Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Mae’r dudalen hon yn gosod allan yr amserlen ar gyfer archwilio’r cais. Mae’n cynnwys y terfynau amser ar gyfer gwneud cyflwyniadau i’r Arolygiaeth Gynllunio a dyddiadau digwyddiadau a gynhelir yn ystod yr Archwiliad. Yn ogystal, mae Amserlen yr Archwiliad wedi’i gosod allan yn yr atodiad i’r llythyr rheol 8 a anfonwyd at Bartïon â Buddiant ar ddechrau’r Archwiliad.

Dyddiad digwyddiadDisgrifiad
 Date Passed
09/03/2023
Dyddiad Cau Gweithdrefnol A
* Cyflwyniadau ysgrifenedig ar weithdrefn yr Archwiliad, gan gynnwys unrhyw gyflwyniadau am ddefnyddio gweithdrefnau rhithwir.
* Hysbysiad o ddymuniad i siarad yn y Cyfarfod Rhagarweiniol.
* Cyflwyno lleoliadau awgrymedig i'w cynnwys mewn unrhyw Arolygiad Safle â Chwmni (ASI).
 Date Passed
20/03/2023
Archwiliad yn dechrau
 Date Passed
26/03/2023
Dosbarthu’r canlynol gan yr Awdurdod Archwilio (ExA)
Dosbarthu’r canlynol gan yr Awdurdod Archwilio (ExA):
* Amserlen yr Archwiliad.
* Cwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr ExA (ExQ1).
 Date Passed
17/04/2023
Dyddiad Cau 1 (DC1)

Dyddiad cau i’r Awdurdod Archwilio dderbyn y canlynol:
* Crynodebau ysgrifenedig o gyflwyniadau llafar i’r Cyfarfod Rhagarweiniol.
* Unrhyw gyflwyniadau ar ôl y Cyfarfod Rhagarweiniol a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio.
* Ymatebion i ExQ1 yr Awdurdod Archwilio.
* Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO) cyfredol mewn fersiwn lân, fersiwn sy’n dangos y newidiadau a fersiwn Word (yn ôl y gofyn).
* Sylwadau ar y Cyflwyniadau Perthnasol (RRau).
* Sylwadau ar Gyflwyniadau Ychwanegol (gweler Atodiad E o'n llythyr Rheol 6).
* Adroddiad Effaith Leol Drafft (LIR) gan Awdurdodau Lleol, os yw ar gael.
* Datganiadau Tir Cyffredin (DTCau) a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio – (gweler Atodiad E E o'n llythyr Rheol 6).
* Datganiad Cyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin.
* Rhestr Caffael Gorfodol (CA) / Meddiant Dros Dro (TP), gan gynnwys Rhestr Tir a Hawliau Ymgymerwyr Statudol a127 a Rhestr Cyfarpar Ymgymerwyr Statudol a138.
* Llyfr Cyfeirio (BoR) cyfredol a Rhestr o’r Newidiadau i’r Llyfr Cyfeirio (fersiwn lân a fersiwn yn dangos y newidiadau) (yn ôl y gofyn).
* Rhestr o’r Newidiadau i’r dDCO (yn ôl y gofyn).
* Traciwr Dogfennau’r Cais wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau (yn ôl y gofyn).
* Traciwr Datganiadau Polisi Cenedlaethol (NPS) cychwynnol a darparu dogfen sy’n rhoi diweddariadau yn ymwneud â phrosbectws y Fframwaith Polisi Cynllunio Cenedlaethol (NPPF) (Rhagfyr 2022) a dull arfaethedig y Llywodraeth ar gyfer Polisïau Rheoli Datblygu Cenedlaethol (NDMP), fel sy’n berthnasol i’r Cais NSIP (yn ôl y gofyn).
* Sylwadau ysgrifenedig (WRau) (gan gynnwys crynodebau o’r holl sylwadau sy’n fwy na 1500 gair).
* Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn Gwrandawiad Llawr Agored.
* Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn Gwrandawiad Caffael Gorfodol.
* Sylwadau ar y lleoliadau awgrymedig i’w cynnwys mewn unrhyw Arolygiad Safle â Chwmni a gyflwynwyd erbyn Dyddiad Cau Gweithdrefnol A.
* Amserlen ddrafft yr Apelydd ar gyfer Arolygiad Safle â Chwmni.
* Hysbysiad gan unrhyw Bartïon Statudol nad ydynt wedi cyflwyno Sylwadau Perthnasol o’u dymuniad i gael eu hystyried yn Bartïon â Buddiant.
* Diweddariad yr Ymgeisydd ar y cais am Drwydded Forol (ML) a chynnydd.
* Unrhyw wybodaeth bellach a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio.
 Date Passed
26/04/2023
Dyddiad Cau 1A (DC1A)

Dyddiad cau i’r Awdurdod Archwilio dderbyn y canlynol:
* LIR(au) gan Awdurdodau Lleol.
 Date Passed
10/05/2023
Dyddiad Cau 2 (DC2)

Dyddiad cau i’r Awdurdod Archwilio dderbyn y canlynol:
* Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau a gafwyd erbyn DC1, gan gynnwys Sylwadau Ysgrifenedig, ac unrhyw dDCO cyfredol, ynghyd ag amserlen ddrafft yr Ymgeisydd ar gyfer yr Arolygiad Safle â Chwmni.
* Sylwadau ar y LIR(au) a gyflwynwyd yn DC1A.
* Ymatebion i’r sylwadau ar y Sylwadau Perthnasol.
* Sylwadau ar ymatebion i ExQ1 yr Awdurdod Archwilio.
* Rhestr gyfredol o’r CA / TP mewn fersiwn lân, fersiwn sy’n dangos y newidiadau a fersiwn Word (yn ôl y gofyn).
* Llyfr Cyfeirio (BoR) cyfredol a Rhestr o’r Newidiadau i’r Llyfr Cyfeirio (fersiwn lân a fersiwn yn dangos y newidiadau) (yn ôl y gofyn).
* dDCO cyfredol mewn fersiwn lân, fersiwn sy’n dangos y newidiadau a fersiwn Word (yn ôl y gofyn).
* Rhestr o’r Newidiadau i’r dDCO wedi’i diweddaru (yn ôl y gofyn).
* Traciwr Dogfennau’r Cais wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau a fersiwn Word.
* Traciwr NPS / Traciwr Prosbectws NPPF / Traciwr NDMP, fel sy’n berthnasol i’r Cais NSIP (yn ôl y gofyn) mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau.
* Datganiad o gynnydd ar y Datganiadau Tir Cyffredin sy’n weddill a chyflwyno’r Datganiadau Tir Cyffredin a gwblhawyd ers DC1.
* Datganiad Cyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin (gweler Atodiad E o'n llythyr Rheol 6) (yn ôl y gofyn).
* Diweddariad ar y Drwydded Forol (yn ôl y gofyn).
* Unrhyw wybodaeth bellach a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio.
 Date Passed
23/05/2023
Dyddiad Cau 3 (DC3)

Dyddiad cau i’r Awdurdod Archwilio dderbyn y canlynol:
* Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau a gafwyd erbyn DC2.
* Ymatebion i’r sylwadau ar y LIRau.
* dDCO cyfredol mewn fersiwn lân, fersiwn sy’n dangos y newidiadau a fersiwn Word (yn ôl y gofyn).
* Rhestr o’r Newidiadau i’r dDCO wedi’i diweddaru (yn ôl y gofyn).
* Rhestr gyfredol o’r CA / TP mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau (yn ôl y gofyn).
* Llyfr Cyfeirio (BoR) cyfredol a Rhestr o’r Newidiadau i’r Llyfr Cyfeirio mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau (yn ôl y gofyn).
* Datganiad o gynnydd ar y Datganiadau Tir Cyffredin sy’n weddill a chyflwyno’r Datganiadau Tir Cyffredin a gwblhawyd ers DC2 (yn ôl y gofyn).
* Datganiad Cyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin (yn ôl y gofyn).
* Traciwr Dogfennau’r Cais wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau (yn ôl y gofyn).
* Traciwr NPS / Traciwr Prosbectws NPPF / Traciwr NDMP, fel sy’n berthnasol i’r Cais NSIP (yn ôl y gofyn) mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau.
* Diweddariad ar y Drwydded Forol (yn ôl y gofyn).
* Unrhyw wybodaeth bellach a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio.
 Date Passed
06/06/2023
Gwrandawiad Materion Penodol ar Faterion Amgylcheddol (ISH1)
Gwrandawiad Materion Penodol ar Faterion Amgylcheddol (ISH1), yn ôl y gofyn.
 Date Passed
07/06/2023
Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH)
Gwrandawiad Caffael Gorfodol (CAH), yn ôl y gofyn.
 Date Passed
08/06/2023
Gwrandawiad Materion Penodol ar y Gorchymyn Caniatâd Datblygu draft (ISH2)
Gwrandawiad Materion Penodol ar y Gorchymyn Caniatâd Datblygu draft (ISH2), yn ôl y gofyn.
 Date Passed
09/06/2023
Gwrandawiad Llawr Agored (OFH)
Gwrandawiad Llawr Agored (OFH), yn ôl y gofyn.
 Date Passed
15/06/2023
Rhifyn gan ExA o
Rhifyn gan ExA o:
* Ail Gwestiynau Ysgrifenedig (ExQ2) yr Awdurdod Archwilio.
* Y teithlyfr olaf ar gyfer yr ASI.
 Date Passed
20/06/2023
Dyddiad Cau 4 (DC4)

Dyddiad cau i’r Awdurdod Archwilio dderbyn y canlynol:
* Crynodebau ysgrifenedig o’r cyflwyniadau llafar a wnaed mewn unrhyw Wrandawiadau a gynhaliwyd yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 5 Mehefin 2023.
* Unrhyw gyflwyniadau ôl-wrandawiad a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio.
* Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a gafwyd erbyn DC3.
* Rhestr gyfredol o’r CA / TP mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau.
* Llyfr Cyfeirio (BoR) cyfredol a Rhestr o’r Newidiadau i’r Llyfr Cyfeirio mewn fersiwn lân a fersiwn yn dangos y newidiadau (yn ôl y gofyn).
* dDCO cyfredol mewn fersiwn lân, fersiwn sy’n dangos y newidiadau a fersiwn Word (yn ôl y gofyn).
* Rhestr o’r Newidiadau i’r dDCO wedi’i diweddaru (yn ôl y gofyn).
* Traciwr Dogfennau’r Cais wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau.
* Traciwr NPS / Traciwr Prosbectws NPPF / Traciwr NDMP, fel sy’n berthnasol i’r Cais NSIP (yn ôl y gofyn) mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau.
* Datganiad o gynnydd ar y Datganiadau Tir Cyffredin sy’n weddill a chyflwyno’r Datganiadau Tir Cyffredin a gwblhawyd ers DC3 (yn ôl y gofyn).
* Datganiad Cyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin (yn ôl y gofyn).
* Diweddariad ar y Drwydded Forol (yn ôl y gofyn).
* Unrhyw wybodaeth bellach a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio.
 Date Passed
04/07/2023
Dyddiad Cau 5 (DC5)

Dyddiad cau i’r Awdurdod Archwilio dderbyn y canlynol:
* Ymatebion i ExQ2 (yn ôl y gofyn).
* Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a gafwyd erbyn DC4, gan gynnwys unrhyw dDCO cyfredol.
* Rhestr gyfredol o’r CA / TP mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau.
* Llyfr Cyfeirio (BoR) cyfredol a Rhestr o’r Newidiadau i’r Llyfr Cyfeirio mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau (yn ôl y gofyn).
* dDCO cyfredol mewn fersiwn lân, fersiwn sy’n dangos y newidiadau a fersiwn Word (yn ôl y gofyn).
* Rhestr o’r Newidiadau i’r dDCO wedi’i diweddaru (yn ôl y gofyn).
* Canllaw cyfredol i’r Cais mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau (yn ôl y gofyn).
* Traciwr NPS / Traciwr Prosbectws NPPF / Traciwr NDMP cyfredol, fel sy’n berthnasol i’r Cais NSIP (yn ôl y gofyn) mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau.
* Datganiad o gynnydd ar y Datganiadau Tir Cyffredin sy’n weddill a chyflwyno’r Datganiadau Tir Cyffredin a gwblhawyd ers DC4 (yn ôl y gofyn).
* Datganiad Cyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin (yn ôl y gofyn).
* Diweddariad ar y Drwydded Forol (yn ôl y gofyn).
* Unrhyw wybodaeth bellach a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio.
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
18/07/2023
Dyddiad Cau 6 (DC6)

Dyddiad cau i’r Awdurdod Archwilio dderbyn y canlynol:
* Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a gafwyd erbyn DC5.
* Sylwadau ar ymatebion i ExQ2 (yn ôl y gofyn).
* Rhestr gyfredol o’r CA / TP mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau (yn ôl y gofyn).
* Llyfr Cyfeirio (BoR) cyfredol a Rhestr o’r Newidiadau i’r Llyfr Cyfeirio mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau (yn ôl y gofyn).
* dDCO cyfredol mewn fersiwn lân, fersiwn sy’n dangos y newidiadau a fersiwn Word (yn ôl y gofyn).
* Rhestr o’r Newidiadau i’r dDCO wedi’i diweddaru (yn ôl y gofyn).
* Traciwr Dogfennau’r Cais wedi’i ddiweddaru mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau (yn ôl y gofyn).
* Traciwr NPS / Traciwr Prosbectws NPPF / Traciwr NDMP cyfredol, fel sy’n berthnasol i’r Cais NSIP (yn ôl y gofyn) mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau.
* Datganiad o gynnydd ar y Datganiadau Tir Cyffredin sy’n weddill a chyflwyno’r Datganiadau Tir Cyffredin a gwblhawyd ers DC5 (yn ôl y gofyn).
* Datganiad Cyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin (yn ôl y gofyn).
* Diweddariad ar y Drwydded Forol (yn ôl y gofyn).
* Unrhyw wybodaeth bellach a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio.
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
01/08/2023
Yr Awdurdod Archwilio yn cyhoeddi’r canlynol
Yr Awdurdod Archwilio yn cyhoeddi’r canlynol:
* Rhestr o newidiadau’r Awdurdod Archwilio i’r dDCO (yn ôl y gofyn).
* Adroddiad ar y Goblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd (RIES) (yn ôl y gofyn).
 Date Passed
08/08/2023
Dyddiad Cau 6A (DC6A)

Dyddiad cau i’r Awdurdod Archwilio dderbyn y canlynol:
* Sylwadau ar Sylwadau Perthnasol (RR) y pryder hwnnw ynghylch darpariaeth arfaethedig yr ymgeisydd ar gyfer caffael tir ychwanegol yn orfodol.
* Sylwadau Ysgrifenedig (WR) (gan gynnwys crynodebau o bob WR sy'n fwy na 1500 o eiriau) ynghylch y darpariaethau arfaethedig gan yr Ymgeisydd, AP Ychwanegol; IPau ychwanegol; neu IPau.
* Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn Gwrandawiad Llawr Agored (OFH).
* Hysbysiad gan unrhyw Person Ychwanegol yr Effeithiwyd arno o ddymuniad i siarad yn y Gwrandawiad Caffael Gorfodol.
* Hysbysiad gan unrhyw Bartïon Statudol, sy'n cael eu heffeithio o ganlyniad i ddarpariaeth arfaethedig yr Ymgeisydd ar gyfer caffael tir ychwanegol yn orfodol, nad ydynt wedi cyflwyno RR o'u dymuniad i gael eu hystyried fel IP.
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
09/08/2023
Gwrandawiad Mater Penodol 3 (ISH3)
Gwrandawiad Mater Penodol 3 (ISH3) Gwrandawiadau wedi'u pentyrru ynghylch materion amgylcheddol a'r DCO
 Date Passed
10/08/2023
Gwrandawiad Caffael Gorfodol 2
Gwrandawiad Caffael Gorfodol 2
 Date Passed
10/08/2023
Gwrandawiad Llawr Agored
Gwrandawiad Llawr Agored
 Date Passed
11/08/2023
Gwrandawiad Mater Penodol 3 (ISH3) (os oes angen)
Gwrandawiad Mater Penodol 3 (ISH3) (Gwrandawiadau wedi'u pentyrru ynghylch Materion amgylcheddol a'r DCO); CAH2; a OFH) (os oes angen)

Rydym yn bwriadu ymdrin â'r holl faterion angenrheidiol fel y nodir uchod. Fodd bynnag, mae hysbysiad hefyd yn cael ei wneud o ddyddiad a gadwyd yn ôl. Byddai'r rhain yn cael eu defnyddio dim ond os bydd materion technegol a/neu redeg drosodd yn tarfu ar ISH3, CAH2 neu OFH.
 Date Passed
15/08/2023
Dosbarthu’r canlynol gan yr ExA.
Dosbarthu’r canlynol gan yr ExA.

* Cwestiynau Ysgrifenedig Trydydd (ExQ3) (os oes angen), gan gynnwys unrhyw gwestiynau(au) sy'n ymwneud â:
i) unrhyw fater sydd wedi'i gynnwys yn y darpariaethau arfaethedig;
ii) unrhyw WR sy'n gysylltiedig â'r ddarpariaeth arfaethedig;
iii) unrhyw fater arall y mae'r ExA yn ei ystyried yn berthnasol i'w archwiliad o'r darpariaethau arfaethedig.
 Date Passed
05/09/2023
Dyddiad Cau 7 (DC7)

Dyddiad cau i’r Awdurdod Archwilio dderbyn y canlynol:
* Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau a dderbyniwyd yn DL6 a DL6A, gan gynnwys unrhyw AP(au) ychwanegol); IP(au) ychwanegol; neu IP(s), yn ogystal ag unrhyw RRs neu WRs a wneir yn unol â CR1 a/neu CR2 sy'n ymwneud â'r ddarpariaeth arfaethedig.
* Ymateb i sylwadau Ymgeisydd ar RRs a dderbyniwyd yn DL6A.
* Ymatebion i ExQ3 (yn ôl y gofyn).
* Crynodebau ysgrifenedig o’r cyflwyniadau llafar a wnaed mewn unrhyw Wrandawiadau (yn ôl y gofyn).
* Sylwadau ar y RIES (yn ôl y gofyn).
* Sylwadau ar restr newidiadau arfaethedig yr Awdurdod Archwilio i’r dDCO (yn ôl y gofyn).
* Datganiadau Tir Cyffredin terfynol.
* Datganiad Cyffredinrwydd terfynol ar gyfer y Datganiadau Tir Cyffredin.
* Rhestr derfynol o’r CA / TP mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau.
* Llyfr Cyfeirio terfynol mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau.
* Datganiad o Resymau terfynol mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau.
* Traciwr NPS / Traciwr Prosbectws NPPF / Traciwr NDMP terfynol, fel sy’n berthnasol i’r Cais NSIP (yn ôl y gofyn), mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau.
* Rhestr o’r Newidiadau i’r Llyfr Cyfeirio mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau.
* Traciwr Dogfennau’r Cais terfynol mewn fersiwn lân a fersiwn sy’n dangos y newidiadau.
* Diweddariad terfynol ar y Drwydded Forol.
* Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) dewisol yr Ymgeisydd yn adroddiad dilysu templed SI a chopi dilys o’r DCO.
* DCO dewisol yr ymgeisydd ar ffurf Word.
* Rhestr Derfynol o’r Newidiadau i’r dDCO.
* Unrhyw wybodaeth bellach a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio (yn ôl y gofyn).
 Date Passed
12/09/2023
Dyddiad Cau 8 (DC8)

Dyddiad cau i’r Awdurdod Archwilio dderbyn y canlynol:
* Sylwadau ar ymatebion i ExQ3 (yn ôl y gofyn).
* Sylwadau ar unrhyw gyflwyniadau eraill a gafwyd erbyn DC7.
* Cyflwyniadau terfynol.
* Unrhyw wybodaeth bellach a geisiwyd gan yr Awdurdod Archwilio (yn ôl y gofyn).
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
20/09/2023
Dyddiad Cau 9 (DC9)

DC i'w dderbyn gan yr ExA:
* ymateb yr Ymgeisydd i lythyr Rheol 17 yr ExA, dyddiedig 14 Medi 2023; a

os bydd wedi newid ers DL7, i'r Ymgeisydd gyflwyno:
* Canllaw terfynol i'r Cais;
* Diweddariad terfynol ynghylch cynnydd sydd wedi'i wneud gyda Phersonau yr Effeithiwyd arnynt mewn perthynas â CA a TP;
* Llyfr Cyfeirio terfynol;
* Amserlen CA/TP terfynol;
* DCO terfynol a ffafrir gan yr Ymgeisydd yn adroddiad dilysu templed SI, a chopi o'r DCO wedi'i ddilysu; a
* DCO a ffafrir gan yr Ymgeisydd mewn fformat Microsoft Word.
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
20/09/2023
Mae gan yr Awdurdod Archwilio ddyletswydd i gwblhau’r Archwiliad o’r cais erbyn diwedd cyfnod o 6 mis.

Sylwer y gallai’r Awdurdod Archwilio gau’r Archwiliad cyn diwedd y cyfnod o chwe mis os yw’n fodlon y trafodwyd ac yr aethpwyd i’r afael â’r holl faterion perthnasol.
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
20/09/2023
Archwiliad wedi cau