Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (6)

Cais y datblygwr (260)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (93)

Archwiliad (1275)

Penderfyniad (35)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Weithrediad Iechyd a Diogelwch (PDF, 118 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - Cyflwyniad Hwyr - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 46 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.3.18.5 Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rev C (Glân) - Rhan 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev K (Fersiwn a Ffafrir gan yr Ymgeisydd - croesi ffos) (Trac)
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 291 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev L (Dyddiad cau 8 - Fersiwn Pont Bibell) (Trac)
Other
Cadent Gas Limited (PDF, 226 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 360 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth Rev F (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 614 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.2.23 Datganiad o Dir Cyffredin - Wales and West Utilities Rev D
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.5.4.4 Cynllun Rheoli Mawn Amlinellol Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.3.8.1 Atodiad 8.1 Asesiad Desg Amgylchedd Hanesyddol (HEDBA) Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 30 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.3.18.3 Atodiad 18.3 Asesiad o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Rev D (Glân)
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 138 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 205 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.64 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Drydydd yr Awdurdod Archwilio Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 586 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.44 Cynllun Rheoli Di-ddyfrio Amlinellol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais Rev N (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais Rev N (Trac)
Other
Environment Agency (PDF, 191 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir Rev J (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev L (Dyddiad cau 8 - Fersiwn Pont Bibell) (Glân)
Other
Turley ar ran Peel NRE (PDF, 75 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 648 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.61 Adroddiad Technegol Ymchwiliad Tir Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 586 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.2.28 Datganiad o Dir Cyffredin - Vertex Hydrogen Limited Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.2.2 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer Rev E
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 347 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.1.14 Llythyr Clawr Dyddiad Cau 8 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 25 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.2.5 Cynlluniau Mynediad a Hawliau Tramwy Rev F
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 272 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.43 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Arwyneb Amlinellol Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev K (Fersiwn a Ffafrir gan yr Ymgeisydd - croesi ffos) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 688 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.2.26 Datganiad o Dir Cyffredin - Network Rail (Cymru a Lloegr)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 717 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.2.3 Datganiad o Dir Cyffredin - Natural England Rev E
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 505 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.2 Datganiad Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin Rev I
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth Rev F(Glân)
Other
National Highways Limited (PDF, 427 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (Document 398 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - Priffyrdd yr effeithir arnynt ar gyfer Darpariaethau Diogelu
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir Rev J (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 436 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - Barn Cwnsler y Brenin ar Gyflwyniadau Priffyrdd Cenedlaethol Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 910 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.63 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd at Derfyn Amser 7 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.3.18.5 Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rev C (Glân) - Rhan 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 13 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.3.18.5 Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rev C (Glân) - Rhan 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 30 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.3.18.3 Atodiad 18.3 Asesiad o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Rev D (Trac)
Other
United Utilities Water Limited (PDF, 85 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 244 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Veale Wasbrough Vizards LLP ar ran Exolum Piepline System Limited (PDF, 183 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - Darpariaethau Amddiffynnol
Other
Turley ar ran Peel NRE (PDF, 162 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - Datganiad Ymateb Ysgrifenedig
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 650 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.3.3 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft Rev I (I Adolygu K)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.5.4.4 Cynllun Rheoli Mawn Amlinellol Rev D (Glân)
Other
Veale Wasbrough Vizards LLP ar ran Exolum Piepline System Limited (PDF, 272 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 653 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.61 Adroddiad Technegol Ymchwiliad Tir Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 590 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.44 Cynllun Rheoli Di-ddyfrio Amlinellol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 491 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.65 Datganiad Safbwynt Terfynol yr Ymgeisydd Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 274 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.43 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Arwyneb Amlinellol Rev D (Trac)