Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (6)

Cais y datblygwr (260)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (93)

Archwiliad (1275)

Penderfyniad (35)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Peel NRE (PDF, 39 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Atodiadau 1-17 Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Environment Agency (PDF, 200 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Cyflwyniad Hwyr - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 565 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.11 Datganiad o Dir Cyffredin - Glandŵr Cymru
Other
Stephens Scown LLP ar ran Stephen Oultram ac Catherine Oultram (PDF, 108 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 702 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.4 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyfoeth Naturiol Cymru
Other
National Gas Transmission Plc (NGT) (PDF, 166 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 563 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.29 Datganiad o Dir Cyffredin - CF Fertilisers UK Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 493 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.19 Datganiad o Dir Cyffredin - National Gas Transmission
Other
Steven Andrew (PDF, 80 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 463 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig ac Ymateb is ExQ1 yr ExA
Other
Peel NRE (PDF, 860 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 773 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.2 Datganiad o Dir Cyffredin - Cheshire West and Chester Council
Other
Cadent Gas (PDF, 233 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 -
Other
Historic England (PDF, 63 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Environment Agency (PDF, 379 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig ac Ymateb is ExQ1 yr ExA
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.10 Ymateb yr Ymgeisydd i ExQ1 yr ExA
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 401 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.11 Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniadau Llafar yr Ymgeisydd
Other
Rostons ar ran Richard Benjamin Jones (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau (Trac)
Other
Peel NRE (PDF, 339 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Cheshire West and Chester Borough Council (PDF, 268 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1,022 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 578 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.3 Datganiad o Dir Cyffredin - Natural England
Other
National Highways (PDF, 293 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
National Grid Electricity Transmission Plc (NGET) (PDF, 169 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 489 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.15 Datganiad o Dir Cyffredin - British Pipeline Agency
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 519 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.13 - Datganiad o Dir Cyffredin - Essar Oil (UK) Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.8 Ymateb yr Ymgeisydd i'r Sylwadau Perthnasol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 774 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.1 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Sir y Fflint
Other
Cheshire West and Chester Borough Council (PDF, 870 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 174 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Llythyr Clawr ac Datganiad o Dir Cyffredin
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 886 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Trac)
Other
Cadw (PDF, 164 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 -
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 846 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.13 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.10.2 Atodiad B - Effeithiau Economaidd Posibl Prosiect Gogledd Orllewin HyNet
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.3.3 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.10.3 Atodiad C - Ynys Hilbre a Ffigwr Safleoedd Dynodedig Rhyngwladol
Other
Coed Cadw (PDF, 286 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 530 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.3.2 Memorandwm Esboniadol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 993 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 506 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.17 Datganiad o Dir Cyffredin - United Utilities
Other
Peel NRE (PDF, 111 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1
Other
Rostons ar ran John Horace George Bletcher (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Canal and River Trust (PDF, 175 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 478 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.16 Datganiad o Dir Cyffredin - National Grid Electricity Transmission
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 976 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.6 Amserlen drafft yr Ymgeisydd ar gyfer Arolygiad Safle â Chwmni (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 606 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Amlinellol (OCEMP) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 526 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.3.2 Memorandwm Esboniadol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.5.4 Datganiad Cynllunio (Glân)
Other
Canal and River Trust (PDF, 149 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 -
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 580 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.5 Datganiad o Dir Cyffredin - Environment Agency
Other
Cheshire West and Chester Borough Council (PDF, 126 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 -
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 548 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.10 Datganiad o Dir Cyffredin - Llywodraeth Cymru
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 491 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.9 Datganiad o Dir Cyffredin - National Highways
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 459 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.1.4 Llythyr Clawr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.5.4 Datganiad Cynllunio (Trac)
Other
Cheshire West and Chester Borough Council (PDF, 131 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1
Other
Cyngor Sir y Ffflint (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Adroddiad Effaith Lleol Drafft
Other
National Highways (PDF, 121 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 -
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 492 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.7 Datganiad o Dir Cyffredin - Cadw
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 493 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.6 Datganiad o Dir Cyffredin - Historic England
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 128 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.9 Cynllun Rheoli Hawliau Tramwy Cyhoeddus Amlinellol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 448 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.12 Datganiad o Dir Cyffredin - Cadent Gas
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 141 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.5.2 Caniataid a Thrwyddedau Eraill (Trac)
Other
Rostons ar ran Emma Clare Craven-Smith-Milnes ac Anthony David Wynne Griffith (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 552 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.8 Datganiad o Dir Cyffredin - Peel NRE Limited
Other
Natural England (PDF, 430 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig ac Ymateb is ExQ1 yr ExA
Other
Royal Mail (PDF, 610 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 535 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.15 Cynllun Gweithredol a Chynnal Rheoli Amgylchedd Amlinellol (OMEMP)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 784 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2 Datganiad Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 511 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.26 Datganiad o Dir Cyffredin - Network Rail
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 655 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Amlinellol (OCEMP) (Trac)
Other
Flintshire County Council (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1
Other
Network Rail (PDF, 103 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 475 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.12 Atodlen Caffael Gorfodol (CA) ac Eiddo Dros Dro (TP)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 128 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.5.2 Caniataid a Thrwyddedau Eraill (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.6 Amserlen drafft yr Ymgeisydd ar gyfer Arolygiad Safle â Chwmni (Trac)
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 291 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Ministry of Defence (MOD) (PDF, 147 KB)
Dyddiad Cau 1 (DC1)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 591 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.10.1 Atodiad A - Atodlen o Ddata Gwaelodlin Ychwanegol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 527 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.7.2.27 Datganiad o Dir Cyffredin - 2 Sisters Food Group
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1 - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) (Trac)