Hafan

Offshore wind farm

Croeso i Gynllunio Seilwaith Cenedlaethol

Yma, gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Brosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol o fewn Cymru a Lloegr.

Rheolir y wefan hon gan yr Arolygiaeth Gynllunio, asiantaeth y llywodraeth sy’n gyfrifol am archwilio ceisiadau ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol.
Mwy am gylch gwaith yr Arolygiaeth Gynllunio

Yr Arolygiath GynllunioRhoddwyd y cynnwys gan:

Ewch i’r Arolygiaeth Gynllunio: | Hafan

Sut mae’r broses gwneud cais yn gweithio

Y brosesCyflwynwyd proses Deddf Cynllunio 2008 er mwyn symleiddio’r broses o benderfynu ar gyfer prosiectau seilwaith cenedlaethol mawr, gan ei gwneud yn decach ac yn gyflymach ar gyfer cymunedau a datblygwyr fel ei gilydd.

Rhagor o wybodaeth am y broses