Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (6)

Cais y datblygwr (260)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (93)

Archwiliad (1275)

Penderfyniad (35)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Amlinellol (OCEMP) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 945 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2 Datganiad o Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiad Tir Cyffredin
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 299 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.51 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Ail yr ExA
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 200 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Sylwadau ar Tabl 2.18 o [REP-015]
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 566 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) (Trac)
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 166 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6
Other
National Highways (PDF, 146 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Llythyr Clawr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 305 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.1 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Sir y Fflint
Other
National Highways (PDF, 194 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Atodiad 2 - Ffurflen Darpariaethau Diogelu National Highways
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 148 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.7 Datganiad o Dir Cyffredin - Cadw
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 565 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.26 Datganiad o Dir Cyffredin - Network Rail
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 195 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.10 Datganiad o Dir Cyffredin - Llywodraeth Cymru
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 128 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.14 Datganiad o Dir Cyffredin - Dwr Cymru Welsh Water
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 133 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.28 Datganiad o Dir Cyffredin - Vertex Hydrogen Limited
Other
National Highways (PDF, 192 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Atodiad 1 - Sylwadau ar sylwadau'r ymgeisydd ar Ddarpariaethau Diogelu
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 551 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.2 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 145 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.6 Datganiad o Dir Cyffredin - Historic England
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 144 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.32 Datganiad o Dir Cyffredin - Royal Mail Group Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 735 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.36 Datganiad o Dir Cyffredin - Encirc Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 146 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.16 Datganiad o Dir Cyffredin - National Grid Electricity Transmission
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 185 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.11 Datganiad o Dir Cyffredin - Glandŵr Cymru
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 549 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.34 Datganiad o Dir Cyffredin - The Woodland Trust
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 207 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.3 Datganiad o Dir Cyffredin - Natural England
Other
Stephens Scown LLP ar ran Stephen Oultram a Catherine Oultram (PDF, 118 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 170 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.27 Datganiad o Dir Cyffredin - 2 Sisters Food Group
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 142 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.9 Datganiad o Dir Cyffredin - National Highways
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 504 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.12 Datganiad o Dir Cyffredin - Cadent Gas
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 673 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Glân)
Other
Turley ar ran Peel NRE (PDF, 225 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.50 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd at Derfyn Amser 5
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 831 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.4 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyfoeth Naturiol Cymru
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 800 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.52 Papur Sefyllfa Lliniaru a Llwybro Ewloe
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Amlinellol (OCEMP) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 499 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.37 Datganiad o Dir Cyffredin - HyNet North West Hydrogen Pipeline
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 552 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 443 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.1.11 Llythyr Clawr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 151 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.19 Datganiad o Dir Cyffredin - National Gas Transmission
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 221 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Sylwadau ar Tabl 2.17 o [REP5-015]
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 670 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6
Other
Stephens Scown LLP ar ran Stephen Oultram a Catherine Oultram (PDF, 85 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Cais am Gostau
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 797 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.8 Datganiad o Dir Cyffredin - Peel NRE Limited
Other
Environment Agency (PDF, 114 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 238 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Sylwadau ar Tabl 2.14 o [REP5-015]
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 668 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Trac)
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 357 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 153 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.13 Datganiad o Dir Cyffredin - Essar Oil (UK) Limited
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 447 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 179 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Sylwadau ar Tabl 2.15 o [REP-015]