Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig a Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio gyda llythyr gwybodaeth bellach yn cael ei gyfeirio yn adran 4 y Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.4 Rhestr Errata Cais
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.29 Cynllun Safleoedd Cadwraeth Natur Statudol / Anstatudol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 439 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.28 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau
Other
Snowdonia National Park Authority (PDF, 307 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymateb Cyd LPA i'r LVIA a SLVIA
Other
North Hoyle Wind Farm Limited (PDF, 117 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 901 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.5 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran The Estate of the Late Mr Wynford Davies (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.45 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.34 Cynllun Amlinellol Rheoli Tirwedd ac Ecoleg (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.43 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Is-orsaf Arfaethedig
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr AEM Owen (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 24 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.7 Ymateb yr Ymgeisydd i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Gwynedd (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 419 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.16 Asesiad Ornitholeg Forol Y Gogarth
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.20 Nodyn Eglurhad Allyriadau Llongau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.31 Cynllun Gwaith
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.46 Parth cyfyngu Rhyl Flats yn agos at Goridor Cebl Awel y Môr
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 488 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.51 Memorandwm Esboniadol (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 462 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.37 Cynllun Amlinellol Rheoli Pridd (Glân)
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr G and Mrs ME Hughes (PDF, 242 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 360 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.40 Cynllun Amlinelliad Rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol (Trac)
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 265 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Eversheds Sutherland (International) LLP ar ran Network Rail Infrastructure Limited (PDF, 156 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Cais i gael ei ystyried fel Parti â Buddiant
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 331 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.39 Cynllun Amlinelliad Rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol (Glân)
Other
Snowdonia National Park Authority (PDF, 106 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Gwynedd (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Clawr Ebost
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 374 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.12 Tabl o Gwrthwynebiadau Gaffael Gorfodol a Meddiant Dros Dro
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 172 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Cadarnhad nad fydd yn bresennol yn y Gwrandawiad Caffaeliad Gorfodol ac Gwrandawiad Llawr Agored
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr JB and Mrs E Evans (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 532 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.17 Memorandwm Esboniadol (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 535 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.25 Egwyddorion Trwydded Forol (Trac)
Other
Addleshaw Goddard LLP ar ran National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) (PDF, 44 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (PDF, 733 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 31 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.23 Cynllun Croesfannau Cyrsiau Dŵr: Rhan 1 (Ffigyrau 1-5)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.18 Atodlen Lliniaru
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.8 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 488 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.35 Cynllun Amlinellol Rheoli Mynediad Cyhoeddus (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 480 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.38 Cynllun Amlinellol Rheoli Pridd (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.1 Ymateb yr Ymgeisydd i Sylwadau Perthnasol
Other
Cyngor Gwynedd (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Cyd LDP Ynys Môn a Gwynedd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 397 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.49 Cod Amlinelliad Ymarfer Adeiladu
Other
Rostons ar ran Mr R and Mrs H Proffitt (PDF, 692 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio gydag Atodiadau
Other
Joint Nature Conservation Committee (JNCC) (PDF, 252 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
NATS Safeguarding (PDF, 274 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) (PDF, 53 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Rhyl Flats Wind Farm Limited (PDF, 242 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig a Crynodeb
Other
SP Energy Networks (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 27 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.30 Cynllun Lleoliad
Other
Royal Society for the Protection of Birds (PDF, 34 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig a Crynodeb gydag Cyfeiriadau
Other
Cyngor Gwynedd (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Canllawiau Cynllunio Atodol
Other
Addleshaw Goddard LLP ar ran National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) (PDF, 390 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn unrhyw Gwrandawiad Llawr Agored neu Gwrandawiad Caffaeliad Gorfodol
Other
Maritime and Coastguard Agency (PDF, 494 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig a Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Cygnor Sir Ddinbych (PDF, 28 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Adroddiad Effaith Lleol gydag Atodiadau
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 310 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.19 Ymateb yr Ymgeisydd i Gweithredoedd ISH1 DCOd
Other
Cyngor Sir Ynys Môn (PDF, 449 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
North Hoyle Wind Farm Limited (PDF, 87 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Crynodeb ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar i Gwrandawiad Mater Penodol 1
Other
Rhyl Flats Wind Farm Limited (PDF, 269 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio gydag Atodiadau
Other
Eversheds Sutherland (International) LLP ar ran Network Rail Infrastructure Limited (PDF, 268 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig a Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.43 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Is-orsaf Arfaethedig: Atodiad A - Strategaeth Amlinellol Rhagarweiniol Draenio Is-orsaf Arfaethedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.22 Cynllun Tir
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.26 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 374 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.2 Nodyn Eglurhad Mamaliaid Morol
Other
Trinity House (PDF, 219 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 335 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.15 Nodyn Eglurhad Ansawdd Dŵr Morol a Gwaddod
Other
Snowdonia National Park Authority (PDF, 934 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Adolygiad Cyd LPA i'r LVIA a SLVIA
Other
Trinity House (PDF, 155 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.50 Outline Code of Construction Practice: Atodiad 1 - Datganiad Dull Adeiladu
Other
Dŵr Cymru Welsh Water (PDF, 481 KB)
Terfyn Amser 1 - Cynlluniau Dŵr 1-4
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.32 Cyswllt Pysgodfeydd a Chynllun Cydfodolaeth
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 357 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.10 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 240 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.14 Diweddariad yr Ymgeisydd ar Gyflwyno a Chynnydd y Drwydded Forol
Other
Gwynedd Archaeological Planning Service (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig a Crynodeb
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 444 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.6 Crynodebau Ysgrifenedig o Gyflwyniadau Llafar i ISH1 (DCOd) a'r OFH
Other
Dŵr Cymru Welsh Water (PDF, 149 KB)
Terfyn Amser 1 - Amodau ar gyfer Datblygu
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 364 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.11 Datganiad yr Ymgeisydd o Gyffredinrwydd ar gyfer SoCG
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.42 Asesiad o Ganlyniad Llifogydd ECC ar y tir (Trac)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.33 Cynllun Amlinellol Rheoli Tirwedd ac Ecoleg (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 15 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.48 Cynllun Tir y Goron
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 471 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.24 Egwyddorion Trwydded Forol (Glân)
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr JB and Mrs E Evans (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 868 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.47 Tabl Casgliadau Datganiad Amgylcheddol
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 434 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.36 Cynllun Amlinellol Rheoli Mynediad Cyhoeddus (Trac)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 133 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Cais i fynychu Archwiliad Safle â Chwmni
Other
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (PDF, 511 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Gwynedd Archaeological Planning Service (PDF, 112 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Rhyl Flats Wind Farm Limited (PDF, 122 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Crynodeb ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar i Gwrandawiad Mater Penodol 1
Other
North Hoyle Wind Farm Limited (PDF, 123 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Dŵr Cymru Welsh Water (PDF, 836 KB)
Terfyn Amser 1 - Cynlluniau Carthffosydd 1-5
Other
National Trust (PDF, 40 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Davis Meade Property Consultants ar ran Mr G and Mrs ME Hughes (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Dŵr Cymru Welsh Water (PDF, 154 KB)
Terfyn Amser 1 - Llythyr Clawr
Other
Wilson Fearnall Ltd ar ran GBL and IB Kerfoot Discretionary Trust (PDF, 99 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau ar drefniadau Archwiliad Safle â Chwmni yr Ymgeisydd
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 377 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.13 Traciwr Dogfennau Cais
Other
Royal Society for the Protection of Birds (PDF, 256 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Carl Davies (PDF, 119 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
National Trust (PDF, 110 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.21 Cynllun Tir Categori Arbennig
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.41 Asesiad o Ganlyniad Llifogydd ECC ar y tir (Glân)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 31 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.23 Cynllun Croesfannau Cyrsiau Dŵr: Rhan 2 (Ffigyrau 6-10)
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 324 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.3 Nodyn Eglurhad Pysgod a Physgod Cregyn
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 659 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.44 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs (DAERA) (PDF, 104 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (PDF, 1,002 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - 1.9 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
National Grid Electricity Transmission PLC (NGET) (PDF, 126 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 1 - Darpariaethau Amddiffynnol