Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (6)

Cais y datblygwr (260)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (93)

Archwiliad (1275)

Penderfyniad (36)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Adroddiad Argymhelliad - Cymreig (PDF, 5 MB)
Other
Traciwr Cyflwyniadau Ôl-Archwiliad (PDF, 105 KB)
Other
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (PDF, 2 MB)
Other
Dŵr Cymru Welsh Water (PDF, 544 KB)
PID-002 - Cyflwyniad Ôl-Archwiliad
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
PIR-001 - Cyflwyniad Ôl-Archwiliad
Other
National Gas Transmission plc (NGT) (PDF, 1 MB)
PID-006 - Cyflwyniad Ôl-Archwiliad
Other
Adran Diogelwch Ynni a Sero Net (PDF, 504 KB)
Llythyr Penderfyniad Ysgrifennydd Gwladol - Saesneg
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
PID-001 - Cyflwyniad Ôl-Archwiliad - Clawr E-bost, Llythyr Eglurhaol, Crynodeb Adroddiad Pwyllgor, Hysbysiad Penderfyniad ar gyfer FUL/00063/23 (Cais BVS), Adroddiad Pwyllgor ar gyfer FUL/00246/23 (Cais PoA)
Other
National Grid Electricity Transmission plc (NGET) (PDF, 982 KB)
PID-005 - Cyflwyniad Ôl-Archwiliad
Other
National Grid Electricity Transmission plc (NGET) (PDF, 1 MB)
PID-007 - Cyflwyniad Ôl-Archwiliad
Other
National Gas Transmission plc (NGT) (PDF, 1 MB)
PID-008 - Cyflwyniad Ôl-Archwiliad
Other
National Gas Transmission plc (NGT) (PDF, 1 MB)
PID-004 - Cyflwyniad Ôl-Archwiliad
Other
Dŵr Cymru Welsh Water (PDF, 273 KB)
PID-009 - Cyflwyniad Ôl-Archwiliad
Other
Exolum Pipeline System Limited (PDF, 538 KB)
PIR-005 - Cyflwyniad Ôl-Archwiliad
Other
Hysbysiad Rheoliad 31 (PDF, 65 KB)
Other
Adran Codi’r Gwastad, Tai a Chymunedau (PDF, 12 MB)
PIR-003 - Cyflwyniad Ôl-Archwiliad
Other
Hysbysiad yr Arolygiaeth Gynllunio o Lythyr Penderfyniad - Cymraeg (PDF, 112 KB)
Other
Adroddiad Argymhelliad (PDF, 8 MB)
Other
National Grid Electricity Transmission plc (NGET) (PDF, 977 KB)
PID-003 - Cyflwyniad Ôl-Archwiliad
Other
Stephen Gibbins ar ran Compton Group (PDF, 37 MB)
PIR-002 - Cyflwyniad Ôl-Archwiliad
Other
Adran Codi’r Gwastad, Tai a Chymunedau (PDF, 506 KB)
PIR-004 - Cyflwyniad Ôl-Archwiliad
Other
Gorchymyn Caniatâd Datblygu fel y'i gwnaed gan yr Ysgrifennydd Gwladol (PDF, 1 MB)
Other
Hysbysiad yr Arolygiaeth Gynllunio o Lythyr Penderfynu - Saesneg (PDF, 160 KB)
Other
Adran Diogelwch Ynni a Sero Net (PDF, 577 KB)
Llythyr Penderfyniad Ysgrifennydd Gwladol - Cymraeg
Other
National Grid Electricity Transmission plc (PDF, 1 MB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 31 Ionawr 2024
Other
Network Rail (PDF, 91 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 31 Ionawr 2024
Other
Encirc Limited (PDF, 131 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 31 Ionawr 2024
Other
Environment Agency (PDF, 64 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 31 Ionawr 2024
Other
National Highways (PDF, 121 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 31 Ionawr 2024
Other
Cadent Gas Limited (PDF, 554 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 31 Ionawr 2024
Other
Dŵr Cymru Welsh Water (DCWW) (PDF, 619 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 31 Ionawr 2024
Other
National Gas Transmission plc (PDF, 1 MB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 31 Ionawr 2024
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 31 Ionawr 2024
Other
Canal and River Trust (PDF, 170 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 31 Ionawr 2024
Other
Peel NRE Limited (PDF, 264 KB)
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 31 Ionawr 2024
Other
Department for Energy Security and Net Zero (PDF, 124 KB)
Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn gofyn am ragor o wybodaeth