Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Beth fydd yn digwydd nesaf

Cofrestru’n cau on 06/07/2022 at 23:59

Ar ôl i’r Ymgeisydd gyhoeddi a hysbysu pobl am gais a dderbyniwyd, bydd gan yr Arolygiaeth Gynllunio oddeutu tri mis i baratoi ar gyfer yr Archwiliad. Yn ystod y cyfnod Cyn yr Archwiliad, byddwch yn gallu cofrestru i ddod yn Barti â Buddiant ar gyfer y cais drwy wneud Sylw Perthnasol. Bydd gennych bob amser o leiaf 28 diwrnod ar gyfer cofrestru gyda ni*.

Gweld y llythyr derbyn.

Nawr, penodir Awdurdod Archwilio i archwilio’r cais. Bydd pob Parti â Buddiant a chyrff statudol eraill yn cael eu hysbysu am y penodiad ar ôl iddo gael ei wneud.

Pryd i gofrestru:

  • Bydd y dyddiad y gallwch ddechrau cofrestru yn cael ei gyhoeddi mewn blwch ar frig y dudalen hon. Byddwn yn dweud wrthych yn yr un man pryd fydd y cyfnod cofrestru’n cau.
  • Pan fydd cofrestru’n cychwyn, bydd dolen yn ymddangos ar frig y dudalen hon lle byddwch yn gallu cofrestru ar-lein.

Yn ystod y cyfnod Cyn yr Archwiliad, byddwch yn gallu:

  • Gweld dogfennau’r cais ar dudalen y prosiect hwn (neu gallwch gysylltu â ni i ddarganfod ym mhle yn lleol y gellir gweld y rhain).
  •  Rhoi eich safbwyntiau’n ysgrifenedig drwy’r ffurflen Sylwadau Perthnasol sydd ar gael ar dudalen y prosiect hwn, neu drwy’r post, ar yr adeg briodol.
  •  Darllen safbwyntiau pawb sydd wedi cofrestru i ddweud eu barn am y cais hwn.
  • Mynychu’r Cyfarfod Rhagarweiniol.

*Os bydd Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesiad o Effaith Amgylcheddol) 2017 yn berthnasol, hyd y cyfnod hwn fydd 30 diwrnod.

Llinell amser (6 Eitemau)

Mae’r prosiect hwn yn y cam Cyn-arholiad. Os hoffech wneud sylw ar y prosiect arfaethedig hwn, gallwch nawr gofrestru i gael eich dweud. Bydd cofrestru yn cau am 23:59 ddydd Iau 6 Gorffennaf 2022.

Cyflwynodd yr Ymgeisydd set o ddogfennau ar 6 Mehefin 2022, mewn ymateb i gyngor a51 a gyhoeddwyd ar ôl Derbyniad. Mae’r Awdurdod Archwilio wedi eu derbyn fel cyflwyniadau ychwanegol.

Mae dogfen ychwanegol 6.3.3 Environmental Statement – Volume 3 – Chapter 3 – Socio-Economics (PDF, 3MB) bellach wedi’i chyhoeddi.

09/06/2022

Mae’r prosiect hwn yn y cam Cyn-arholiad. Os hoffech wneud sylw ar y prosiect arfaethedig hwn, gallwch nawr gofrestru i gael eich dweud. Bydd cofrestru yn cau am 23:59 ddydd Iau 6 Gorffennaf 2022.

Cyflwynodd yr Ymgeisydd set o ddogfennau ar 6 Mehefin 2022, mewn ymateb i gyngor a51 a gyhoeddwyd ar ôl Derbyniad. Mae’r Awdurdod Archwilio wedi eu derbyn fel cyflwyniadau ychwanegol.

08/06/2022
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
30/05/2022
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

18/05/2022
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
18/05/2022
  • Disgwylir cais gan yr ymgeisydd
  • Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
20/04/2022