Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (325)

Derbyn (13)

Cyn archwiliad (69)

Archwiliad (687)

Penderfyniad (31)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Llanddulas and Rhyd Y Foel Community Council (PDF, 122 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3a - Gyflwyniadau ôl-wrandawiad a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio