networks (PDF, 74 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cyflwyniad Ysgrifenedig
Other
Network Rail Infrastructure Limited (PDF, 111 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Cadarnhad o ddiffyg presenoldeb am wrandawiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 346 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - 3.16 Ymateb yr Ymgeisydd i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) REP1-080 3.1.24 to 3.1.25