Brechfa Forest West Wind Farm

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Llinell amser (10 Eitemau)

Mae’r dogfennau archwiliad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn wedi’u harchifo ac nid ydynt ar gael ar y wefan hon mwyach. Gellir gweld penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a Gorchymyn Caniatâd Datblygu ar y tab Dogfennau.

I ddarganfod ble i weld y Dogfennau Ardystiedig, cyfeiriwch at y manylion cyswllt a nodir yn Nodyn Esboniadol y Gorchymyn Caniatâd Datblygu.

22/05/2020
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
12/03/2013
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
12/12/2012
Yr archwiliad yn dechrau
13/03/2012
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
16/02/2012
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
18/01/2012
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
07/12/2011
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
30/11/2011
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
04/11/2011