Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Mae’r rhestr isod yn cynnwys cofnod o’r cyngor rydym wedi’i roi ar gyfer y prosiect hwn. I weld rhestr o’r holl gyngor a roddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio, gan gynnwys cyngor nad yw’n gysylltiedig â’r prosiect, ewch i’r Gofrestr cyngor.

Mae dyletswydd statudol, o dan adran 51 Deddf Cynllunio 2008, i gofnodi’r cyngor a roddir mewn perthynas â chais neu ddarpar gais, gan gynnwys enw’r sawl a ofynnodd am y cyngor, a sicrhau bod hyn ar gael i’r cyhoedd.

Rhagolwg
Enquiry received via email
response has attachments
Section 51 advice to the Applicant. Please see attached.
Please see attached.

31/10/2022
The Planning Inspectorate - anon.
Enquiry received via meeting
response has attachments
Diweddariad ar y Prosiect - Project Update Meeting
Gweler ynghlwm - Please see attached

23/08/2022
Liverpool Bay CCS Limited - anon.
Enquiry received via meeting
response has attachments
Adolygiad o'r ddogfennau ddrafft a chyfarfod diweddaru'r prosiect – Draft documents review and project update meeting
Gweler yr atodiad - Please see attached

17/06/2022
Liverpool Bay CCS Limited - anon.
Enquiry received via meeting
Diweddariad ar y Prosiect - Project Update Meeting
Gweler ynghlwm - Please see attached

07/04/2022
Liverpool Bay CCS Limited - anon.
Enquiry received via meeting
response has attachments
Diweddariad ar y Prosiect - Project Update Meeting
Gweler ynghlwm - Please see attached

07/04/2022
Liverpool Bay CCS Limited - anon.
Enquiry received via meeting
response has attachments
Project Update Meeting - Diweddariad ar y Prosiect
Please see attached - Gweler ynghlwm

07/12/2021
Liverpool Bay CCS Limited - anon.
Enquiry received via email
response has attachments
S51 Advice on draft versions of drawing layouts - A51 Cyngor ar fersiynau drafft o osodiadau lluniadau
Please see attached - Gweler ynghlwm

03/09/2021
ENI, Progressive Energy Limited, WSP - anon.
Enquiry received via meeting
response has attachments
Project Update Meeting - Diweddariad ar y Prosiect
Please see attached - Gweler ynghlwm

10/08/2021
ENI, Progressive Energy Limited, WSP - anon.
Enquiry received via meeting
response has attachments
Project Update Meeting - Diweddariad ar y Prosiect
Please see attached - Gweler ynghlwm

14/04/2021
ENI, Progressive Energy Limited, WSP - anon.
Enquiry received via meeting
response has attachments
Inception Meeting - Cyfarfod Cychwynnol
Please see attached - Gweler ynghlwm

15/12/2020
ENI, Progressive Energy Limited, WSP - anon.