Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (6)

Cais y datblygwr (260)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (93)

Archwiliad (1275)

Penderfyniad (36)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Rheol 17 - Cais am ragor o wybodaeth (Cymraeg) (PDF, 210 KB)
Other
Rheol 17 - Cais am ragor o wybodaeth (Saesneg) (PDF, 198 KB)
Other
Rheol 8(3) - Hysbysiad o amrywiad i'r Amserlen yr Archwiliad (Cymraeg) (PDF, 157 KB)
Other
Rheol 8(3) - Hysbysiad o amrywiad i'r Amserlen yr Archwiliad (Saesneg) (PDF, 161 KB)
Other
Trydedd rownd o gwestiynau ysgrifenedig a cheisiadau am wybodaeth yr Awdurdod Archwilio (ExQ3) (Saesneg) (PDF, 310 KB)
Other
Trydedd rownd o gwestiynau ysgrifenedig a cheisiadau am wybodaeth yr Awdurdod Archwilio (ExQ3) (Cymraeg) (PDF, 313 KB)
Other
Other
Other
Other
Penderfyniad Gweithdrefnol yn dilyn cais trydydd i wneud newidiadau i’r cais (Saesneg) (PDF, 180 KB)
Other
Hysbysiad gan Ymgeisydd am fwriad i gyflwyno cais am newidiadau i'r cais - Cymraeg (PDF, 203 KB)
Other
Hysbysiad gan Ymgeisydd am fwriad i gyflwyno cais am newidiadau i'r cais - Saesneg (PDF, 228 KB)
Other
Ail rownd cwestiynau ysgrifenedig a cheisiadau am wybodaeth yr Awdurdod Archwilio (ExQ2) (Cymraeg) (PDF, 430 KB)
Other
Rheol 16 - Hysbysiad o Arolygiad Safle gyda Chwmni (ASI) ac Amserlen ASI (Cymraeg) (PDF, 275 KB)
Other
Rheol 16 - Hysbysiad o Arolygiad Safle gyda Chwmni (ASI) ac Amserlen ASI (Saesneg) (PDF, 282 KB)
Other
Ail rownd cwestiynau ysgrifenedig a cheisiadau am wybodaeth yr Awdurdod Archwilio (ExQ2) (Saesneg) (PDF, 393 KB)
Other
Darpariaeth Arfaethedig ar gyfer Caffael Tir Ychwanegol yn Orfodol (Cymraeg) (PDF, 150 KB)
Other
Darpariaeth Arfaethedig ar gyfer Caffael Tir Ychwanegol yn Orfodol (Saesneg) (PDF, 152 KB)
Other
Penderfyniad Gweithdrefnol yn dilyn ail gais i wneud newidiadau i’r cais (Cymraeg) (PDF, 213 KB)
Other
Penderfyniad Gweithdrefnol yn dilyn ail gais i wneud newidiadau i’r cais (Saesneg) (PDF, 188 KB)
Other
Hysbysiad gan Ymgeisydd am fwriad i gyflwyno cais am newidiadau i'r cais - Cymraeg (PDF, 186 KB)
Other
Hysbysiad gan Ymgeisydd am fwriad i gyflwyno cais am newidiadau i'r cais - Saesneg (PDF, 156 KB)
Other
Darpariaeth Arfaethedig ar gyfer Caffael Gorfodol Tir Ychwanegol (Saesneg) (PDF, 137 KB)
Other
Rheoliad 6 - Penderfyniad Gweithdrefnol yn dilyn cais i wneud newidiadau i’r cais (Saesneg) (PDF, 192 KB)
Other
Darpariaeth Arfaethedig ar gyfer Caffael Gorfodol Tir Ychwanegol (Cymraeg) (PDF, 133 KB)
Other
Rheoliad 6 - Penderfyniad Gweithdrefnol yn dilyn cais i wneud newidiadau i’r cais (Cymraeg) (PDF, 214 KB)
Other
Wireless Infrastructure Group - Cymraeg (PDF, 157 KB)
Llythyr Penderfyniad a102A
Other
Wireless Infrastructure Group - Saesneg (PDF, 104 KB)
Llythyr Penderfyniad a102A