Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (6)

Cais y datblygwr (260)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (93)

Archwiliad (1275)

Penderfyniad (36)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Rheol 8 - Hysbysiad o’r amserlen ar gyfer yr archwiliad (PDF, 489 KB)
Other
Cwestiynau ysgrifenedig a cheisiadau am wybodaeth yr Awdurdod Archwilio (ExQ1) (Saesneg) (PDF, 779 KB)
Other
Cwestiynau ysgrifenedig a cheisiadau am wybodaeth yr Awdurdod Archwilio (ExQ1) (Cymreig) (PDF, 902 KB)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 507 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.5 Hysbysiad am Fwriad i Gyflwyno Newid Cais
Other
Recordiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol - 20 Mawrth 2023 (Document 4 KB)
Other
Cyfarfod Rhagarweiniol - Trawsgrifiad - 20 Mawrth 2023 (PDF, 272 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant (IP), nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Sylwer fod trawsgrifiadau yn cael eu cynhyrchu'n awtomatig o recordiadau digidol a gall gynnwys gwallau. Ni fyddwn yn cywiro'r rhain oni bai eu bod yn egwan a byddem yn niweidio enw PINS neu IP. Mae croeso i IPs, gan gynnwys yr Ymgeisydd, gyflwyno fersiynau wedi'u cywiro o'r trawsgrifiad, y byddwn yn ei gyhoeddi fel naill ai cyflwyniad Dyddiad Cau neu AS fel y bo'n briodol. Ni fydd hyn yn disodli'r trawsgrifiad gwreiddiol a gyhoeddwyd. Bydd y cyflwyniadau hyn yn destun polisi ail-olygu PINS.
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 - Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd - Rhan 3 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 45 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.3 - Adroddiad Arolwg Gweithgareddau Ystlumod Rhan 1 (Newidiadau Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 45 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.3 - Adroddiad Arolwg Gweithgareddau Ystlumod Rhan 1 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.2.9 Pennod 09 - Bioamrywiaeth (Newidiadau Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 42 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Glofaol - Rhan 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Newidiadau Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 - Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd - Rhan 2 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 - Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd - Rhan 3 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.1 Datganiad o Resymau (Newidiadau Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 702 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.1.2 Llythyr Clawr Ymateb Cyngor a51
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Glofaol - Rhan 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 37 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Glofaol - Rhan 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 19 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.2 Cynlluniau Tir
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.3 - Adroddiad Arolwg Gweithgareddau Ystlumod Rhan 1 (Newidiadau Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 26 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.5 Cynlluniau Mynediad a Hawliau Tramwy
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 169 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.3.2 Memorandwm Esboniadol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 37 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.6 - Adroddiad Arolwg Mamaliaid Torlannol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Glofaol - Rhan 9
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.13 Cynlluniau Wrychoedd Pwysig - Rhan 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 973 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.1 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 33 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.4 Cynlluniau Gwaith
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 49 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Glofaol - Rhan 7
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 - Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd - Rhan 1 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 - Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd - Rhan 1 (Newidiadau Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Glofaol - Rhan 10
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 579 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.6 - Adroddiad Arolwg Mamaliaid Torlannol - Rhan 1 (Newidiadau Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 19 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.6 - Adroddiad Arolwg Mamaliaid Torlannol - Rhan 3 (Newidiadau Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Glofaol - Rhan 5
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 49 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.6 - Adroddiad Arolwg Mamaliaid Torlannol - Rhan 2 (Newidiadau Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Glofaol - Rhan 4
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 611 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Amlinellol (Newidiadau Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 198 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.3.3 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 49 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 - Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd - Rhan 4 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.3 Cynlluniau Tir y Goron
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Glofaol - Rhan 6
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 24 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 - Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd - Rhan 7 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.3 - Adroddiad Arolwg Gweithgareddau Ystlumod Atodiad G Rhan 2 (Newidiadau Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.3 - Adroddiad Arolwg Gweithgareddau Ystlumod Rhan 1 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 739 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Newidiadau Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 49 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 - Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd - Rhan 5 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 38 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Glofaol - Rhan 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 166 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.3.2 Memorandwm Esboniadol (Newidiadau Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 30 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.13 Cynlluniau Wrychoedd Pwysig - Rhan 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 891 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Amlinellol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 82 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.3 - Adroddiad Arolwg Gweithgareddau Ystlumod Atodiad G Rhan 2 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Newidiadau Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 419 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (Newidiadau Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 - Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd - Rhan 6 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.2.9 Pennod 09 - Bioamrywiaeth (Glân)
Other
Stephens Scown LLP ar ran Mr and Mrs Oultram (PDF, 148 KB)
Dyddiad Cau Gweithdrefnol A
Other
Turley ar ran Peel NRE (PDF, 6 MB)
Dyddiad Cau Gweithdrefnol A
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 175 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau Gweithdrefnol A
Other
Eversheds Sutherland (International) LLP ar ran Network Rail Infrastructure Limited (PDF, 74 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau Gweithdrefnol A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Dyddiad Cau Gweithdrefnol A - D.7.6
Other
Cheshire West and Chester Borough Council (PDF, 238 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau Gweithdrefnol A
Other
Travelodge UK (PDF, 266 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau Gweithdrefnol A
Other
National Highways (PDF, 202 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau Gweithdrefnol A
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 181 KB)
Dyddiad Cau Gweithdrefnol A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 421 KB)
Dyddiad Cau Gweithdrefnol A - D.7.1.3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 224 KB)
Hysbysiad o Wrandawiad
Other
Llythyr Rheol 6 – hysbysiad o’r cyfarfod rhagarweiniol a’r materion i’w trafod (PDF, 941 KB)
Other
Cellnex UK - Cymraeg (PDF, 156 KB)
Llythyr Penderfyniad a102A
Other
Cellnex UK - Saesneg (PDF, 104 KB)
Llythyr Penderfyniad a102A
Other
Nicola Berrow - Saesneg (PDF, 104 KB)
Llythyr Penderfyniad a102A
Other
British Pipeline Agency Limited – Saesneg (PDF, 104 KB)
Llythyr Penderfyniad a102A
Other
British Pipeline Agency Limited – Cymraeg (PDF, 154 KB)
Llythyr Penderfyniad a102A
Other
Nicola Berrow - Cymraeg (PDF, 154 KB)
Llythyr Penderfyniad a102A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 50 KB)
Rhybudd a56 yr Ymgeisydd o gais wedi'i dderbyn
Other
Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni 2 - 16 Tachwedd 2022 (Saesneg) (PDF, 81 KB)
Other
Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni 1 - 15 Tachwedd 2022 (Saesneg) (PDF, 98 KB)
Other
Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni 2 - 16 Tachwedd 2022 (Cymraeg) (PDF, 83 KB)
Other
Nodyn o Archwiliad Safle Digwmni 1 - 15 Tachwedd 2022 (Cymraeg) (PDF, 102 KB)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 706 KB)
Ymateb yr Ymgeisydd i Gyngor a51 – D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais - Cyhoeddwyd dros dro ar 17 Tachwedd 2022. Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 17 Ionawr 2023
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 37 MB)
Ymateb yr Ymgeisydd i Gyngor a51 – D.6.3.18.5 Atodiad 18 - Rhan 1 - Cyhoeddwyd dros dro ar 17 Tachwedd 2022. Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 17 Ionawr 2023
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 160 KB)
Ymateb yr Ymgeisydd i Gyngor a51 – D.1.4 Ffurflen Gais - Cyhoeddwyd dros dro ar 17 Tachwedd 2022. Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 17 Ionawr 2023
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Ymateb yr Ymgeisydd i Gyngor a51 – D.6.3.18.5 Atodiad 18 – Rhan 3 - Cyhoeddwyd dros dro ar 17 Tachwedd 2022. Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 17 Ionawr 2023
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Ymateb yr Ymgeisydd i Gyngor a51 – D.6.3.18.5 Atodiad 18 – Rhan 2 - Cyhoeddwyd dros dro ar 17 Tachwedd 2022. Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 17 Ionawr 2023
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 537 KB)
Ymateb yr Ymgeisydd i Gyngor a51 – Llythyr Clawr - Cyhoeddwyd dros dro ar 17 Tachwedd 2022. Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 17 Ionawr 2023
Other
Rhybudd o Benodi Awdurdod Archwilio (Cymraeg) (PDF, 146 KB)
Other
Rhybudd o Benodi Awdurdod Archwilio (Saesneg) (PDF, 149 KB)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 28 KB)
Rhybudd a56 yr Ymgeisydd o gais wedi'i dderbyn - Cymraeg
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 27 KB)
Rhybudd a56 yr Ymgeisydd o gais wedi'i dderbyn - Saesneg
Other
Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 1 MB)