Y broses o wneud cais

Mae’r adran hon o’r wefan yn cynnwys y tudalennau a ganlyn:

Rôl yr Arolygiaeth Gynllunio

Rôl yr Arolygiaeth Gynllunio o ran ymdrin â cheisiadau am brosiectau seilwaith cenedlaethol.

Y broses

Beth fydd yn digwydd ar bob cam a sut gallwch gyfrannu.

Cymryd rhan yn y broses

Sut i gofrestru a rhoi sylw ar gais.

Gwasanaeth cyn gwneud cais i ymgeiswyr

Gwasanaeth rhad ac am ddim a gynigir gan yr Arolygiaeth Gynllunio i helpu ymgeiswyr wrth gynllunio a gwneud eu dyletswyddau cyn gwneud cais.

Cyflwyno cais am ganiatâd datblygu

Cael gwybod beth y mae angen ei wneud er mwyn cyflwyno cais.

Ffioedd gwneud cais

Ffioedd sy’n gysylltiedig â chyflwyno cais i’r Arolygiaeth Gynllunio.

Costau

Yn amlinellu’r polisi o ran dyfarnu costau am geisiadau.

Cwestiynau cyffredin

Yma gallwch gael atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin

Dogfennau Enghraifft

Enghreifftiau o be mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn ystyried fel dogfennaeth ‘da’ sydd wedi eu cyflwyno ar gyfer prosiectau seilwaith cenedlaethol.