Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (6)

Cais y datblygwr (260)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (93)

Archwiliad (1275)

Penderfyniad (36)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir Rev K (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 122 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - D.7.12 Atodlen Caffael Gorfodol (CA) ac Eiddo Dros Dro (TP) (s127 & s138) Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - Adroddiad Dilysu DCO
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 637 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - D.7.2.23 Datganiad o Dir Cyffredin - Wales and West Utilities Rev E
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 911 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - D.7.2.13 Datganiad o Dir Cyffredin - Essar Oil (UK) Limited Rev D
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais Rev O (Trac)
Other
United Utilities Water Limited (PDF, 87 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - Darpariaethau Amddiffynnol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 918 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - D.7.2 Datganiad Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin Rev J
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 120 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - D.7.12 Atodlen Caffael Gorfodol (CA) ac Eiddo Dros Dro (TP) (s127 & s138) Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - D.7.2.5 Datganiad o Dir Cyffredin - Environment Agency Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 604 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - D.7.2.12 Datganiad o Dir Cyffredin - Cadent Gas Rev D
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais Rev O (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 108 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - D.7.1.15 Llythyr Clawr Dyddiad cau 9
Other
The Crown Estate (PDF, 176 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - Adran 135
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - D.7.67 Ymateb yr Ymgeisydd i Reol 17 yn gofyn am ragor o wybodaeth
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev K (Fersiwn a Ffafrir - croesi ffos) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir Rev K (Glân)
Other
United Utilities Water Limited (PDF, 93 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 9 - Llythyr Clawr
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 900 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - Datganiad o Dir Cyffredin
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 118 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - Darpariaethau Diogelu - 29 Awst 2023
Other
Llywodraeth Cymru (PDF, 175 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - Llythyr Clawr
Other
Rheol 17 - Cais am ragor o wybodaeth (Cymraeg) (PDF, 210 KB)
Other
Rheol 17 - Cais am ragor o wybodaeth (Saesneg) (PDF, 198 KB)
Other
Rheol 8(3) - Hysbysiad o amrywiad i'r Amserlen yr Archwiliad (Cymraeg) (PDF, 157 KB)
Other
Rheol 8(3) - Hysbysiad o amrywiad i'r Amserlen yr Archwiliad (Saesneg) (PDF, 161 KB)
Other
Weithrediad Iechyd a Diogelwch (PDF, 118 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - Cyflwyniad Hwyr - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 46 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.3.18.5 Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rev C (Glân) - Rhan 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev K (Fersiwn a Ffafrir gan yr Ymgeisydd - croesi ffos) (Trac)
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 291 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev L (Dyddiad cau 8 - Fersiwn Pont Bibell) (Trac)
Other
Cadent Gas Limited (PDF, 226 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 360 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth Rev F (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 614 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.2.23 Datganiad o Dir Cyffredin - Wales and West Utilities Rev D
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.5.4.4 Cynllun Rheoli Mawn Amlinellol Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.3.8.1 Atodiad 8.1 Asesiad Desg Amgylchedd Hanesyddol (HEDBA) Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 30 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.3.18.3 Atodiad 18.3 Asesiad o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Rev D (Glân)
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 138 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 205 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.64 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Drydydd yr Awdurdod Archwilio Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 586 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.44 Cynllun Rheoli Di-ddyfrio Amlinellol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais Rev N (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais Rev N (Trac)
Other
Environment Agency (PDF, 191 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir Rev J (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev L (Dyddiad cau 8 - Fersiwn Pont Bibell) (Glân)
Other
Turley ar ran Peel NRE (PDF, 75 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 648 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.61 Adroddiad Technegol Ymchwiliad Tir Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 586 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.2.28 Datganiad o Dir Cyffredin - Vertex Hydrogen Limited Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.2.2 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer Rev E
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 347 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.1.14 Llythyr Clawr Dyddiad Cau 8 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 25 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.2.5 Cynlluniau Mynediad a Hawliau Tramwy Rev F
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 272 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.43 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Arwyneb Amlinellol Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev K (Fersiwn a Ffafrir gan yr Ymgeisydd - croesi ffos) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 688 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.2.26 Datganiad o Dir Cyffredin - Network Rail (Cymru a Lloegr)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 717 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.2.3 Datganiad o Dir Cyffredin - Natural England Rev E
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 505 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.2 Datganiad Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin Rev I
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth Rev F(Glân)
Other
National Highways Limited (PDF, 427 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (Document 398 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - Priffyrdd yr effeithir arnynt ar gyfer Darpariaethau Diogelu
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir Rev J (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 436 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - Barn Cwnsler y Brenin ar Gyflwyniadau Priffyrdd Cenedlaethol Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 910 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.63 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd at Derfyn Amser 7 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.3.18.5 Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rev C (Glân) - Rhan 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 13 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.3.18.5 Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rev C (Glân) - Rhan 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 30 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.3.18.3 Atodiad 18.3 Asesiad o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Rev D (Trac)
Other
United Utilities Water Limited (PDF, 85 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 244 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Veale Wasbrough Vizards LLP ar ran Exolum Piepline System Limited (PDF, 183 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - Darpariaethau Amddiffynnol
Other
Turley ar ran Peel NRE (PDF, 162 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - Datganiad Ymateb Ysgrifenedig
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 650 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.3.3 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft Rev I (I Adolygu K)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.6.5.4.4 Cynllun Rheoli Mawn Amlinellol Rev D (Glân)
Other
Veale Wasbrough Vizards LLP ar ran Exolum Piepline System Limited (PDF, 272 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 653 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.61 Adroddiad Technegol Ymchwiliad Tir Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 590 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.44 Cynllun Rheoli Di-ddyfrio Amlinellol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 491 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.65 Datganiad Safbwynt Terfynol yr Ymgeisydd Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 274 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 8 - D.7.43 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Arwyneb Amlinellol Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 724 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Cyflwyniad Hwyr - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.2.27 Datganiad o Dir Cyffredin - 2 Sisters Food Group Rev D
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 731 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Cyflwyniad Hwyr - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.2.23 Datganiad o Dir Cyffredin - Wales and West Utilities Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.2.1 Cynllun Lleoliad Rev E
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 781 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.2 Memorandwm Esboniadol Rev G (ar gyfer Rev J o'r dDCO - fersiwn pont bibell) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rhan 2 Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 604 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.19.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 19.1 Asesiad Effeithiau Traws-brosiect Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 647 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.6 Cofnod o Ymgynghori Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 609 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.5 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 05 Methodoleg EIA Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 58 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.1a Datganiad Amgylcheddol - Crynodeb Anhechnegol - Cymraeg (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 57 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.6.1 Ffigur 6.1 Ardal Astudio Llwch Adeiladu Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.16 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 16 Poblogaeth ac Iechyd Dynol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 415 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.14 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 14 Deunyddiau a Gwastraff Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.5 Ffigur 4.5 Opsiynau Croesfan Rheilffordd Mollington Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 167 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.26 Datganiad o Dir Cyffredin - Network Rail Rev E
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.59 Crynoadau Ysgrifenedig o Gyflwyniadau Llafar a wnaed yn y Gwrandawiadau a gynhaliwyd yn ystod yr wythnos dechrau 7 Awst Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 58 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.1a Datganiad Amgylcheddol - Crynodeb Anhechnegol - Cymraeg (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 651 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.19 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 19 Effeithiau Cyfunol a Chronnol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 970 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.18 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 18 Adnoddau Dŵr a Pherygl Llifogydd Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 415 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.14 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 14 Deunyddiau a Gwastraff Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.3 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 03 Disgrifiad o'r Datblygiad Arfaethedig DCO Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 663 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.19 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 19 Effeithiau Cyfunol a Chronnol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 19 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.12 Asesiad Ennill Net Bioamrywiaeth Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 13 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rhan 3 Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.16 Ffigwr 4.16 BVS Y Babell Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir Rev I (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 75 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.1 Datganiad Amgylcheddol - Crynodeb Anhechnegol Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.13 Strategaeth Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev I (Fersiwn a ffefrir gan yr Ymgeisydd - croesi ffos) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.13 Strategaeth Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 100 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.2.4 Cynllun Gwaith Rev H
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau Rev I (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 151 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.5.2 Caniataid a Thrwyddedau Eraill Rev E (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 574 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.20 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 20 Crynodeb o Effeithiau Arwyddocaol Tebygol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 16 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.12.1 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 12.1 Parth Gwelededd Damcaniaethol Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.2.12 Trefniadau Cynllunio AGI Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 985 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.18 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 18 Adnoddau Dŵr a Pherygl Llifogydd Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 19 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.12 Asesiad Ennill Net Bioamrywiaeth Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.8 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.8 Adroddiad Adar Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 186 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.10 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 10 Nwyon Tŷ Gwydr Rev C(Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 45 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.15.2 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 15.2 Lefelau Sŵn Adeiladu a Ragwelir Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 447 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.5.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 5.1 Arbenigedd a Chymhwysedd Perthnasol Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 45 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.8.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.4 Adroddiad Arolwg Geoffisegol Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 548 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.1 Datganiad Amgylcheddol - Cyflwyniad Pennod 01 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.14 Ffigur 4.14 BVS Lôn Cornist Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.17.2 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 17.2 Lleoliadau ATC Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 24 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.18.1 Ffigur 18.1 Cyrsiau dŵr Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.6 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.16 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 16 Poblogaeth ac Iechyd Dynol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 837 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.4.1 Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 25 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Amlinelliad Cynllun Ymchwilio Archeolegol Ysgrifenedig Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 38 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev I (Cymhariaeth - dewisiad hoff yr Ymgeisydd (I) i bont bibell wreiddio (J) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 586 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.2 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 02 Y Prosiect Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.4 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyfoeth Naturiol Cymru Rev E
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 666 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.5 Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn ôl Adran Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 712 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.1.2 Canllaw Cais Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 533 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.6.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 6.2 Amhureddau Mentro Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 549 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.6 Disgrifiadau Adran yn ôl Adran Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 976 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.4 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 04 Ystyried Dewisiadau Eraill Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 598 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.14 Cynllun Teithio i Weithwyr Dros Dro Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 29 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.3 Asesiad o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.13 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.13 Asesiad Trafnidiaeth Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.10 Ffigur 4.10 Opsiynau AGI Fflint Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 799 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.17 Datganiad Amgylcheddol - Traffig a Thrafnidiaeth Pennod 17 Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 420 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.54 Sylwadau'r Ymgeisydd ar yr Adroddiad ar y Goblygiadau i Safleoedd Ewropeaidd Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 271 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.43 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Arwyneb Amlinellol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 868 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.15.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 15.3 Canlyniadau Asesu Sŵn a Dirgryniad Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.7 Ffigur 4.7 Opsiynau AGI Ince Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.15.1 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 15.1 Lleoliadau Arolwg Sŵn Amgylcheddol a Chyfyngiadau Sŵn Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.17.1 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 17.1 Parth Dylanwad Traffig a Thrafnidiaeth Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.12 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.12 Nodyn Cwmpasu Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 649 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.14 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.14 Cynllun Teithio i Weithwyr Dros Dro Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 23 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.10 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.10 Adroddiad Arolwg Ecoleg Ddyfrol (Pyllau) Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 452 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.15.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 15.2 Tybiaethau ar gyfer Sŵn a Dirgryniad Adeiladu Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.1 Gwaelodlin Rev C(Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 43 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.4 Asesiad Perygl Llifogydd Rhan 1 Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 651 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.9 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.9 Llif Traffig Blwyddyn y Dyfodol Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 541 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.7 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.7 Llif Traffig Adeiladu Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 146 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.14 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.14 Cynllun Teithio i Weithwyr Dros Dro Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 29 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.3 Asesiad o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.13.1 Strategaeth Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol – Atodiad A – Cynlluniau Datblygiad Arfaethedig ac Arolwg Topograffig Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.8 Datganiad o Dir Cyffredin - Peel NRE Limited Rev F
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 77 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.7 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.7 Adroddiad Arolwg Dylluan Ysgubor (Cyfrinachol) Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 17 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.17.5 Ffigur 17.5 Lleoliadau Mynediad Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.13.2 Strategaeth Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol – Atodiad B – Cynllun Draenio Cysyniadol Arfaethedig a Manylion Adeiladu Draenio Nodweddiadol Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 703 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.1.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 1.3 Ymatebion Barn Gwmpasu Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 275 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.8.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.3 Llun o'r Awyr ac Adolygiad LiDAR Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.12.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.4 Dadansoddiad Gweledol Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 43 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.3 Asesiad o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.8 Ffigur 4.8 Opsiynau AGI Stanlow Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.18 Ffigur 4.18 Dewisiadau amgen cyfansawdd adeiladu yn Neuadd Llaneurgain
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) Rev H (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.8.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.2 Gazetteer Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 76 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.5 Adroddiad Arolwg Moch Daear (Cyfrinachol) Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 116 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.4.3.1 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau Rev F
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 29 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.12.3 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 12.3 Cynllun Safbwynt Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 39 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.8.3 Ffigur 8.3 DCO Datblygiad Arfaethedig Ymchwiliadau Blaenorol Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Adeiladu Amgylcheddol Amlinellol Rev H (trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 589 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.15 Cynllun Gweithredol a Chynnal Rheoli Amgylchedd Amlinellol (OMEMP) Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 10
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.12 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 12 Tirwedd a Gweledol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.9 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 09 Bioamrywiaeth Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.1 Ffigur 4.1 Coridorau Llwybr Strategol Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 634 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.3 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Dafft (i Digwygiad I) Rev G
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.19.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 19.1 Asesiad Effeithiau Traws-brosiect Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 29 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.11 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.11 Asesiad Effaith Arboricultural Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 58 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.1 Datganiad Amgylcheddol - Crynodeb Anhechnegol Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 756 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.8 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 08 Treftadaeth Ddiwylliannol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 339 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.4.1 Datganiad o Resymau Rev I (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.2.14 Cynlluniau Cynllun y Dirwedd BVS ac AGI Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.6 Ffigur 4.6 Opsiynau Brook Alltami Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 45 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.8.2 Ffigur 8.2 Asedau Treftadaeth Heb eu Dynodi Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.3 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol Rev E (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 236 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.39 Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad Amlinellol Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 484 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.32 Cynllun Rheoli Deunyddiau Amlinellol Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 605 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.2 Methodoleg Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 935 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.56 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd at Derfyn Amser 6 a Derfyn Amser 6A - Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 64 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.8.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.3 Llun o'r Awyr ac Adolygiad LiDAR Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 151 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.11 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.11 Crynodeb o Effeithiau Cyfrifedig Cyn-liniaru (Track)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.9 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 09 Bioamrywiaeth Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 13 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rhan 3 Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 130 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.5.2 Caniataid a Thrwyddedau Eraill Rev E (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.4 Ffigwr 4.4 Opsiynau Croesi UC Shropshire Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.2 Ffigur 4.2 Opsiynau Llwybr Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 36 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.8.1 Ffigur 8.1 Asedau Treftadaeth Ddynodedig Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev I (Digwyddiad H i Ddigwyddiad I) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.10 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 6
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 548 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.19.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 19.2 Asesiad Effeithiau Traws-brosiect Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 305 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.4.1 Datganiad o Resymau Rev I (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.17.3 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 17.3 Lleoliadau Anafiadau Damweiniol Personol Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.3.1 Ffigur 3.1 DCO Ffiniau Datblygu Arfaethedig Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 45 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.12.4 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 12.4 Ffotograffiaeth Safbwynt Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 38 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.17.6 Ffigur 17.6 Gwyriadau PRoW Rev E
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.1 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Sir y Fflint Rev F
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 77 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.5 Adroddiad Arolwg Moch Daear (Cyfrinachol) Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.3 Crynodeb Damweiniau Anafiadau Personol Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) Rev H (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 157 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.44 Cynllun Rheoli Dad-ddyfrio Amlinellol Hynet Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.4.4 Cynllun Rheoli Mawn Amlinellol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 46 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rhan 1 Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 880 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.11 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 11 Tir a Phriddoedd Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.12 Ffigur 4.12 BVS Mollington Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.3.2 Ffigur 3.2 DCO Datblygu Arfaethedig Rev D
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 391 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.7 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 07 Cydnerthedd Hinsawdd Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.3 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 03 Disgrifiad o'r Datblygiad Arfaethedig DCO Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.2 Adroddiad Arolwg Newt Cribog Mawr Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais Rev M (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 626 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.15.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 15.1 Data Sŵn Gwaelodlin Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rhan 2 Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 611 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.37 Datganiad o Dir Cyffredin - HyNet North West Hydrogen Pipeline Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 764 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.9 Datganiad o Dir Cyffredin - National Highways Rev E
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 473 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.6 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 06 Ansawdd Aer Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 985 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.4 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 04 Ystyried Dewisiadau Eraill Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 20 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.17.4 Ffigur 17.4 Llwybrau Traffig Adeiladu Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth Rev E (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 36 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.1 Asesiad Rhagarweiniol Cam 1 (Adroddiad Gwaelodlin) Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 37 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.4 Asesiad Perygl Llifogydd Rhan 2 Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 37 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.4 Asesiad Perygl Llifogydd Rhan 2 Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 693 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.20 Datganiad o Dir Cyffredin - Scottish Power Energy Networks (SPEN) Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 885 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.12.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.2 Methodoleg LVIA Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 780 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.2 Memorandwm Esboniadol Rev F (ar gyfer Rev I o'r dDCO - Fersiwn a ffafrir gan yr Ymgeisydd) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.2.10 Cynlluniau Lleoliad AGI Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 752 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.17 Datganiad Amgylcheddol - Traffig a Thrafnidiaeth Pennod 17 Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.12.2 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 12.2 Cynllun Cymeriad y Dirwedd Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 632 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.14 Datganiad o Dir Cyffredin - Dwr Cymru Welsh Water Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 871 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.11 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 11 Tir a Phriddoedd Rev C(Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.18.2 Ffigur 18.2 Daeareg Arwynebol a Chraig Bedol Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 227 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.41 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Daear Amlinellol Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 39 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.1 Cynefinoedd a Safleoedd Dynodedig Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.11 Ffigur 4.11 BVS Banc Roc Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 595 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.6 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 37 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1,019 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.2 Crynodeb o Effaith Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 385 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.7 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 07 Cydnerthedd Hinsawdd Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 17 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.17.7 Ffigur 17.7 Dargyfeiriadau Ffyrdd Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 705 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.62 Diweddariad ymgeisydd ar y Drafftio DCO Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 152 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.44 Cynllun Rheoli Dad-ddyfrio Amlinellol Hynet Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 485 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.7.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 7.1 Asesiad Rhagarweiniol Cydnerthedd Hinsawdd Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 24 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.3.3 Ffigur 3.3 Nodweddion Amgylcheddol Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.32 Datganiad o Dir Cyffredin - Royal Mail Group Limited Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais Rev M (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 13 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.3 Asesiad Adnoddau Mwynau Rhan 2 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 752 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.6.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 6.1 Asesiad Llwch Adeiladu Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 43 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.3 Asesiad Adnoddau Mwynau Rhan 1 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 434 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.13.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 13.2 Cofnod Risg ES Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.13 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.13 Asesiad Trafnidiaeth Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 436 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.13.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 13.1 Rhestr Hir MAD Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 46 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rhan 1 Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 459 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.12.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.1 Gwybodaeth Sylfaenol Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.1 Gwaelodlin Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 518 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.10 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.10 Sensitifrwydd Cyswllt a Neilltuwyd Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.8 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.8 Proffiliau Traffig Adeiladu Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.9 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.9 Adroddiad Arolwg Ecoleg Ddyfrol (Cyrsiau Dŵr) Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 507 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2 Datganiad Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin Rev H
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.58 Ymateb yr Ymgeisydd i Gwestiynau Ysgrifenedig Drydydd yr Awdurdod Archwilio Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 316 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.61 Adroddiad Technegol Ymchwiliad Tir Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.1.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 1.1 Adroddiad Cwmpasu EIA Rhan 2 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 804 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.11 Datganiad o Dir Cyffredin - Glandŵr Cymru Rev D
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 252 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.39 Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad Amlinellol Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 444 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.4.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 4.1 Ffactorau Egwyddorion Arweiniol a Meini Prawf ar gyfer Opsiynau Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 108 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.8.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.1 Asesiad ar Sail Desg yr Amgylchedd Hanesyddol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 44 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.1.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 1.1 Adroddiad Cwmpasu EIA Rhan 1 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.2.6 Cynlluniau Tir Categori Arbennig Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 46 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.15.3 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 15.3 Ehangder Effeithiau Sŵn Adeiladu Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.19.1 Ffigur 19.1 Datblygiadau Eraill Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 29 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.11 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.11 Asesiad Effaith Arboricultural Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Amlinellu Rev H (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 497 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.16.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 16.2 Hawliau Tramwy Cyhoeddus Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 697 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.13 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 13 Damweiniau a Thrychinebau Mawr Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 92 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.3 Arolwg o Weithgaredd Ystlumod Rev E (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.4 Dosbarthiad Tir Amaethyddol ac Adnoddau Pridd (NCDP) Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev J (Fersiwn pont pibell) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.2.9 Trefniadau Cynllunio BVS Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 190 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.10 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 10 Nwyon Tŷ Gwydr Rev C(Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.18.3 Ffigur 18.3 Radiws dylanwad Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 44 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 86 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.3 Arolwg o Weithgaredd Ystlumod Rev E (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 5
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 4
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.6 Adroddiad Ymchwiliad Tir Rhan 3 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 273 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.43 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Arwyneb Amlinellol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.15 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 15 Sŵn a Dirgryniad Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.15 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 15 Sŵn a Dirgryniad Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 29 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.6 Adroddiad Arolwg Mamal Afonaidd Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.13 Asesiad Trafnidiaeth Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.1.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 1.2 Barn Gwmpasu EIA Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 9
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.12.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.4 Dadansoddiad Gweledol Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 842 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.4.1 Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 215 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.3 Datganiad o Dir Cyffredin - Natural England Rev D
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.1.13 Dyddiad cau 7 Llythyr Clawr - Gydag Atodiadau Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.10 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.10 Adroddiad Arolwg Ecoleg Ddyfrol (Pyllau) Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 548 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.1 Data Traffig a Arolygwyd Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 26 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.2 Amlinelliad Cynllun Ymchwilio Archeolegol Ysgrifenedig Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 77 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.7 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.7 Adroddiad Arolwg Dylluan Ysgubor (Cyfrinachol) Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 647 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.9 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.9 Llif Traffig Blwyddyn y Dyfodol Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 107 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.7 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.7 Llif Traffig Adeiladu Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir Rev I (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 635 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.2 Memorandwm Esboniadol Rev G (Fersiwn dewisiad hoff bont bibell) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.6.2 Ffigur 6.2 Maes Astudio Gweithredol Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.17 Ffigur 4.17 Dewisiadau amgen cyfansawdd adeiladu yn Stanlow Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.6.3 Ffigur 6.3 H2S Arogl Risg Parth Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 432 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.3.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 3.2 Planhigion ac Offer Dangosol Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau Rev I (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.9 Ffigur 4.9 Opsiynau AGI Neuadd Llaneurgain Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Strategaeth Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol - Atodiad C – Cyfrifiadau Storio Arfaethedig Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 678 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.8 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 08 Treftadaeth Ddiwylliannol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.10 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 726 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.1.2 Canllaw Cais Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.16.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 16.1 Defnydd Tir ac Asedau Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 567 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.20 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 20 Crynodeb o Effeithiau Arwyddocaol Tebygol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.15 Ffigwr 4.15 BVS Pentre Halkyn Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 44 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.3 Ffigur 4.3 Opsiynau Ewloe Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.3.4 Ffigur 3.4 Cynllun Lliniaru Tirwedd ac Ecolegol Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 14 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.12.5 Environmental Statement - Figure 12.5 Photomontages Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.36 Arfarniad Effaith Hydrogeological o Groesfan Agored - Alltami Brook Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 29 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.6 Adroddiad Arolwg Mamal Afonaidd Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.16.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 16.1 Defnydd Tir ac Asedau Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 875 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.15.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 15.3 Canlyniadau Asesu Sŵn a Dirgryniad Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.19 Ffigur 4.19 Opsiynau AGI Neuadd Llaneurgain Ychwanegol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 459 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.3.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 3.1 Tabl Croesfannau Di-ffos Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 112 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.4 Data Traffig Gwaelodlin Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.2 Crynodeb o Effaith Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.12 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 12 Tirwedd a Gweledol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 902 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.10 Datganiad o Dir Cyffredin - Llywodraeth Cymru Rev D
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 39 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.1 Cynefinoedd a Safleoedd Dynodedig Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.6 Adroddiad Ymchwiliad Tir Rhan 2 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Strategaeth Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol – Atodiad D – Gohebiaethau Rev b
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.9 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.9 Adroddiad Arolwg Ecoleg Ddyfrol (Cyrsiau Dŵr) Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.8 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.8 Adroddiad Adar Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 831 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.8 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.8 Proffiliau Traffig Adeiladu (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 136 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.5 Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn ôl Adran Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.13 Ffigur 4.13 BVS Aston Hill Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.4.4 Cynllun Rheoli Mawn Amlinellol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 587 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.15 Cynllun Gweithredol a Chynnal Rheoli Amgylchedd Amlinellol (OMEMP) Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.2 Adroddiad Arolwg Newt Cribog Mawr Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 255 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.41 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Daear Amlinellol Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 487 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.32 Cynllun Rheoli Deunyddiau Amlinellol Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 561 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.6 Disgrifiadau Adran yn ôl Adran Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 553 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.2 Methodoleg Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.5 Dosbarthiad Tir Amaethyddol ac Adnoddau Pridd (BVS) Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth Rev E (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.3 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol Rev E (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 748 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.6.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 6.1 Asesiad Llwch Adeiladu Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 37 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.6 Adroddiad Ymchwiliad Tir Rhan 1 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 25 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.8.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.5 Adroddiad Model Adnau Geoarchaeological Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 520 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.10 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.10 Sensitifrwydd Cyswllt a Neilltuwyd Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 550 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.1 Data Traffig a Arolygwyd Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 42 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 880 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.11 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.11 Crynodeb o Effeithiau Cyfrifedig Cyn-liniaru Rev B (Glân)
Other
Eversheds Sutherland LLP ar rhan Encirc Limited (PDF, 61 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Tabl Cymharol
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 182 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Eversheds Sutherland LLP ar rhan Encirc Limited (PDF, 206 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Darpariaethau Diogelu Drafft
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 132 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Cyflwyniad Ysgrifenedig o Wrandawiad Caffael Gorfodol 2 ar 10 Awst 2023
Other
Carolyn Thomas AS (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 176 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Llythyr Clawr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 25 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.36 Arfarniad Effaith Hydrogeological o Groesfan Agored - Alltami Brook Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 49 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 7
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 668 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.12.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.3 Dadansoddiad o'r Dirwedd Rev A
Other
National Highways (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Environment Agency (PDF, 170 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 88 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Atodiad 2 - Darpariaethau Amddiffynnol (Glân)
Other
Natural England (PDF, 120 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Stephens Scown LLP ar rhan Stephen Oultram ac Catherine Oultram (PDF, 191 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 182 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 135 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 137 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Crynodeb o Gynrychiolaeth Lafar o Wrandawiad Mater Penodol 3
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 611 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Sylwadau ar ymateb yr Ymgeisydd i Ddyddiad Cau 6
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 101 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Llythyr Clawr
Other
Woodland Trust (PDF, 196 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Nicky Crosby (PDF, 963 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Eversheds Sutherland LLP ar rhan Encirc Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 167 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Matrics Sgrinio
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 101 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - E-bost Barn Sgrinio EIA
Other
Turley ar rhan Peel NRE (PDF, 154 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 125 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Atodiad 2 - Darpariaethau Amddiffynnol (Trac)
Other
Cadent Gas Limited (PDF, 266 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 130 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 167 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Rhestr Wirio Sgrinio a Barn
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 270 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 233 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Cyfeillion y Ddaear Lerpwl (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (PDF, 107 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Ymateb i ExQ2
Other
Natural England (PDF, 159 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - Cyflwyniad Hwyr - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Trydedd rownd o gwestiynau ysgrifenedig a cheisiadau am wybodaeth yr Awdurdod Archwilio (ExQ3) (Saesneg) (PDF, 310 KB)
Other
Trydedd rownd o gwestiynau ysgrifenedig a cheisiadau am wybodaeth yr Awdurdod Archwilio (ExQ3) (Cymraeg) (PDF, 313 KB)
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Llawr Agored - Rhan 2 - 10 Awst 2023 (Document 4 KB)
Other
Gwrandawiad Llawr Agored Trawsgrifiad - Rhan 2 - 10 Awst 2023 (PDF, 119 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Gwrandawiad Llawr Agored Trawsgrifiad - Rhan 1 - 10 Awst 2023 (PDF, 207 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i cynorthwyo Partïon â Buddiant, nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu. Mae'r recordiad fideo yn parhau fel prif gofnod y digwyddiad.
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Llawr Agored - Rhan 1 - 10 Awst 2023 (Document 4 KB)
Other
Pwyntiau Gweithredu o ISH3, CAH2 ac OFH (Cymreag) (PDF, 127 KB)
Other
Pwyntiau Gweithredu o ISH3, CAH2 ac OFH (Saesneg) (PDF, 130 KB)
Other
Gorllewin Swydd Gaer a Chaer (PDF, 78 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Gwrandawiad Caffael Gorfodol 2 - Rhan 1 - Trawsgrifiad (PDF, 233 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant (IP), nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu.
Other
Gwrandawiad Caffael Gorfodol 2 - Rhan 2 - Trawsgrifiad (PDF, 182 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant (IP), nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu.
Other
Gwrandawiad Caffael Gorfodol 2 - Rhan 1 (Document 4 KB)
Other
Gwrandawiad Caffael Gorfodol 2 - Rhan 2 (Document 4 KB)
Other
Gwrandawiad Mater Penodol 3 (ISH3) Gwrandawiadau wedi'u pentyrru ynghylch materion amgylcheddol a'r DCO - Rhan 2 - Trawsgrifiad (PDF, 243 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant (IP), nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu.
Other
Gwrandawiad Mater Penodol 3 (ISH3) Gwrandawiadau wedi'u pentyrru ynghylch materion amgylcheddol a'r DCO - Rhan 2 (Document 4 KB)
Other
Gwrandawiad Mater Penodol 3 (ISH3) Gwrandawiadau wedi'u pentyrru ynghylch materion amgylcheddol a'r DCO - Rhan 3 - Trawsgrifiad (PDF, 159 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant (IP), nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu.
Other
Gwrandawiad Mater Penodol 3 (ISH3) Gwrandawiadau wedi'u pentyrru ynghylch materion amgylcheddol a'r DCO - Rhan 3 (Document 4 KB)
Other
Gwrandawiad Mater Penodol 3 (ISH3) Gwrandawiadau wedi'u pentyrru ynghylch materion amgylcheddol a'r DCO - Rhan 1 - Trawsgrifiad (PDF, 230 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant (IP), nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu.
Other
Gwrandawiad Mater Penodol 3 (ISH3) Gwrandawiadau wedi'u pentyrru ynghylch materion amgylcheddol a'r DCO - Rhan 1 (Document 4 KB)
Other
Cllr Simon Eardley (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 654 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.7.2.34 Datganiad o Dir Cyffredin - The Woodland Trust
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 544 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.7.2.18 Datganiad o Dir Cyffredin - Exolum Pipeline Systems
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 751 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.7.57 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd at Dyddiad Cau 6 Gan Cyfoeth Naturiol Cymru [REP6-049]
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 557 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.7.2.23 Datganiad o Dir Cyffredin - Wales and West Utilities
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 902 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.7.43 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Arwyneb Amlinellol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 927 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.7.2.1 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Sir y Fflint
Other
National Highways (PDF, 403 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - Cyfwyniad Hwyr - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - Diffyg presenoldeb yn CAH2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 634 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.7.2.6 Datganiad o Dir Cyffredin - Historic England
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.7.2.2 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer
Other
Eversheds Sutherland LLP ar rhan Encirc Limited (PDF, 64 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 626 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.7.2.7 Datganiad o Dir Cyffredin - Cadw
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Glân)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 399 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A -
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau (Trac)
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 126 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - Cyflwyniad Hwyr - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 903 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.7.43 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Arwyneb Amlinellol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 492 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.7.2.20 Datganiad o Dir Cyffredin - Scottish Power Energy Networks (SPEN)
Other
Environment Agency (PDF, 147 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1,008 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.7.2 Datganiad Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 406 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.7.1.12 Llythyr clawr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 833 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6A - D.7.2.4 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyfoeth Naturiol Cymru
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 2 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - Green Wedge ac Alltami Brook
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 243 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - Diffyg presenoldeb yn ISH3
Other
Adroddiad ar y Goblygiadau i Safleoedd Ewropeaidd (RIES) (PDF, 884 KB)
Cyhoeddwyd gan yr Awdurdod Archwilio - 1 Awst 2023
Other
Agendâu ar gyfer Gwrandawiad Mater Penodol 3 (ISH3), Gwrandawiad Caffael Gorfodol 2 (CAH2) a Gwrandawiad Llawr Agored (Cymraeg) (PDF, 318 KB)
Agendâu ar gyfer Gwrandawiad Mater Penodol 3 (ISH3) ar Faterion Amgylcheddol a’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) drafft, yn ogystal â materion a drafodwyd yn ISH 1 a 2; Gwrandawiad Caffael Gorfodol 2 (CAH2); a’r Gwranadwiad Llawr Agored (OFH1)
Other
Agendâu ar gyfer Gwrandawiad Mater Penodol 3 (ISH3), Gwrandawiad Caffael Gorfodol 2 (CAH2) a Gwrandawiad Llawr Agored (Saesneg) (PDF, 250 KB)
Agendâu ar gyfer Gwrandawiad Mater Penodol 3 (ISH3) ar Faterion Amgylcheddol a’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) drafft, yn ogystal â materion a drafodwyd yn ISH 1 a 2; Gwrandawiad Caffael Gorfodol 2 (CAH2); a’r Gwranadwiad Llawr Agored (OFH1)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 464 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.53 Adroddiad Ymgynghori Cais i Newid 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Amlinellol (OCEMP) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 945 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2 Datganiad o Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiad Tir Cyffredin
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 299 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.51 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Ail yr ExA
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 200 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Sylwadau ar Tabl 2.18 o [REP-015]
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 566 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) (Trac)
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 166 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6
Other
National Highways (PDF, 146 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Llythyr Clawr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 305 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.1 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Sir y Fflint
Other
National Highways (PDF, 194 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Atodiad 2 - Ffurflen Darpariaethau Diogelu National Highways
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 148 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.7 Datganiad o Dir Cyffredin - Cadw
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 565 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.26 Datganiad o Dir Cyffredin - Network Rail
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 195 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.10 Datganiad o Dir Cyffredin - Llywodraeth Cymru
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 128 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.14 Datganiad o Dir Cyffredin - Dwr Cymru Welsh Water
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 133 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.28 Datganiad o Dir Cyffredin - Vertex Hydrogen Limited
Other
National Highways (PDF, 192 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Atodiad 1 - Sylwadau ar sylwadau'r ymgeisydd ar Ddarpariaethau Diogelu
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 551 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.2 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 145 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.6 Datganiad o Dir Cyffredin - Historic England
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 144 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.32 Datganiad o Dir Cyffredin - Royal Mail Group Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 735 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.36 Datganiad o Dir Cyffredin - Encirc Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 146 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.16 Datganiad o Dir Cyffredin - National Grid Electricity Transmission
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 185 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.11 Datganiad o Dir Cyffredin - Glandŵr Cymru
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 549 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.34 Datganiad o Dir Cyffredin - The Woodland Trust
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 207 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.3 Datganiad o Dir Cyffredin - Natural England
Other
Stephens Scown LLP ar ran Stephen Oultram a Catherine Oultram (PDF, 118 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 170 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.27 Datganiad o Dir Cyffredin - 2 Sisters Food Group
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 142 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.9 Datganiad o Dir Cyffredin - National Highways
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 504 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.12 Datganiad o Dir Cyffredin - Cadent Gas
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 673 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Glân)
Other
Turley ar ran Peel NRE (PDF, 225 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.50 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd at Derfyn Amser 5
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 831 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.4 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyfoeth Naturiol Cymru
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 800 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.52 Papur Sefyllfa Lliniaru a Llwybro Ewloe
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Amlinellol (OCEMP) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 499 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.37 Datganiad o Dir Cyffredin - HyNet North West Hydrogen Pipeline
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 552 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 443 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.1.11 Llythyr Clawr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 151 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.19 Datganiad o Dir Cyffredin - National Gas Transmission
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 221 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Sylwadau ar Tabl 2.17 o [REP5-015]
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 670 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6
Other
Stephens Scown LLP ar ran Stephen Oultram a Catherine Oultram (PDF, 85 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Cais am Gostau
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 797 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.8 Datganiad o Dir Cyffredin - Peel NRE Limited
Other
Environment Agency (PDF, 114 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 238 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Sylwadau ar Tabl 2.14 o [REP5-015]
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 668 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Trac)
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 357 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 153 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - D.7.2.13 Datganiad o Dir Cyffredin - Essar Oil (UK) Limited
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 447 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 179 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 6 - Sylwadau ar Tabl 2.15 o [REP-015]
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 279 KB)
Tystysgrif cydymffurfio â Rheoliad Caffael Gorfodol 9 (b)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 634 KB)
Tystysgrif cydymffurfio â Rheoliad Caffael Gorfodol 9 (a)
Other
Other
Other
Other
Penderfyniad Gweithdrefnol yn dilyn cais trydydd i wneud newidiadau i’r cais (Saesneg) (PDF, 180 KB)
Other
National Highways (PDF, 177 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Cyflwyniad Hwyr - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
National Highways (PDF, 142 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Cyflwyniad Hwyr - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - Rheoleiddio Gwaith Stryd mewn Rhwydwaith Ffyrdd Strategol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Trac)
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 144 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Atodiad A - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig Ail yr Awdurdod Archwilio
Other
Rostons Limited (PDF, 253 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Ail yr Awdurdod Archwilio
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 639 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.1.2 Canllaw Cais (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 778 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.41 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Daear Amlinellol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 741 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth (Trac)
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 364 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - DCO Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr REP8-049 'Datganiad o Dir Cyffredin CNC' fel y cyfeirir ato yn Ch2.4.6
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 539 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Ail yr Awdurdod Archwilio
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.1 Cynllun Lleoliad
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 443 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.3.1 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.36 Arfarniad Effaith Hydrogeological o Groesfan Agored - Alltami Brook
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 636 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.1.10 Llythyr Clawr am Newid i Gais 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.38 Achos Diddymu Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Heb Prejudice ar gyfer Alltami Brook Crossing
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 127 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Canllawiau Natural England ar ddelio â dosbarthiad newidiol rhywogaethau coed y cyfeirir atynt yn Ch2.5.2 o ExQ2
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Cynllun Coed a Choetir Trefol 2018-2033 y cyfeirir ato yn Ch2.4.7 o ExQ2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 268 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.43 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Arwyneb Amlinellol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.37 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd at Dyddiad Cau 4
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 669 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.5.13.2 Atodiad B OSWDS - Cynllun Draenio Cysyniadol Arfaethedig a Manylion Adeiladu Draenio Nodweddiadol
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 28 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Polisi Gorfodi - 16 Gorffennaf 2014
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.47 Nodyn Technegol Amgylcheddol Newid i Gais 3
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 668 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Ymateb i Dabl 2-2 a 2-3 (Sylwadau'r Ymgeisydd yn DL4)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 593 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.44 Cynllun Rheoli Di-ddyfrio Amlinellol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Turley ar rhan Peel NRE (PDF, 323 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Datganiad Ymateb Ysgrifenedig
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 933 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.1 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.5.13 Strategaeth Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 82 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.13 Cynllun Wrychoedd Pwysig
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 96 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.5 Cynlluniau Mynediad a Hawliau Tramwy
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 537 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.2.15 Datganiad o Dir Cyffredin - British Pipeline Agency
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 139 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Llythyr Clawr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 620 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.46 Adroddiad Ymgynghori Newid i Gais 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.5.13 Strategaeth Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol (Glân)
Other
Environment Agency (PDF, 170 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 133 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Llythyr Clawr
Other
Eversheds Sutherland LLP ar rhan Encirc Limited (PDF, 157 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 169 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.45 Cynllun Rheoli Cyfathrebu Rhanddeiliaid Amlinellol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Turley ar rhan Peel NRE (PDF, 420 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Ail yr Awdurdod Archwilio
Other
Turley ar rhan Peel NRE (PDF, 116 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Darpariaethau Amddiffynnol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 518 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.2 Datganiad Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 769 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.40 Cynllun Rheoli Gwastraff Amlinellol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 411 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.48 Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Ail yr Awdurdod Archwilio (ExQ2)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.2 Cynlluniau Tir
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 168 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.49 Ymateb yr Ymgeiswyr i Bwynt Gweithredu ISH1-AP3
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - DCO Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr REP8-016 'Atodlen Lliniaru a Monitro' fel y cyfeirir ato yn Ch2.4.6
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 57 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.42 Cynllun Rheoli Bioddiogelwch Amlinellol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 98 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.4 Cynlluniau Gwaith
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Polisi Cwynion Corfforaethol y cyfeirir ato yn Ch2.3.2 o ExQ2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 228 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.39 Outline Noise and Vibration Management Plan
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 541 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.2.9 Datganiad o Dir Cyffredin - National Highways
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 643 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Ymateb i Dabl 2-6 o sylwadau'r Ymgeisydd ar gyflwyniadau a dderbyniwyd ar y Dyddiad Cau 3 [REP4-263]
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 477 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Ail yr Awdurdod Archwilio
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 29 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.3 Cynlluniau Tir y Goron
Other
United Utilities Water Limited (PDF, 191 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Ail yr Awdurdod Archwilio
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 938 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.1 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 595 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.3.3 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 685 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Natural England (PDF, 207 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Ail yr Awdurdod Archwilio
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 430 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.1.9 Llythyr Clawr
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Y Comisiwn Coedwigaeth Rheoli Coetiroedd Lloegr mewn argyfwng hinsawdd y cyfeirir ato yn Ch2.5.2 o ExQ2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 690 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.1.2 Canllaw Cais (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 556 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - D.7.2.23 Datganiad o Dir Cyffredin - Wales and West Utilities
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 247 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 5 - Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Ail yr Awdurdod Archwilio
Other
Hysbysiad gan Ymgeisydd am fwriad i gyflwyno cais am newidiadau i'r cais - Cymraeg (PDF, 203 KB)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 62 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.3 Arolwg o Weithgaredd Ystlumod (Newid Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 62 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.6.3.9.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.3 Arolwg o Weithgaredd Ystlumod (Glân)
Other
British Pipeline Agency Limited (PDF, 82 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Other
Other
Hysbysiad gan Ymgeisydd am fwriad i gyflwyno cais am newidiadau i'r cais - Saesneg (PDF, 228 KB)
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 375 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Sylwadau'r Cyngor ar atodiad WR yn DC1A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 44 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.8.2 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 8.2 Asedau Treftadaeth heb eu dynodi
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 497 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.16.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 16.2 Hawliau Tramwy Cyhoeddus (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.10 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.10 Opsiynau AGI y Fflint
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 31 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Cyflwyniad Hwyr - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - Crynodebau ysgrifenedig o’r cyflwyniadau llafar a wnaed mewn unrhyw Wrandawiadau a gynhaliwyd yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 5 Mehefin 2023 (CAH)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1,018 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.14 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 14 Deunyddiau a Gwastraff (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 481 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.8 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 08 Treftadaeth Ddiwylliannol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 564 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.17.11 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.11 Crynodeb o Effeithiau Cyfrifedig Cyn-liniaru
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 610 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Glân)
Other
Fisher German ar rhan E ac J Williams (PDF, 249 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 432 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.18.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.2 Crynodeb o Effaith (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Pyllau Glo Rhan 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.17.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.3 Crynodeb Damweiniau Anafiadau Personol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.8.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.1 Asesiad ar Sail Desg yr Amgylchedd Hanesyddol Rhan 3 (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 997 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.18 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 18 Adnoddau Dŵr a Pherygl Llifogydd (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 31 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.33 Adroddiad Gwerthuso Archaeolegol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 708 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.13 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 13 Damweiniau a Thrychinebau Mawr (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.19.1 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 19.1 Datblygiadau Eraill
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 431 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.13.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 13.2 Cofnod Risg ES (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.18.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.1 Gwaelodlin (Glân)
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 126 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Crynodebau ysgrifenedig o’r cyflwyniadau llafar a wnaed mewn unrhyw Wrandawiadau a gynhaliwyd yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 5 Mehefin 2023 (ISH2)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 45 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.8.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.4 Adroddiad Arolwg Geoffisegol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 54 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.1 Datganiad Amgylcheddol - Crynodeb Antechnegol - Cymraeg (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 495 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.9 Cynllun Rheoli Hawliau Tramwy Cyhoeddus Amlinellol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 546 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.2.18 Datganiad o Dir Cyffredin - Exolum Pipeline System Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.10 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.10 Adroddiad Arolwg Ecoleg Ddyfrol (Pyllau) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 748 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.16 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 16 Poblogaeth ac Iechyd Dynol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.12.5 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 12.5 Ffotomontages
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.17 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.17 Dewisiadau Cyfansawdd Adeiladu yn Stanlow
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 429 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.17.10 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.10 Sensitifrwydd Cyswllt a Neilltuwyd
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 457 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.17.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.1 Data Traffig a Arolygwyd
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 179 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.15 Cynllun Gweithredol a Chynnal Rheoli Amgylchedd Amlinellol (OMEMP) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 941 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.12.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.4 Dadansoddiad Gweledol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 49 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.11 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9-11 Asesiad Effaith Garddwriaethol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 485 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.7.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 7.1 Asesiad Rhagarweiniol Cydnerthedd Hinsawdd
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.6 Adroddiad Ymchwiliad Tir Rhan 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.2 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.2 Opsiynau Llwybr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 189 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.2.10 Datganiad o Dir Cyffredin - Llywodraeth Cymru
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 35 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.3 Datganiad Amgylcheddol - Arolwg Gweithgareddau Ystlumod Atodiad 9.3 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 668 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.12.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.3 Dadansoddiad o'r Dirwedd
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.10 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.10 Adroddiad Arolwg Ecoleg Ddyfrol (Pyllau) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 580 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.5 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 05 Methodoleg EIA (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 524 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) (Trac)
Other
Fisher German ar rhan J Wrench a Fab (PDF, 275 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.3 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 03 Disgrifiad o'r Datblygiad Arfaethedig DCO (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 20 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.18.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.18.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.1 Gwaelodlin (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 901 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.11 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 11 Tir a Phriddoedd (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 396 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.0.0 Taflen Ffigur Clawr Datganiad Amgylcheddol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 38 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Pyllau Glo Rhan 1
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 154 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Crynodebau ysgrifenedig o’r cyflwyniadau llafar a wnaed mewn unrhyw Wrandawiadau a gynhaliwyd yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 5 Mehefin 2023
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.31 Ymatebion yr Ymgeisydd i Bwyntiau Gweithredu o Wrandawiadau a gynhaliwyd yn ystod yr wythnos yn dechrau 5 Mehefin 2023
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 56 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.12.4 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 12.4 Ffotograffiaeth Safbwynt
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 437 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.4.3.1 Rhestr o Newidiadau i'r Llyfr Cyfeirnodau
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 54 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.1 Datganiad Amgylcheddol - Crynodeb Antechnegol - Cymraeg (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 479 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.17.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.5 Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn ôl Adran
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.19.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 19.1 Asesiad Effeithiau Traws-brosiect (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.8.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.1 Asesiad ar Sail Desg yr Amgylchedd Hanesyddol Rhan 3 (Glân)
Other
Environment Agency (PDF, 147 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 459 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.12.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.1 Gwybodaeth Sylfaenol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 548 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.19.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 19.2 Asesiad Effeithiau Traws-brosiect (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.18 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.18 Dewisiadau Cyfansawdd Adeiladu yn Neuadd Llaneurgain
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 571 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.6.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 6.2 Amhureddau Mentro
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Pyllau Glo Rhan 4
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.4.1.1 Rhestr o Drafodaethau gyda Buddiannau Tir (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.16 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.16 BVS Y Babell
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 811 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.15 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 15 Sŵn a Dirgryniad (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 42 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.8.3 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 8.3 Ymchwiliadau Blaenorol Datblygiad Arfaethedig DCO
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 829 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.17.8 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.8 Proffiliau Traffig Adeiladu
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 456 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.25 Cynllun Rheoli Arogleuon Amlinellol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 522 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 151 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.2.34 Datganiad o Dir Cyffredin - The Woodland Trust
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 36 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.3 Datganiad Amgylcheddol - Arolwg Gweithgareddau Ystlumod Atodiad 9.3 (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.3.3 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 3.3 Nodweddion Amgylcheddol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 436 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.34 Hysbysiad o'r Bwriad i Gyflwyno Cais i Newid (3)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.18.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.3 Asesiad o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 49 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd Rhan 2 (Glân)
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Cynllun Lleol a pholisïau manwl
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 965 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.12.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.4 Dadansoddiad Gweledol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 370 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.3.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 3.2 Planhigion ac Offer Dangosol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.6.3 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 6.3 Parth Risg Aroglau H2S Taflen 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 16 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.12.1 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 12.1 Parth Gwelededd Damcaniaethol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.15 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.15 BVS Pentre Halkyn
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.4.1 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 733 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.17 Datganiad Amgylcheddol - Traffig a Thrafnidiaeth Pennod 17 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 647 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.18.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.6 Cofnod o Ymgynghori
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 14 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.3.2 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 3.2 Datblygiad Arfaethedig DCO
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 452 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.15.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 15.2 Tybiaethau ar gyfer Sŵn a Dirgryniad Adeiladu
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 77 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.7 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.7 Adroddiad Arolwg Dylluan Ysgubor (Cyfrinachol) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.12 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.12 BVS Mollington
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Pyllau Glo Rhan 10
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 452 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.5.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 5.1 Arbenigedd a Chymhwysedd Perthnasol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 17 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.2.3 Cynlluniau Tir y Goron
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 15 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.6 Adroddiad Arolwg Mamal Afonaidd Rhan 2 (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.6 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.6 Opsiynau Brook Alltami
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 230 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Ymateb i Bwyntiau Gweithredu o'r Gwrandawiadau a gynhaliwyd wythnos 5 Mehefin 2023
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 895 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.7 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 07 Cydnerthedd Hinsawdd (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 23 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.1 Cynefinoedd a Safleoedd Dynodedig (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.11 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.11 Banc Roc BVS
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 643 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 465 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.13.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 13.1 Rhestr Hir MAD (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 237 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.15 Cynllun Gweithredol a Chynnal Rheoli Amgylchedd Amlinellol (OMEMP) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.18.2 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 18.2 Daeareg Arwynebol a Chraig Bedol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 37 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Pyllau Glo Rhan 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 523 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.17.14 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.14 Cynllun Teithio i Weithwyr Dros Dro
Other
Stephens Scown on behalf of Stephen Oultram and Catherine Oultram (PDF, 740 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 98 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.2.4 Cynlluniau Gwaith
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 444 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.4.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 4.1 Ffactorau Egwyddorion Arweiniol a Meini Prawf ar gyfer Opsiynau
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 537 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.9 Cynllun Rheoli Hawliau Tramwy Cyhoeddus Amlinellol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 77 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.7 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.7 Adroddiad Arolwg Dylluan Ysgubor (Cyfrinachol) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 429 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.17.7 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.7 Llif Traffig Adeiladu
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 42 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Pyllau Glo Rhan 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.2 Adroddiad Arolwg Newt Cribog Mawr (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 125 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.32 Cynllun Rheoli Deunyddiau Amlinellol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.3.1 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 3.1 Ffiniau Datblygu Arfaethedig DCO
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 522 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.2.16 Datganiad o Dir Cyffredin - National Grid Electricity Transmission
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.12.2 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 12.2 Cynllun Cymeriad y Dirwedd
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 660 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.1.8 Llythyr Clawr Dyddiad Cau 4
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 454 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.17.9 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.9 Llif Traffig Blwyddyn y Dyfodol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 126 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.5.2 Caniataid a Thrwyddedau Eraill (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.15.1 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 15.1 Lleoliadau Arolwg Sŵn Amgylcheddol a Chyfyngiadau Sŵn
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 447 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.5.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 5.1 Arbenigedd a Chymhwysedd Perthnasol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 434 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.13.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 13.2 Cofnod Risg ES (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 703 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.1.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 1.3 Ymatebion Barn Gwmpasu
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 341 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.3.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 3.1 Tabl o Groesfannau Di-ffos (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 403 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.15.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 15.3 Canlyniadau Asesu Sŵn a Dirgryniad (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 979 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.7 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 07 Cydnerthedd Hinsawdd (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 19 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.8 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.8 Adroddiad Adar (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 440 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.25 Cynllun Rheoli Arogleuon Amlinellol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.5.4 Datganiad Cynllunio (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.6 Adroddiad Arolwg Mamal Afonaidd Rhan 1 (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.3 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 03 Disgrifiad o'r Datblygiad Arfaethedig DCO (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.9 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 09 Bioamrywiaeth (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 478 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.6 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 06 Ansawdd Aer (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 749 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.15 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 15 Sŵn a Dirgryniad (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 20 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.9 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.9 Adroddiad Arolwg Ecoleg Ddyfrol (Cyrsiau Dŵr) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 885 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.12.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.2 Methodoleg LVIA
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 972 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.2 Datganiad Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 706 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.5.4.1 Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Eversheds Sutherland LLP ar rhan Encirc Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 60 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.15.3 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 15.3 Ehangder Effeithiau Sŵn Adeiladu
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.30 Crynoadau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar a wnaed mewn unrhyw o'r Gwrandawiadau a gynhelir yn wythnos dechrau 5 Mehefin 2023
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.5.6 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.4.1.1 Rhestr o Drafodaethau gyda Buddiannau Tir (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 30 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.17.6 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 17.6 Gwyriadau Hawliau Tramwy Cyhoeddus (PRoW)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.9 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.9 Opsiynau AGI Neuadd Llaneurgain
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 494 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.8 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 08 Treftadaeth Ddiwylliannol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.12 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 12 Tirwedd a Gweledol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 475 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.6 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 06 Ansawdd Aer (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 142 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Atodiad B - Ymateb i Bwyntiau Gweithredu o'r Gwrandawiadau a gynhaliwyd wythnos 5 Mehefin 2023
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.1 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.1 Coridorau Llwybr Strategol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 740 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.13 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 13 Damweiniau a Thrychinebau Mawr (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 548 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.1 Datganiad Amgylcheddol - Cyflwyniad Pennod 01
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.1.11.1 Cofnodion Cloddio
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 15 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Atodiad A - Crynodeb Ysgrifenedig o Gyflwyniadau Llafar Glandŵr Cymru a wnaed yn Wrandawiad Caffael Gorfodol 1 (CAH1) a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 2023
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 171 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.2.27 Datganiad o Dir Cyffredin - 2 Sisters Food Group
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 555 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.6.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 6.1 Asesiad Llwch Adeiladu (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu Amlinellol (OCEMP) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 130 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.5.2 Caniataid a Thrwyddedau Eraill (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 49 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.8.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.1 Asesiad ar Sail Desg yr Amgylchedd Hanesyddol Rhan 2 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.5 Dosbarthiad Tir Amaethyddol ac Adnoddau Pridd (BVS)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 707 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.19 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 19 Effeithiau Cyfunol a Chronnol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 446 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.19.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 19.2 Asesiad Effeithiau Traws-brosiect (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.8.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.2 Gazetteer
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 486 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.17.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.2 Methodoleg
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Pyllau Glo Rhan 5
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 24 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.18.1 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 18.1 Cyrsiau Dŵr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.9 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 09 Bioamrywiaeth (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.6 Adroddiad Ymchwiliad Tir Rhan 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 797 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.19.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 19.1 Asesiad Effeithiau Traws-brosiect (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 552 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.6.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 6.1 Asesiad Llwch Adeiladu (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 16 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd Rhan 3 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd Rhan 2 (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 16 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd Rhan 3 (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 19 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.9 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.9 Adroddiad Arolwg Ecoleg Ddyfrol (Cyrsiau Dŵr) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 15 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.17.4 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 17.4 Ffyrdd Traffig Adeiladu
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.8.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.3 Llun o'r Awyr ac Adolygiad LiDAR
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.17.7 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 17.7 Dargyfeirio Ffyrdd
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 141 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Llythyr Clawr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.6.2 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 6.2 Maes Astudio Gweithredol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 76 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.5 Adroddiad Arolwg Moch Daear (Cyfrinachol) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.7 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.7 Opsiynau AGI Ince
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 569 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.2.29 Datganiad o Dir Cyffredin - CF Fertilisers UK Limited
Other
National Highways (PDF, 199 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Cyflwyniadau ar ôl gwrandawiad o National Highways Limited mewn perthynas â ISH2 a CAH1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 590 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.16.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 16.1 Defnydd Tir ac Asedau (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 941 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.4 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 04 Ystyried Dewisiadau Eraill (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.5.4.4 Cynllun Rheoli Mawn Amlinellol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 979 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.11 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 11 Tir a Phriddoedd (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 478 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.3.2 Memorandwm Esboniadol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 13 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.18.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.4 Asesiad Perygl Llifogydd Rhan 2 (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 148 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.2.7 Datganiad o Dir Cyffredin - Cadw
Other
Fisher German ar rhan Messrs A White Events Limited (PDF, 262 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.18.3 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 18.3 Radiws Dylanwad
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.4 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.4 Opsiynau Croesfan Shropshire UC
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.5.4 Datganiad Cynllunio (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.17.3 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 17.3 Lleoliadau Damweiniau Anafiadau Personol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.1.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 1.2 Barn Gwmpasu EIA
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 441 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.12.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.1 Gwybodaeth Sylfaenol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 49 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.11 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9-11 Asesiad Effaith Garddwriaethol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 432 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.3.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 3.2 Planhigion ac Offer Dangosol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.17.12 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.12 Nodyn Cwmpasu
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 687 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.10 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 10 Nwyon Tŷ Gwydr (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Lleoliad Cudd-wybodaeth Groundsure
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 586 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 -D.6.2.2 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 02 Y Prosiect
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.5.4.4 Cynllun Rheoli Mawn Amlinellol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 37 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.6 Adroddiad Ymchwiliad Tir Rhan 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 25 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.8.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.5 Adroddiad Model Adnau Geoarchaeological
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 585 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.5 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 05 Methodoleg EIA (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 13 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.18.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.4 Asesiad Perygl Llifogydd Rhan 2 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 488 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.3.2 Memorandwm Esboniadol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.17.1 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 17.1 Parth Dylanwad Traffig a Thrafnidiaeth
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 200 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Llythyr Clawr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.8 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.8 Opsiynau AGI Stanlow
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1,018 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.4.1 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 45 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd Rhan 1 (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.1.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 1.1 Adroddiad Cwmpasu EIA Rhan 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 19 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.8 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.8 Adroddiad Adar (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Pyllau Glo Rhan 6
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.14 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 14 Deunyddiau a Gwastraff (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 972 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.16.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 16.1 Defnydd Tir ac Asedau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 721 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.19 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 19 Effeithiau Cyfunol a Chronnol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 49 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Pyllau Glo Rhan 7
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 223 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.2.8 Datganiad o Dir Cyffredin - Peel NRE Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 514 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.2.19 Datganiad o Dir Cyffredin - National Gas Transmission
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.5.6 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 639 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.2.3 Datganiad o Dir Cyffredin - Natural England
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 578 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.3.3 Atodlen o Newidiadau i'r DCOd
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 446 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.13.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 13.1 Rhestr Hir MAD (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 339 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.18.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.2 Crynodeb o Effaith (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.18.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.4 Asesiad Perygl Llifogydd Rhan 1 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.17.13 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.13 Asesiad Trafnidiaeth (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.17.5 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 17.5 Lleoliadau Mynediad
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 36 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.8.1 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 8.1 Asedau Treftadaeth Dynodedig
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 35 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.8.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.1 Asesiad ar Sail Desg yr Amgylchedd Hanesyddol Rhan 1 (Trac)
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 128 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Crynodebau ysgrifenedig o’r cyflwyniadau llafar a wnaed mewn unrhyw Wrandawiadau a gynhaliwyd yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 5 Mehefin 2023 (ISH2)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.3.4 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 3.4 Cynllun Lliniaru Tirwedd ac Ecolegol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 451 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.17.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.6 Disgrifiadau Adran yn ôl Adran
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 459 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.3.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 3.1 Tabl o Groesfannau Di-ffos (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 989 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.4 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 04 Ystyried Dewisiadau Eraill (Trac)
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 157 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Atodiad 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.6 Adroddiad Arolwg Mamal Afonaidd Rhan 2 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.6 Adroddiad Arolwg Mamal Afonaidd Rhan 1 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 142 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.2.12 Datganiad o Dir Cyffredin - Cadent Gas
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 374 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.15.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 15.3 Canlyniadau Asesu Sŵn a Dirgryniad (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.14 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.14 BVS Lôn Cornist
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 36 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.1 Atodiad 11.1 Asesiad Rhagarweiniol Cam 1 (Adroddiad Gwaelodlin)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 848 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.17 Datganiad Amgylcheddol - Traffig a Thrafnidiaeth Pennod 17 (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - Ffigur 11.1.3: Ffynonellau Halogedig Posibl
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 23 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.1 Cynefinoedd a Safleoedd Dynodedig (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.18.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 45 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.6.1 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 6.1 Ardal Astudio Llwch Adeiladu
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 49 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.8.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.1 Asesiad ar Sail Desg yr Amgylchedd Hanesyddol Rhan 2 (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 35 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.8.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.1 Asesiad ar Sail Desg yr Amgylchedd Hanesyddol Rhan 1 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 13 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.3 Asesiad Adnoddau Mwynau Rhan 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu Amlinellol (OCEMP) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.17.2 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 17.2 Lleoliadau ATC
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.4 Dosbarthiad Tir Amaethyddol ac Adnoddau Pridd (NCDP)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.13 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.13 BVS Aston Hill
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 77 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.5 Adroddiad Arolwg Moch Daear (Cyfrinachol) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd Rhan 1 (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 54 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.1 Datganiad Amgylcheddol - Crynodeb Antechnegol - Saesneg (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 44 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.1.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 1.1 Adroddiad Cwmpasu EIA Rhan 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.3 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.3 Opsiynau Ewloe
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 43 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.3 Asesiad Adnoddau Mwynau Rhan 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Pyllau Glo Rhan 9
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.18 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 18 Adnoddau Dŵr a Pherygl Llifogydd (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 778 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.16 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 16 Poblogaeth ac Iechyd Dynol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1,007 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.12 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 12 Tirwedd a Gweledol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.18.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.3 Asesiad o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.18.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.4 Asesiad Perygl Llifogydd Rhan 1 (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 45 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.15.2 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 15.2 Lefelau Sŵn Adeiladu a Ragwelir
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 178 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 503 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.10 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 10 Nwyon Tŷ Gwydr (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 728 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.5.4.1 Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 54 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.1 Datganiad Amgylcheddol - Crynodeb Antechnegol - Saesneg (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.9.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.2 Adroddiad Arolwg Newt Cribog Mawr (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.2.2 Cynlluniau Tir
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 537 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.16.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 16.2 Hawliau Tramwy Cyhoeddus (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 484 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.20 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 20 Crynodeb o Effeithiau Arwyddocaol Tebygol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.7.28 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd at Dyddiad Cau 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 548 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.2.20 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 20 Crynodeb o Effeithiau Arwyddocaol Tebygol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.4.4.5 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 4.5 Opsiynau Croesfan Rheilffordd Mollington
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 14 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.17.13 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.13 Asesiad Trafnidiaeth (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 626 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 4 - D.6.3.15.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 15.1 Data Sŵn Gwaelodlin
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Thystysgrif gydymffurfiaeth â Rheoliad Caffael Gorfodol 9 (b)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Tystysgrif cydymffurfio â Rheoliad Caffael Gorfodol 9 (a)
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 136 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Ail rownd cwestiynau ysgrifenedig a cheisiadau am wybodaeth yr Awdurdod Archwilio (ExQ2) (Cymraeg) (PDF, 430 KB)
Other
Rheol 16 - Hysbysiad o Arolygiad Safle gyda Chwmni (ASI) ac Amserlen ASI (Cymraeg) (PDF, 275 KB)
Other
Rheol 16 - Hysbysiad o Arolygiad Safle gyda Chwmni (ASI) ac Amserlen ASI (Saesneg) (PDF, 282 KB)
Other
Ail rownd cwestiynau ysgrifenedig a cheisiadau am wybodaeth yr Awdurdod Archwilio (ExQ2) (Saesneg) (PDF, 393 KB)
Other
Pwyntiau camau yn dilyn Gwrandawiadau Mater Penodol 1, 2 a Chaffael Gorfodol 1 (PDF, 159 KB)
Pwyntiau camau yn dilyn Gwrandawiadau Mater Penodol 1, 2 a Chaffael Gorfodol 1
Other
Gwrandawiad Materion Penodol ar y Gorchymyn Caniatâd Datblygu draft (ISH2) - Rhan 3 - Trawsgrifiad - 08 Mehefin 2023 (PDF, 226 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant (IP), nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu.
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Materion Penodol ar y Gorchymyn Caniatâd Datblygu draft (ISH2) - Rhan 1 - 08 Mehefin 2023 (Document 4 KB)
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Materion Penodol ar y Gorchymyn Caniatâd Datblygu draft (ISH2) - Rhan 2 - 08 Mehefin 2023 (Document 4 KB)
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Materion Penodol ar y Gorchymyn Caniatâd Datblygu draft (ISH2) - Rhan 3 - 08 Mehefin 2023 (Document 4 KB)
Other
Gwrandawiad Materion Penodol ar y Gorchymyn Caniatâd Datblygu draft (ISH2) - Rhan 2 - Trawsgrifiad - 08 Mehefin 2023 (PDF, 237 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant (IP), nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu.
Other
Gwrandawiad Materion Penodol ar y Gorchymyn Caniatâd Datblygu draft (ISH2) - Rhan 1 - Trawsgrifiad - 08 Mehefin 2023 (PDF, 253 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant (IP), nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu.
Other
Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH) - Rhan 2 - Trawsgrifiad - 07 Mehefin 2023 (PDF, 268 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant (IP), nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu.
Other
Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH) - Rhan 3 - Trawsgrifiad - 07 Mehefin 2023 (PDF, 206 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant (IP), nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu.
Other
Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH) - Rhan 1 - 07 Mehefin 2023 (Document 4 KB)
Other
Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH) - Rhan 2 - 07 Mehefin 2023 (Document 4 KB)
Other
Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH) - Rhan 3 - 07 Mehefin 2023 (Document 4 KB)
Other
Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH) - Rhan 1 - Trawsgrifiad - 07 Mehefin 2023 (PDF, 183 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant (IP), nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu.
Other
Gwrandawiad Materion Penodol ar Faterion Amgylcheddol (ISH1) - Rhan 3 - Trawsgrifiad - 06 Mehefin 2023 (PDF, 245 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant (IP), nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu.
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Materion Penodol ar Faterion Amgylcheddol (ISH1) - Rhan 3 - 06 Mehefin 2023 (Document 4 KB)
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Materion Penodol ar Faterion Amgylcheddol (ISH1) - Rhan 2 - 06 Mehefin 2023 (Document 4 KB)
Other
Gwrandawiad Materion Penodol ar Faterion Amgylcheddol (ISH1) - Rhan 1- Trawsgrifiad - 06 Mehefin 2023 (PDF, 234 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant (IP), nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu.
Other
Gwrandawiad Materion Penodol ar Faterion Amgylcheddol (ISH1) - Rhan 2- Trawsgrifiad - 06 Mehefin 2023 (PDF, 236 KB)
Bwriad y ddogfen hon yw i gynorthwyo Partïon â Buddiant (IP), nid yw'n air am air. Cynhyrchir y cynnwys gan ddefnyddio llais i'r testun deallusrwydd artiffisial ac nid yw'n cael ei olygu.
Other
Recordiad o’r Gwrandawiad Materion Penodol ar Faterion Amgylcheddol (ISH1) - Rhan 1 - 06 Mehefin 2023 (Document 4 KB)
Other
J Bradburne Price and Co on behalf of Various Parties (PDF, 236 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
J Bradburne Price and Co on behalf of Andrew and Karen Hirst (PDF, 256 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
J Bradburne Price and Co on behalf of The Executors of Gwynedd Evans (PDF, 4 MB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
J Bradburne Price and Co on behalf of John Calvin Peers (PDF, 199 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Darpariaeth Arfaethedig ar gyfer Caffael Tir Ychwanegol yn Orfodol (Cymraeg) (PDF, 150 KB)
Other
Darpariaeth Arfaethedig ar gyfer Caffael Tir Ychwanegol yn Orfodol (Saesneg) (PDF, 152 KB)
Other
The Woodland Trust (PDF, 219 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Penderfyniad Gweithdrefnol yn dilyn ail gais i wneud newidiadau i’r cais (Cymraeg) (PDF, 213 KB)
Other
Penderfyniad Gweithdrefnol yn dilyn ail gais i wneud newidiadau i’r cais (Saesneg) (PDF, 188 KB)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 24 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.5 Cynlluniau Mynediad a Hawliau Tramwy
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 431 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.1.7 Llythyr Clawr Gais i Newid 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 14 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.22.3 Atodiad Datganiad Amgylcheddol Dylunio Cais i Newid 2 - Atodiad C - Ffigurau
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 50 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.2 Cynlluniau Tir
Other
Turley on behalf of Peel NRE (PDF, 121 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 106 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.3.1 Atodlen o Newidiadau i'r Llyfr Cyfeirnodau
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 337 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.1 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 37 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.4 Cynlluniau Gwaith
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.29 Trefniant Dangosol - Pont Pibell wedi'i Hymgorffori Alltami Brook
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.1 Cynllun Lleoliad
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 81 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.13 Cynlluniau Wrychoedd Pwysig
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 855 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.22.2 Atodiad Datganiad Amgylcheddol Cais i Newid 2 - Atodiad B - Atodiad Technegol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 516 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.3.3 Atodlen o Newidiadau i'r DCO drafft
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 456 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.22.1 Atodiad Datganiad Amgylcheddol Cais i Newid 2 - Atodiad A - Atodiad Crynodeb Anhechnegol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 926 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.1 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 387 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.22 Atodiad Datganiad Amgylcheddol 2023 Cais i Newid 2
Other
Fisher German LLP ar ran Fisher German LLP (PDF, 196 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 243 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 561 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 746 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.8 Datganiad o Dir Cyffredin - Peel NRE Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 448 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2 Datganiad o Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiad Tir Cyffredin
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.27 Opsiynau Arfarniad Groesfan Alltami Brook
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 163 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.19.1 Ymateb yr Ymgeisydd i Atodiad Sylwadau Ysgrifenedig Cyngor Gorllewin Caer a Chaer (Bioamrywiaeth)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 475 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.3.2 Memorandwm Esboniadol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 473 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.3.2 Memorandwm Esboniadol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 528 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.26 Datganiad o Dir Cyffredin - Network Rail
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.6.5.12 Asesiad Ennill Net Bioamrywiaeth (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 519 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.32 Datganiad o Dir Cyffredin - Royal Mail Group Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 134 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.5.2 Caniataid a Thrwyddedau Eraill (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 607 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.11 Datganiad o Dir Cyffredin - Glandŵr Cymru
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 337 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.4.1 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 123 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.5.2 Caniataid a Thrwyddedau Eraill (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 431 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Glân)
Other
Cadent Gas Limited (PDF, 91 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.4.1 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Cyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer (PDF, 520 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 Y- mateb i sylwadau'r Ymgeisydd i Adroddiad Effaith Lleol Cyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 199 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.21 Applicant’s Comments on Submissions Received at Deadline 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.4.1.1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 411 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.4.3.1 Rhestr o'r Newidiadau i'r Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 644 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 128 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 150 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.13 Datganiad o Dir Cyffredin - Essar Oil (UK) Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 150 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.19 Datganiad o Dir Cyffredin - National Gas Transmission
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.6.5.3 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 145 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 520 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.9 Cynllun Rheoli Hawliau Tramwy Cyhoeddus Amlinellol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 113 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.1.6 Llythyr Clawr
Other
Environment Agency (PDF, 153 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 137 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Encirc Limited (PDF, 83 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - Cyflwyniad non-IP derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 505 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.3.3 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 559 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 794 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - Ymateb i sylwadau'r Ymgeisydd i Adroddiad Effaith Lleol Terfynol Cyngor Sir y Fflint
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.4.1.1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 14 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.2.3 Cynlluniau Tir y Goron
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 813 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.1 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Sir y Fflint
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 772 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.4 Datganiad o Dir Cyffredin 6 - Cyfoeth Naturiol Cymru
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.6.5.3 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 525 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.9 Cynllun Rheoli Hawliau Tramwy Cyhoeddus Amlinellol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 452 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.6.4.17 Ffigur 17.6 Gwyriadau Hawliau Tramwy Cyhoeddus (PRoW)
Other
Turley ar ran Peel NRE (PDF, 395 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.6.5.12 Asesiad Ennill Net Bioamrywiaeth (Trac)
Other
Agenda a threfniadau ar gyfer y Gwrandawiad Caffael Gorfodol (Saesneg) (PDF, 204 KB)
Other
Other
Other
Other
Agenda a threfniadau ar gyfer y Gwrandawiad Caffael Gorfodol (Cymraeg) (PDF, 245 KB)
Other
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 172 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2
Other
Hysbysiad gan Ymgeisydd am fwriad i gyflwyno cais am newidiadau i'r cais - Cymraeg (PDF, 186 KB)
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 268 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 565 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.15 Cynllun Gweithredol a Chynnal Rheoli Amgylchedd Amlinellol (OMEMP) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 406 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.4.3.1 Rhestr o'r Newidiadau i'r Llyfr Cyfeirnodau
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 33 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.2.4 Cynlluniau Gwaith
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 168 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.17 Ymateb yr Ymgeisydd i Gyflwyniadau Dyddiad Cau 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 812 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.1 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Sir y Fflint
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 760 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.16 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr ExA
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 420 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.18 Ymateb yr Ymgeisydd i Adroddiadau Effaith Lleol (LIR's)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 478 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.19 Ymateb yr Ymgeisydd i Sylwadau Ysgrifenedig
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 534 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.36 Datganiad o Dir Cyffredin - Encirc
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 325 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Amlinellol (OCEMP) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 999 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.4.1 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
J Bradburne Price & Co (PDF, 274 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.5.4 Datganiad Cynllunio (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.2.2 Cynlluniau Tir
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 539 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth (BNG)
Other
Stephens Scown LLP (PDF, 128 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 569 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.15 Cynllun Gweithredol a Chynnal Rheoli Amgylchedd Amlinellol (OMEMP) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 538 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.18 - Datganiad o Dir Cyffredin - Exolum Pipeline Systems
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.1.3 Traciwr Dogfen Cais (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.2.11 Cynlluniau Gweddlun AGI
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 701 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.8 Datganiad o Dir Cyffredin - Peel NRE Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 172 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.29 Datganiad o Dir Cyffredin - CF Fertilisers UK Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.6.5.3 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (OCTMP) (Glân)
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 142 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 531 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.9 Datganiad o Dir Cyffredin - National Highways
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.2.8 Cynlluniau Gweddlun BVS
Other
National Highways (PDF, 122 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.1.3 Traciwr Dogfen Cais (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir (Glân)
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 300 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - Ymatebion i Sylwadau ar Sylwadau Perthnasol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.5.4 Datganiad Cynllunio (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.6.5.6 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (Glân)
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 129 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - Llythyr Clawr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 915 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.4.1 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.6.5.3 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (OCTMP) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 523 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.26 Datganiad o Dir Cyffredin - Network Rail
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.6.5.6 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.13 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.24 Cynllun Rheoli Llwch Amlinellol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 479 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.1.5 Llythyr Clawr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 811 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.2.2 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 2 - D.7.13 Traciwr Datganiad Polisi Cenedlaethol (Glân)