Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Beth fydd yn digwydd nesaf

20/06/2023 - Dyddiad cau i’r Arolygiaeth Gynllunio gyflwyno argymhelliad

Daeth yr Archwiliad i ben ar . Bellach, ceir cyfnod o dri mis i’r Awdurdod Archwilio ysgrifennu eu hadroddiad a gwneud argymhelliad i’r Ysgrifennydd Gwladol. Wedyn, bydd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dri mis i wneud penderfyniad.

Llinell amser (54 Eitemau)

Mae’r Awdurdod Archwilio (ExA) wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniadau Ychwanegol canlynol sy’n disodli fersiynau blaenorol:

Mae’r ExA hefyd wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y cyflwyniadau Terfyn Amser 8 hwyr canlynol:

Rydym wedi cael gwybod yn ddiweddar bod cyflwyniad Terfyn Amser 8 gan Network Rail – Llythyr Ymadael (PDF, 540KB) wedi’i hepgor yn anfwriadol o gyhoeddi ar 16 Mawrth 2023. Mae hwn bellach wedi’i gyhoeddi.

20/03/2023

Am gyfnod byr y bore ‘ma, adroddodd y dudalen we yn anghywir fod yr Archwiliad wedi cau. Roedd hyn yn anghywir ac mae’r Archwiliad yn cau am 11:59 heno (20 Mawrth 2023).

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

20/03/2023
  • Dyddiad cau ar gyfer diwedd yr archwiliad
  • Yr archwiliad yn dod i ben

20/03/2023

Mae cyflwyniadau Terfyn Amser 8 wedi’u cyhoeddi.

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 818KB) yn cael ei diweddaru’n fuan.

17/03/2023

Mae cyflwyniadau Terfyn Amser 7 wedi’u cyhoeddi.

Heddiw, mae’r Awdurdod Archwilio wedi cyhoeddi cais am ragor o wybodaeth:

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 818KB) yn cael ei diweddaru’n fuan.

09/03/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi defnyddio ei ddisgresiwn i dderbyn Cyflwyniad Ychwanegol gan Charlotte Bowers (PDF,102 KB).

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 817 KB) wedi’i diweddaru.

07/03/2023

Cynhaliodd yr Awdurdod Archwilio Archwiliad Safle Digwmni ar ddydd Llun 27 Chwefror 2023 a dydd Iau 2 Mawrth 2023 (PDF, 110 KB).

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 791 KB) wedi’i diweddaru.

07/03/2023

Mae recordiadau, thrawsgrifiadau a phwyntiau gweithredu o’r Gwrandawiadau a gynhaliwyd yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 27 Chwefror 2023 bellach wedi eu cyhoeddi.

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad  (PDF, 775 KB) yn cael ei diweddaru’n fuan.

Mae Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio (ExQ3) (PDF, 354 KB) wedi’u cyhoeddi a’u hychwanegu at Lyfrgell yr Archwiliad (PDF, 775 KB). Disgwylir ymatebion erbyn Terfyn Amser 7 (Dydd Mercher 8 Mawrth 2023).

03/03/2023

Mae Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio (ExQ3) (PDF, 354 KB) wedi’u cyhoeddi a’u hychwanegu at Lyfrgell yr Archwiliad (PDF, 775 KB). Disgwylir ymatebion erbyn Terfyn Amser 7 (Dydd Mercher 8 Mawrth 2023).

01/03/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi defnyddio ei ddisgresiwn i dderbyn Cyflwyniad Ychwanegol gan National Grid Electricity Transmission Plc (PDF, 61KB).

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 773KB) wedi’i diweddaru.

I’r rhai sy’n dymuno arsylwi’r Gwrandawiadau a gynhelir yn ystod yr wythnos yn dechrau 27 Chwefror 2023, dyma’r ddolen i’r ffrwd fyw (sy’n aros yr un fath ar gyfer pob Gwrandawiad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn).

28/02/2023

I’r rhai sy’n dymuno arsylwi’r Gwrandawiadau a gynhelir yn ystod yr wythnos yn dechrau 27 Chwefror 2023, dyma’r ddolen i’r ffrwd fyw (sy’n aros yr un fath ar gyfer pob Gwrandawiad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn).

Bydd chyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y gwrandawiadau yn cael eu cyhoeddi ddydd Llun 27 Chwefror 2023.

24/02/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio (ExA) wedi cyhoeddi’r ddogfen ganlynol:

Yn ôl Amserlen yr Archwiliad, pe bai angen, byddai’r ExA hefyd yn cyhoeddi eu Hamserlen o Newidiadau i’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) heddiw. Nid yw hyn wedi cael ei ystyried yn ofynnol a bydd materion rhagorol yn ymwneud â’r dDCO yn cael eu cynnwys yn Wrandawiad Mater Penodol 4 ac ExQ3.

Mae cyflwyniadau Terfyn Amser 6 wedi’u cyhoeddi.

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad  (PDF, 737 KB) yn cael ei diweddaru’n fuan.

22/02/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi cyhoeddi’r dogfennau canlynol:

Mae’r Llyfrgell yr Archwiliad (PDF,738KB) wedi’i diweddaru.

21/02/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y cyflwyniad Terfyn Amser 5 hwyr canlynol:

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 735KB) wedi’i diweddaru.

16/02/2023

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y cyflwyniad Terfyn Amser 5 hwyr canlynol:

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 734KB) wedi’i diweddaru.

15/02/2023

Rydym wedi cael gwybod yn ddiweddar bod cyflwyniad Terfyn Amser 5 (D5) gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Ymateb i ExQ2) (PDF, 4 MB) wedi’i hepgor yn anfwriadol o gyhoeddi ar 8 Chwefror 2023. Mae hwn bellach wedi’i gyhoeddi.

Nodwyd hefyd bod Atodiad A o Rhyl Flats Wind Farm Ltd ymateb i ExQ1 (PDF, 269 KB) ar y dyddiad cau 1 yn cael ei gyhoeddi fel rhan o’r brif ddogfen. Mae hyn bellach wedi cael ei gywiro.

Mae’r Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 733 KB) wedi’i diweddaru.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

14/02/2023

Mae cyflwyniadau Terfyn Amser 5 wedi’u cyhoeddi.

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad yn cael ei diweddaru’n fuan.

08/02/2023

Mae cyflwyniadau Terfyn Amser 4 wedi’u cyhoeddi.

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad yn cael ei diweddaru’n fuan.

31/01/2023

Mae Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio (ExQ2) (PDF, 529KB) wedi’u cyhoeddi a’u hychwanegu at Lyfrgell yr Archwiliad (PDF, 689KB). Disgwylir ymatebion erbyn Terfyn Amser 5 (6 Chwefror 2023).

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniad Ychwanegol canlynol:

23/01/2023

Heddiw, mae’r Awdurdod Archwilio wedi cyhoeddi cais am ragor o wybodaeth:

Mae cyflwyniadau Terfyn Amser 3a wedi’u cyhoeddi.

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad (PDF 630KB) yn cael ei diweddaru’n fuan.

19/12/2022

Cynhaliodd yr Awdurdod Archwilio Archwiliad Safle Digwmni ar ddydd Llun 5 Rhagfyr 2022, dydd Gwener 9 Rhagfyr 2022 (PDF, 109KB).

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 630KB) wedi’i diweddaru.

16/12/2022

Mae recordiadau a thrawsgrifiadau o’r Gwrandawiadau a gynhaliwyd yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 5 Rhagfyr bellach wedi eu cyhoeddi.

Mae’r rhain wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad (PDF 628KB).

13/12/2022

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniadau Ychwanegol canlynol:

Cyhoeddwyd yr agendâu hefyd.

Mae’r rhain wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad (PDF 595KB).

I’r rhai sy’n dymuno arsylwi’r Gwrandawiadau a gynhelir yn ystod yr wythnos yn dechrau 5 Rhagfyr 2022, dyma’r ddolen i’r ffrwd fyw (sy’n aros yr un fath ar gyfer pob Gwrandawiad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn).

Bydd chyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y gwrandawiadau yn cael eu cyhoeddi ddydd Llun 5 Rhagfyr 2022.

28/11/2022

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi cyhoeddi’r dogfennau canlynol:

I’r rhai sy’n dymuno arsylwi’r Gwrandawiadau a gynhelir yn ystod yr wythnos yn dechrau 5 Rhagfyr 2022, dyma’r ddolen i’r ffrwd fyw (sy’n aros yr un fath ar gyfer pob Gwrandawiad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn).

Bydd chyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y gwrandawiadau yn cael eu cyhoeddi ddydd Llun 5 Rhagfyr 2022.

Mae’r rhain wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad (PDF 594KB).

25/11/2022

Mae cyflwyniadau Terfyn Amser 3 wedi’u cyhoeddi.

Mae’r rhain wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad (PDF 590KB).

24/11/2022

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniadau Ychwanegol canlynol:

Mae’r rhain wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad (PDF 566KB).

23/11/2022

Heddiw, mae’r Awdurdod Archwilio wedi cyhoeddi cais am ragor o wybodaeth:

Mae’r Awdurdod Archwilio hefyd wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniadau Ychwanegol canlynol:

Mae’r rhain wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad (PDF 566KB).

17/11/2022

Cyhoeddwyd Hysbysiad Gwrandawiadau’r Awdurdod Archwilio ac Archwiliad Safle â Chwmni (PDF, 19MB) yn ystod yr wythnos yn dechrau 5 Rhagfyr 2022 (Llythyr Rheol 13 a Rheol 16).

Mae’r Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 558KB) wedi’i diweddaru.

11/11/2022

Mae cyflwyniadau Terfyn Amser 2 wedi’u cyhoeddi.

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn i dderbyn y Cyflwyniadau Ychwanegol canlynol:

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad yn cael ei diweddaru’n fuan.

11/11/2022

Mae cyflwyniadau Terfyn Amser 1 wedi’u cyhoeddi a byddant yn cael eu hychwanegu at y Llyfrgell Archwiliad yn fuan.

26/10/2022

Mae nodyn y Cyfarfod Rhagarweiniol (PDF, 179KB)  wedi’i gyhoeddi.

05/10/2022

Darllen y llythyr

Mae’r dogfennau canlynol wedi eu cyhoeddi:

Mae Llyfrgell yr Archwiliad (PDF,437KB)  wedi’i diweddaru.

27/09/2022
milestone icon

Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

27/09/2022

I’r rhai sy’n dymuno arsylwi’r Gwrandawiadau a gynhelir yn ystod yr wythnos yn dechrau 19 Medi 2022, dyma’r ddolen i’r ffrwd fyw (sy’n aros yr un fath ar gyfer pob Gwrandawiad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn).

Mae’r recordiad a’r trawsgrifiad ar gyfer y Cyfarfod Rhagarweiniol wedi’u cyhoeddi.

21/09/2022
  • Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
  • Yr archwiliad yn dechrau
20/09/2022

I’r rhai sy’n dymuno arsylwi’r Gwrandawiadau a gynhelir yn ystod yr wythnos yn dechrau 19 Medi 2022, dyma’r ddolen i’r ffrwd fyw (sy’n aros yr un fath ar gyfer pob Gwrandawiad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn).

16/09/2022

Cynhaliodd yr Awdurdod Archwilio Archwiliad Safle Digwmni ar ddydd Llun 5 Medi 2022, dydd Mawrth 6 Medi 2022 a dydd Mercher 7 Medi 2022. (PDF, 180KB)

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi defnyddio ei ddisgresiwn i dderbyn Cyflwyniad Ychwanegol gan Network Rail Infrastructure Limited. (PDF, 117KB)

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 407KB) yn cael ei diweddaru yn fuan.

16/09/2022

Mae’r agenda ar gyfer Gwrandawiad Mater Penodol 1 (ISH1) ar y dDCO (PDF, 209 KB) ar Ddydd Mercher 21 Medi 2022 bellach wedi’i gyhoeddi.

Mae’r agenda ar gyfer y Cyfarfod Rhagarweiniol a Gwrandawiad Llawr Agored 1 i’w gweld yn Atodiad A a G o lythyr Rheol 6 (PDF, 697 KB) yn y drefn honno.

Mae’r rhain wedi’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 407 KB).

13/09/2022

Cyflwyniadau ar gyfer Terfyn Amser Gweithdrefnol A bellach wedi’u cyhoeddi a’u hychwanegu at y Llyfrgell yr Archwiliad.

12/09/2022
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

23/08/2022

Mae’r Awdurdod Arholi wedi defnyddio ei ddisgresiwn i dderbyn Cyflwyniad Ychwanegol gan Janet Finch-Saunders MS (PDF, 446KB)

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 402KB) yn cael ei diweddaru yn fuan.

22/07/2022

Mae’r Awdurdod Archwilio wedi defnyddio ei ddisgresiwn i dderbyn Cyflwyniad Ychwanegol gan Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU (UKHSA) (PDF, 26KB)

Mae Sylwadau Perthnasol hefyd wedi’u cyhoeddi.

Bydd Llyfrgell yr Archwiliad yn cael ei diweddaru yn fuan.

12/07/2022
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
12/07/2022

Cynhaliodd yr Awdurdod Archwilio Archwiliad Safle Digwmni ar ddydd Llun 27 Mehefin 2022, dydd Mawrth 28 Mehefin 2022 a dydd Mercher 29 Mehefin 2022. (PDF, 394KB) Bydd y nodyn yn cael ei ychwanegu at y Llyfrgell Arholiadau cyn bo hir.

08/07/2022
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
06/07/2022

Mae’r prosiect hwn yn y cam Cyn-arholiad. Os hoffech wneud sylw ar y prosiect arfaethedig hwn, gallwch nawr gofrestru i gael eich dweud. Bydd cofrestru yn cau am 23:59 ddydd Iau 6 Gorffennaf 2022.

Cyflwynodd yr Ymgeisydd set o ddogfennau ar 6 Mehefin 2022, mewn ymateb i gyngor a51 a gyhoeddwyd ar ôl Derbyniad. Mae’r Awdurdod Archwilio wedi eu derbyn fel cyflwyniadau ychwanegol.

Mae dogfen ychwanegol 6.3.3 Environmental Statement – Volume 3 – Chapter 3 – Socio-Economics (PDF, 3MB) bellach wedi’i chyhoeddi.

09/06/2022

Mae’r prosiect hwn yn y cam Cyn-arholiad. Os hoffech wneud sylw ar y prosiect arfaethedig hwn, gallwch nawr gofrestru i gael eich dweud. Bydd cofrestru yn cau am 23:59 ddydd Iau 6 Gorffennaf 2022.

Cyflwynodd yr Ymgeisydd set o ddogfennau ar 6 Mehefin 2022, mewn ymateb i gyngor a51 a gyhoeddwyd ar ôl Derbyniad. Mae’r Awdurdod Archwilio wedi eu derbyn fel cyflwyniadau ychwanegol.

08/06/2022
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
30/05/2022
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

18/05/2022
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
18/05/2022
  • Disgwylir cais gan yr ymgeisydd
  • Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
20/04/2022