Hafan

  • Coronavirus (Covid-19) – Cyngor gan yr Arolygaeth Gynllunio

    Mewn ymateb I ledaeniad Coronavirus (COVID-19), mae’r Arolygaeth Gynllunio wedi cyhoeddi canllawiadau ar ymweliadau safle, gwrandawiadau, ymholiadau a unrhyw ddigwyddiadau arall.

Croeso i Gynllunio Seilwaith Cenedlaethol

Yma, gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Brosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol o fewn Cymru a Lloegr.

Rheolir y wefan hon gan yr Arolygiaeth Gynllunio, asiantaeth y llywodraeth sy’n gyfrifol am archwilio ceisiadau ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Mwy am gylch gwaith yr Arolygiaeth Gynllunio

Yr Arolygiath GynllunioRhoddwyd y cynnwys gan:

Ewch i’r Arolygiaeth Gynllunio: | Hafan

Sut mae’r broses gwneud cais yn gweithio

Cyflwynwyd Deddf Cynllunio 2008 i symleiddio’r broses benderfynu ar gyfer prosiectau seilwaith cenedlaethol eu harwyddocâd, gan ei gwneud yn decach ac yn fwy hwylus i gymunedau a datblygwyr fel ei gilydd.

Rhagor o wybodaeth am y broses