Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (6)

Cais y datblygwr (260)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (93)

Archwiliad (1275)

Penderfyniad (35)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 172 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 268 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 565 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.15 Cynllun Gweithredol a Chynnal Rheoli Amgylchedd Amlinellol (OMEMP) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 406 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.4.3.1 Rhestr o'r Newidiadau i'r Llyfr Cyfeirnodau
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 33 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.2.4 Cynlluniau Gwaith
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 168 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.17 Ymateb yr Ymgeisydd i Gyflwyniadau Dyddiad Cau 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 812 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.1 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Sir y Fflint
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 760 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.16 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr ExA
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 420 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.18 Ymateb yr Ymgeisydd i Adroddiadau Effaith Lleol (LIR's)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 478 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.19 Ymateb yr Ymgeisydd i Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 534 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.36 Datganiad o Dir Cyffredin - Encirc
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 325 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Amlinellol (OCEMP) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 999 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.4.1 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
J Bradburne Price & Co (PDF, 274 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.5.4 Datganiad Cynllunio (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.2.2 Cynlluniau Tir
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 539 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth (BNG)
Other
Stephens Scown LLP (PDF, 128 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 569 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.15 Cynllun Gweithredol a Chynnal Rheoli Amgylchedd Amlinellol (OMEMP) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 538 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.18 - Datganiad o Dir Cyffredin - Exolum Pipeline Systems
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.1.3 Traciwr Dogfen Cais (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.2.11 Cynlluniau Gweddlun AGI
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 701 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.8 Datganiad o Dir Cyffredin - Peel NRE Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 172 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.29 Datganiad o Dir Cyffredin - CF Fertilisers UK Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.6.5.3 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (OCTMP) (Glân)
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 142 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 531 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.9 Datganiad o Dir Cyffredin - National Highways
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.2.8 Cynlluniau Gweddlun BVS
Other
National Highways (PDF, 122 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.1.3 Traciwr Dogfen Cais (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir (Glân)
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 300 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - Ymatebion i Sylwadau ar Sylwadau Perthnasol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.5.4 Datganiad Cynllunio (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.6.5.6 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (Glân)
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 129 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - Llythyr Clawr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 915 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.4.1 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.6.5.3 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (OCTMP) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 523 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.26 Datganiad o Dir Cyffredin - Network Rail
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.6.5.6 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.13 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.24 Cynllun Rheoli Llwch Amlinellol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 479 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.1.5 Llythyr Clawr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 811 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.2 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.13 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 902 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2 Datganiad Gyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG
Other
Turley ar ran Peel NRE (PDF, 212 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 329 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Amlinellol (OCEMP) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.25 Cynllun Rheoli Arogleuon Amlinellol