Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Mae’r dudalen hon yn gosod allan yr amserlen ar gyfer archwilio’r cais. Mae’n cynnwys y terfynau amser ar gyfer gwneud cyflwyniadau i’r Arolygiaeth Gynllunio a dyddiadau digwyddiadau a gynhelir yn ystod yr Archwiliad. Yn ogystal, mae Amserlen yr Archwiliad wedi’i gosod allan yn yr atodiad i’r llythyr rheol 8 a anfonwyd at Bartïon â Buddiant ar ddechrau’r Archwiliad.

Dyddiad digwyddiadDisgrifiad
 Date Passed
09/09/2022
* Hysbysiad o ddymuniad i siarad yn y Cyfarfod
Rhagarweiniol
* Hysbysiad o ddymuniad i siarad yn y
Gwrandawiad Llawr Agored
* Hysbysiad o ddymuniad i siarad yn y
Gwrandawiad Mater Penodol cyntaf ar y
Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO)
* Amserlen deithio arfaethedig yr Ymgeisydd ar
gyfer Archwiliad Safle â Chwmni (ASI)
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
20/09/2022
Archwiliad yn dechrau
 Date Passed
21/09/2022
Gwrandawiad Mater Penodol 1 (ISH1) ar y dDCO
Gwrandawiad Mater Penodol 1 ar y Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO)
 Date Passed
22/09/2022
Gwrandawiad Llawr Agored 1 (OFH1)
Gwrandawiad Llawr Agored 1 (OFH1)
 Date Passed
27/09/2022
Dosbarthu’r canlynol gan yr Awdurdod Archwilio
Dosbarthu’r canlynol gan yr Awdurdod Archwilio
* Amserlen yr Archwiliad
* Cwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio (ExQ1)
 Date Passed
24/10/2022
Terfyn Amser 1 (D1)

Terfyn amser ar gyfer derbyn y canlynol gan yr Awdurdod Archwilio:

* Crynodebau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar i’r gwrandawiadau
* Unrhyw gyflwyniadau ôl-wrandawiad a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
* Ymatebion i ExQ1 yr Awdurdod Archwilio
* dDCO wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Atodlen o Newidiadau i’r dDCO
* Sylwadau ar Sylwadau Perthnasol (RRs)
* Adroddiad ar yr Effaith Leol (LIR) gan Awdurdodau Lleol
* Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG) cychwynnol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio – gweler Atodiad H
* Symud ymlaen â Datganiad Cyffredinedd Datganiadau Tir Cyffredin
* Sylwadau ar unrhyw ddogfennau cais wedi’u diweddaru
* Yr Atodlen Caffaeliad Gorfodol
* Llyfr Cyfeirnodau (BoR) wedi’i ddiweddaru ac Atodlen Newidiadau i’r BoR a fersiynau sy’n dangos newidiadau (os oes angen)
* Traciwr dogfennau’r cais
* Traciwr Datganiadau Polisi Cenedlaethol (NPS) cychwynnol – gweler Atodiad H
* Sylwadau ysgrifenedig (yn cynnwys crynodebau o’r holl sylwadau ysgrifenedig dros 1500 o eiriau)
* Unrhyw wybodaeth ychwanegol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio o dan Reol 17
* Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn Gwrandawiad Llawr Agored
* Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn Gwrandawiad Caffaeliad Gorfodol
* Sylwadau ac awgrymiadau ar drefniadau ac amserlen deithio ASI drafft yr Ymgeisydd a cheisiadau i fynychu ASI.
* Hysbysiad gan unrhyw Bartïon Statudol nad ydynt wedi cyflwyno Sylwadau Perthnasol o’u dymuniad i gael eu hystyried yn Barti â Buddiant
* Diweddariad yr Ymgeisydd ar gyflwyno’r Drwydded Forol (ML) a chynnydd – gweler Atodiad H
 Date Passed
09/11/2022
Terfyn Amser 2 (D2)

Terfyn amser ar gyfer derbyn y canlynol gan yr Awdurdod Archwilio:

* Ymatebion i sylwadau ar Sylwadau Perthnasol
* Sylwadau ar ymatebion i ExQ1 yr Awdurdod Archwilio
* Sylwadau ar LIRs
* Unrhyw wybodaeth ychwanegol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio o dan Reol 17
* Sylwadau ar unrhyw dDCO diwygiedig
* Atodlen CA wedi’i diweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* BoR wedi’i ddiweddaru ac Atodlen Newidiadau i’r BoR a fersiynau sy’n dangos newidiadau (os oes angen)
* dDCO wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Atodlen Newidiadau wedi’i diweddaru i’r dDCO
* Traciwr dogfennau diweddaredig y cais mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Traciwr NPS wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Symud ymlaen â Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG)
* Symud ymlaen â Datganiad Cyffredinedd Datganiadau Tir Cyffredin
* Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd adeg D1
* Sylwadau ar Sylwadau Ysgrifenedig
* Diweddariad ar y Drwydded Forol (ML) (os oes angen)
 Date Passed
23/11/2022
Terfyn Amser 3 (D3)

Terfyn amser ar gyfer derbyn y canlynol gan yr Awdurdod Archwilio:

* Ymatebion i sylwadau ar LIRs
* dDCO wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Atodlen CA wedi’i diweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* BoR wedi’i ddiweddaru ac Atodlen Newidiadau i’r BoR a fersiynau sy’n dangos newidiadau (os oes angen)
* Atodlen Newidiadau wedi’i diweddaru i’r dDCO
* Traciwr dogfennau diweddaredig y cais mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Traciwr NPS wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Unrhyw wybodaeth ychwanegol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio o dan Reol 17
* Symud ymlaen â Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG)
* Symud ymlaen â Datganiad Cyffredinedd Datganiadau Tir Cyffredin
* Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd adeg D2
* Diweddariad ar y Drwydded Forol (os oes angen)
 Date Passed
06/12/2022
Archwiliad Safle a Chwmni 1 (ASI1)
Archwiliad Safle a Chwmni 1 (ASI1)
 Date Passed
07/12/2022
Gwrandawiad Materion Penodol 2 (ISH2)
Gwrandawiad Materion Penodol 2 (ISH2) yn ymdrin ag effeithiau’r gwaith alltraeth arfaethedig ar y morwedd, y dirwedd, yr effeithiau gweledol a materion cysylltiedig, gan gynnwys yr effeithiau ar dreftadaeth ddiwylliannol, materion economaidd-gymdeithasol a thwristiaeth.
 Date Passed
08/12/2022
Gwrandawiad Materion Penodol 3 (ISH3)
Gwrandawiad Materion Penodol 3 (ISH3) yn ymdrin â safle’r isbwerdy artraeth arfaethedig a materion cysylltiedig.
 Date Passed
16/12/2022
Terfyn Amser 3a (D3a)

* Crynodebau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar yn y gwrandawiadau
* Unrhyw gyflwyniadau ôl-wrandawiad a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
23/01/2023
Dosbarthu’r canlynol gan yr Awdurdod Archwilio Ail Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio (ExQ2) (os oes angen)
Dosbarthu’r canlynol gan yr Awdurdod Archwilio Ail Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio (ExQ2) (os oes angen)
 Date Passed
30/01/2023
Terfyn Amser 4 (D4)

Terfyn amser ar gyfer derbyn y canlynol gan yr Awdurdod Archwilio:

* Crynodebau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar yn y gwrandawiadau (os caiff ei ddal)
* Unrhyw gyflwyniadau ôl-wrandawiad a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio
* Atodlen CA wedi’i diweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* BoR wedi’i ddiweddaru ac Atodlen Newidiadau i’r BoR a fersiynau sy’n dangos newidiadau (os oes angen)
* dDCO wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Atodlen Newidiadau wedi’i diweddaru i’r dDCO
* Traciwr dogfennau diweddaredig y cais mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Traciwr NPS wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Unrhyw wybodaeth ychwanegol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio o dan Reol 17
* Symud ymlaen â Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG)
* Symud ymlaen â Datganiad Cyffredinedd Datganiadau Tir Cyffredin
* Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd adeg D3
* Diweddariad ar y Drwydded Forol (os oes angen)
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
06/02/2023
Terfyn Amser 5 (D5)

Terfyn amser ar gyfer derbyn y canlynol gan yr Awdurdod Archwilio:
* Ymatebion i ExQ2 (os oes angen)
* Sylwadau ar unrhyw dDCO diwygiedig
* Unrhyw wybodaeth ychwanegol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio o dan Reol 17
* Atodlen CA wedi’i diweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* BoR wedi’i ddiweddaru ac Atodlen Newidiadau i’r BoR a fersiynau sy’n dangos newidiadau (os oes angen)
* dDCO wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Atodlen Newidiadau wedi’i diweddaru i’r dDCO
* Traciwr dogfennau diweddaredig y cais mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Traciwr NPS wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Symud ymlaen â Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG)
* Symud ymlaen â Datganiad Cyffredinedd Datganiadau Tir Cyffredin
* Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd adeg D4
* Diweddariad ar y Drwydded Forol (os oes angen)
 Date Passed
20/02/2023
Terfyn Amser 6 (D6)

Terfyn amser ar gyfer derbyn y canlynol gan yr Awdurdod Archwilio:

* Sylwadau ar ymatebion i ExQ2
* Atodlen CA wedi’i diweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* BoR wedi’i ddiweddaru ac Atodlen Newidiadau i’r BoR a fersiynau sy’n dangos newidiadau (os oes angen)
* dDCO wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Atodlen Newidiadau wedi’i diweddaru i’r dDCO
* Traciwr dogfennau diweddaredig y cais mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Traciwr NPS wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Unrhyw wybodaeth ychwanegol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio o dan Reol 17
* Symud ymlaen â Datganiadau Tir Cyffredin (SoCG)
* Symud ymlaen â Datganiad Cyffredinedd Datganiadau Tir Cyffredin
* Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd adeg D5
* Diweddariad ar y Drwydded Forol (os oes angen)
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
22/02/2023
Cyhoeddi’r canlynol gan yr Awdurdod Archwilio
Cyhoeddi’r canlynol gan yr Awdurdod Archwilio

* Atodlen o newidiadau i’r dDCO yr Awdurdod Archwilio (os oes angen)
* Adroddiad ar y Goblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd (RIES) (os oes angen)
 Date Passed
28/02/2023
Gwrandawiad Caffael Gorfodol
Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH)
 Date Passed
01/03/2023
Dosbarthu’r canlynol gan yr Awdurdod Archwilio
Dosbarthu’r canlynol gan yr Awdurdod Archwilio:

* Trydydd Cwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio (ExQ3) (os oes angen)
 Date Passed
01/03/2023
Gwrandawiad Mater Penodol (ISH4) ar effeithiau amgylcheddol alltraeth (os bydd angen) a'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft
Gwrandawiad Mater Penodol (ISH4) ar effeithiau amgylcheddol alltraeth (os bydd angen) a'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft
 Date Passed
08/03/2023
Terfyn Amser 7 (D7)

Terfyn amser ar gyfer derbyn y canlynol gan yr Awdurdod Archwilio:

* Ymatebion i ExQ3 (os oes angen)
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
15/03/2023
Terfyn Amser 8 (D8)

Terfyn amser ar gyfer derbyn y canlynol gan yr Awdurdod Archwilio:

* Crynodebau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar yn y gwrandawiadau (os oes angen)
* Sylwadau ar y RIES (os oes angen)
* Sylwadau ar atodlen newidiadau arfaethedig yr Awdurdod Archwilio i’r dDCO (os oes angen)
* Datganiad Tir Cyffredin (SoCG) Terfynol
* Datganiad Cyffredinedd Terfynol ar gyfer y Datganiad Tir Cyffredin
* Atodlen CA Derfynol mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* BoR wedi’i ddiweddaru ac Atodlen Newidiadau i’r BoR a fersiynau sy’n dangos newidiadau (os oes angen)
* Traciwr dogfennau terfynol y cais
* Fersiwn derfynol ac wedi’i dilysu o’r dDCO mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Atodlen Newidiadau derfynol i’r dDCO
* BoR terfynol mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Datganiad o Resymau terfynol mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Traciwr NPS terfynol mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos newidiadau
* Unrhyw wybodaeth ychwanegol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio o dan Reol 17 (os oes angen)
* Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a dderbyniwyd adeg D6
* LIRs wedi’u diweddaru
* Cyflwyniadau cloi
* Diweddariad terfynol ar y Drwydded Forol
* Sylwadau ar ymatebion i ExQ3 (os oes angen)
 Date Passed
20/03/2023
Cau’r Archwiliad

* Unrhyw wybodaeth ychwanegol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio o dan Reol 17 (os oes angen)
 Date Passed
20/03/2023
Archwiliad wedi cau