Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (6)

Cais y datblygwr (260)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (93)

Archwiliad (1275)

Penderfyniad (35)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 724 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Cyflwyniad Hwyr - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.2.27 Datganiad o Dir Cyffredin - 2 Sisters Food Group Rev D
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 731 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Cyflwyniad Hwyr - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.2.23 Datganiad o Dir Cyffredin - Wales and West Utilities Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.2.1 Cynllun Lleoliad Rev E
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 781 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.2 Memorandwm Esboniadol Rev G (ar gyfer Rev J o'r dDCO - fersiwn pont bibell) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rhan 2 Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 604 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.19.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 19.1 Asesiad Effeithiau Traws-brosiect Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 647 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.6 Cofnod o Ymgynghori Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 609 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.5 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 05 Methodoleg EIA Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 58 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.1a Datganiad Amgylcheddol - Crynodeb Anhechnegol - Cymraeg (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 57 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.6.1 Ffigur 6.1 Ardal Astudio Llwch Adeiladu Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.16 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 16 Poblogaeth ac Iechyd Dynol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 415 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.14 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 14 Deunyddiau a Gwastraff Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.5 Ffigur 4.5 Opsiynau Croesfan Rheilffordd Mollington Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 167 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.26 Datganiad o Dir Cyffredin - Network Rail Rev E
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.59 Crynoadau Ysgrifenedig o Gyflwyniadau Llafar a wnaed yn y Gwrandawiadau a gynhaliwyd yn ystod yr wythnos dechrau 7 Awst Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 58 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.1a Datganiad Amgylcheddol - Crynodeb Anhechnegol - Cymraeg (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 651 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.19 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 19 Effeithiau Cyfunol a Chronnol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 970 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.18 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 18 Adnoddau Dŵr a Pherygl Llifogydd Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 415 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.14 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 14 Deunyddiau a Gwastraff Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.3 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 03 Disgrifiad o'r Datblygiad Arfaethedig DCO Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 663 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.19 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 19 Effeithiau Cyfunol a Chronnol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 19 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.12 Asesiad Ennill Net Bioamrywiaeth Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 13 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rhan 3 Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.16 Ffigwr 4.16 BVS Y Babell Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir Rev I (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 75 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.1 Datganiad Amgylcheddol - Crynodeb Anhechnegol Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.13 Strategaeth Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev I (Fersiwn a ffefrir gan yr Ymgeisydd - croesi ffos) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.13 Strategaeth Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 100 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.2.4 Cynllun Gwaith Rev H
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau Rev I (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 151 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.5.2 Caniataid a Thrwyddedau Eraill Rev E (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 574 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.20 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 20 Crynodeb o Effeithiau Arwyddocaol Tebygol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 16 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.12.1 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 12.1 Parth Gwelededd Damcaniaethol Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.2.12 Trefniadau Cynllunio AGI Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 985 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.18 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 18 Adnoddau Dŵr a Pherygl Llifogydd Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 19 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.12 Asesiad Ennill Net Bioamrywiaeth Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.8 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.8 Adroddiad Adar Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 186 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.10 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 10 Nwyon Tŷ Gwydr Rev C(Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 45 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.15.2 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 15.2 Lefelau Sŵn Adeiladu a Ragwelir Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 447 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.5.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 5.1 Arbenigedd a Chymhwysedd Perthnasol Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 45 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.8.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.4 Adroddiad Arolwg Geoffisegol Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 548 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.1 Datganiad Amgylcheddol - Cyflwyniad Pennod 01 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.14 Ffigur 4.14 BVS Lôn Cornist Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.17.2 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 17.2 Lleoliadau ATC Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 24 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.18.1 Ffigur 18.1 Cyrsiau dŵr Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.6 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.16 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 16 Poblogaeth ac Iechyd Dynol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 837 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.4.1 Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 25 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Amlinelliad Cynllun Ymchwilio Archeolegol Ysgrifenedig Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 38 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev I (Cymhariaeth - dewisiad hoff yr Ymgeisydd (I) i bont bibell wreiddio (J) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 586 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.2 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 02 Y Prosiect Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.4 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyfoeth Naturiol Cymru Rev E
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 666 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.5 Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn ôl Adran Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 712 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.1.2 Canllaw Cais Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 533 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.6.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 6.2 Amhureddau Mentro Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 549 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.6 Disgrifiadau Adran yn ôl Adran Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 976 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.4 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 04 Ystyried Dewisiadau Eraill Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 598 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.14 Cynllun Teithio i Weithwyr Dros Dro Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 29 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.3 Asesiad o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.13 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.13 Asesiad Trafnidiaeth Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.10 Ffigur 4.10 Opsiynau AGI Fflint Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 799 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.17 Datganiad Amgylcheddol - Traffig a Thrafnidiaeth Pennod 17 Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 420 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.54 Sylwadau'r Ymgeisydd ar yr Adroddiad ar y Goblygiadau i Safleoedd Ewropeaidd Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 271 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.43 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Arwyneb Amlinellol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 868 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.15.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 15.3 Canlyniadau Asesu Sŵn a Dirgryniad Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.7 Ffigur 4.7 Opsiynau AGI Ince Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.15.1 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 15.1 Lleoliadau Arolwg Sŵn Amgylcheddol a Chyfyngiadau Sŵn Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.17.1 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 17.1 Parth Dylanwad Traffig a Thrafnidiaeth Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.12 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.12 Nodyn Cwmpasu Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 649 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.14 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.14 Cynllun Teithio i Weithwyr Dros Dro Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 23 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.10 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.10 Adroddiad Arolwg Ecoleg Ddyfrol (Pyllau) Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 452 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.15.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 15.2 Tybiaethau ar gyfer Sŵn a Dirgryniad Adeiladu Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.1 Gwaelodlin Rev C(Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 43 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.4 Asesiad Perygl Llifogydd Rhan 1 Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 651 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.9 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.9 Llif Traffig Blwyddyn y Dyfodol Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 541 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.7 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.7 Llif Traffig Adeiladu Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 146 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.14 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.14 Cynllun Teithio i Weithwyr Dros Dro Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 29 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.3 Asesiad o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.13.1 Strategaeth Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol – Atodiad A – Cynlluniau Datblygiad Arfaethedig ac Arolwg Topograffig Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.8 Datganiad o Dir Cyffredin - Peel NRE Limited Rev F
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 77 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.7 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.7 Adroddiad Arolwg Dylluan Ysgubor (Cyfrinachol) Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 17 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.17.5 Ffigur 17.5 Lleoliadau Mynediad Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.13.2 Strategaeth Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol – Atodiad B – Cynllun Draenio Cysyniadol Arfaethedig a Manylion Adeiladu Draenio Nodweddiadol Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 703 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.1.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 1.3 Ymatebion Barn Gwmpasu Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 275 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.8.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.3 Llun o'r Awyr ac Adolygiad LiDAR Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.12.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.4 Dadansoddiad Gweledol Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 43 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.3 Asesiad o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.8 Ffigur 4.8 Opsiynau AGI Stanlow Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.18 Ffigur 4.18 Dewisiadau amgen cyfansawdd adeiladu yn Neuadd Llaneurgain
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.1 Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) Rev H (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.8.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.2 Gazetteer Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 76 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.5 Adroddiad Arolwg Moch Daear (Cyfrinachol) Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 116 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.4.3.1 Llyfr Cyfeirnodau - Rhestr o'r Newidiadau Rev F
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 29 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.12.3 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 12.3 Cynllun Safbwynt Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 39 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.8.3 Ffigur 8.3 DCO Datblygiad Arfaethedig Ymchwiliadau Blaenorol Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Adeiladu Amgylcheddol Amlinellol Rev H (trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 589 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.15 Cynllun Gweithredol a Chynnal Rheoli Amgylchedd Amlinellol (OMEMP) Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 10
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.12 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 12 Tirwedd a Gweledol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.9 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 09 Bioamrywiaeth Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.1 Ffigur 4.1 Coridorau Llwybr Strategol Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 634 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.3 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Dafft (i Digwygiad I) Rev G
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.19.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 19.1 Asesiad Effeithiau Traws-brosiect Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 29 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.11 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.11 Asesiad Effaith Arboricultural Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 58 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.1 Datganiad Amgylcheddol - Crynodeb Anhechnegol Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 756 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.8 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 08 Treftadaeth Ddiwylliannol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 339 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.4.1 Datganiad o Resymau Rev I (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.2.14 Cynlluniau Cynllun y Dirwedd BVS ac AGI Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.6 Ffigur 4.6 Opsiynau Brook Alltami Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 45 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.8.2 Ffigur 8.2 Asedau Treftadaeth Heb eu Dynodi Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.3 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol Rev E (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 236 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.39 Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad Amlinellol Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 484 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.32 Cynllun Rheoli Deunyddiau Amlinellol Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 605 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.2 Methodoleg Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 935 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.56 Sylwadau'r Ymgeisydd ar Gyflwyniadau a Dderbyniwyd at Derfyn Amser 6 a Derfyn Amser 6A - Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 64 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.8.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.3 Llun o'r Awyr ac Adolygiad LiDAR Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 151 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.11 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.11 Crynodeb o Effeithiau Cyfrifedig Cyn-liniaru (Track)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.9 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 09 Bioamrywiaeth Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 13 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rhan 3 Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 130 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.5.2 Caniataid a Thrwyddedau Eraill Rev E (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.4 Ffigwr 4.4 Opsiynau Croesi UC Shropshire Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.2 Ffigur 4.2 Opsiynau Llwybr Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 36 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.8.1 Ffigur 8.1 Asedau Treftadaeth Ddynodedig Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev I (Digwyddiad H i Ddigwyddiad I) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.10 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 6
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 548 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.19.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 19.2 Asesiad Effeithiau Traws-brosiect Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 305 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.4.1 Datganiad o Resymau Rev I (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.17.3 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 17.3 Lleoliadau Anafiadau Damweiniol Personol Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.3.1 Ffigur 3.1 DCO Ffiniau Datblygu Arfaethedig Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 45 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.12.4 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 12.4 Ffotograffiaeth Safbwynt Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 38 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.17.6 Ffigur 17.6 Gwyriadau PRoW Rev E
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.1 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Sir y Fflint Rev F
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 77 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.5 Adroddiad Arolwg Moch Daear (Cyfrinachol) Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.3 Crynodeb Damweiniau Anafiadau Personol Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Cofrestr o Weithredoedd ac Ymrwymiadau Amgylcheddol (REAC) Rev H (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 157 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.44 Cynllun Rheoli Dad-ddyfrio Amlinellol Hynet Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.4.4 Cynllun Rheoli Mawn Amlinellol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 46 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rhan 1 Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 880 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.11 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 11 Tir a Phriddoedd Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.12 Ffigur 4.12 BVS Mollington Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.3.2 Ffigur 3.2 DCO Datblygu Arfaethedig Rev D
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 391 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.7 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 07 Cydnerthedd Hinsawdd Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.3 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 03 Disgrifiad o'r Datblygiad Arfaethedig DCO Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.2 Adroddiad Arolwg Newt Cribog Mawr Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais Rev M (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 626 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.15.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 15.1 Data Sŵn Gwaelodlin Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rhan 2 Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 611 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.37 Datganiad o Dir Cyffredin - HyNet North West Hydrogen Pipeline Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 764 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.9 Datganiad o Dir Cyffredin - National Highways Rev E
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 473 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.6 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 06 Ansawdd Aer Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 985 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.4 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 04 Ystyried Dewisiadau Eraill Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 20 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.17.4 Ffigur 17.4 Llwybrau Traffig Adeiladu Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth Rev E (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 36 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.1 Asesiad Rhagarweiniol Cam 1 (Adroddiad Gwaelodlin) Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 37 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.4 Asesiad Perygl Llifogydd Rhan 2 Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 37 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.4 Asesiad Perygl Llifogydd Rhan 2 Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 693 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.20 Datganiad o Dir Cyffredin - Scottish Power Energy Networks (SPEN) Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 885 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.12.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.2 Methodoleg LVIA Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 780 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.2 Memorandwm Esboniadol Rev F (ar gyfer Rev I o'r dDCO - Fersiwn a ffafrir gan yr Ymgeisydd) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.2.10 Cynlluniau Lleoliad AGI Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 752 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.17 Datganiad Amgylcheddol - Traffig a Thrafnidiaeth Pennod 17 Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.12.2 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 12.2 Cynllun Cymeriad y Dirwedd Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 632 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.14 Datganiad o Dir Cyffredin - Dwr Cymru Welsh Water Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 871 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.11 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 11 Tir a Phriddoedd Rev C(Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.18.2 Ffigur 18.2 Daeareg Arwynebol a Chraig Bedol Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 227 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.41 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Daear Amlinellol Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 39 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.1 Cynefinoedd a Safleoedd Dynodedig Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.11 Ffigur 4.11 BVS Banc Roc Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 595 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.6 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 37 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1,019 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.2 Crynodeb o Effaith Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 385 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.7 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 07 Cydnerthedd Hinsawdd Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 17 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.17.7 Ffigur 17.7 Dargyfeiriadau Ffyrdd Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 705 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.62 Diweddariad ymgeisydd ar y Drafftio DCO Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 152 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.44 Cynllun Rheoli Dad-ddyfrio Amlinellol Hynet Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 485 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.7.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 7.1 Asesiad Rhagarweiniol Cydnerthedd Hinsawdd Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 24 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.3.3 Ffigur 3.3 Nodweddion Amgylcheddol Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.32 Datganiad o Dir Cyffredin - Royal Mail Group Limited Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais Rev M (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 13 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.3 Asesiad Adnoddau Mwynau Rhan 2 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 752 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.6.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 6.1 Asesiad Llwch Adeiladu Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 43 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.3 Asesiad Adnoddau Mwynau Rhan 1 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 434 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.13.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 13.2 Cofnod Risg ES Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.13 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.13 Asesiad Trafnidiaeth Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 436 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.13.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 13.1 Rhestr Hir MAD Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 46 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.5 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Rhan 1 Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 459 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.12.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.1 Gwybodaeth Sylfaenol Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.1 Gwaelodlin Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 8
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 518 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.10 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.10 Sensitifrwydd Cyswllt a Neilltuwyd Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.8 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.8 Proffiliau Traffig Adeiladu Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.9 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.9 Adroddiad Arolwg Ecoleg Ddyfrol (Cyrsiau Dŵr) Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 507 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2 Datganiad Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiadau Tir Cyffredin Rev H
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.58 Ymateb yr Ymgeisydd i Gwestiynau Ysgrifenedig Drydydd yr Awdurdod Archwilio Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 316 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.61 Adroddiad Technegol Ymchwiliad Tir Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.1.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 1.1 Adroddiad Cwmpasu EIA Rhan 2 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 804 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.11 Datganiad o Dir Cyffredin - Glandŵr Cymru Rev D
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 252 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.39 Cynllun Rheoli Sŵn a Dirgryniad Amlinellol Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 444 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.4.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 4.1 Ffactorau Egwyddorion Arweiniol a Meini Prawf ar gyfer Opsiynau Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 108 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.8.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.1 Asesiad ar Sail Desg yr Amgylchedd Hanesyddol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 44 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.1.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 1.1 Adroddiad Cwmpasu EIA Rhan 1 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.2.6 Cynlluniau Tir Categori Arbennig Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 46 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.15.3 Datganiad Amgylcheddol - Ffigur 15.3 Ehangder Effeithiau Sŵn Adeiladu Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.19.1 Ffigur 19.1 Datblygiadau Eraill Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 29 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.11 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.11 Asesiad Effaith Arboricultural Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.4 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Amlinellu Rev H (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 497 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.16.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 16.2 Hawliau Tramwy Cyhoeddus Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 697 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.13 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 13 Damweiniau a Thrychinebau Mawr Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 92 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.3 Arolwg o Weithgaredd Ystlumod Rev E (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.4 Dosbarthiad Tir Amaethyddol ac Adnoddau Pridd (NCDP) Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Rev J (Fersiwn pont pibell) (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.2.9 Trefniadau Cynllunio BVS Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 190 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.10 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 10 Nwyon Tŷ Gwydr Rev C(Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 21 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.18.3 Ffigur 18.3 Radiws dylanwad Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 44 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 86 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.3 Arolwg o Weithgaredd Ystlumod Rev E (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 5
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 4
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 22 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.6 Adroddiad Ymchwiliad Tir Rhan 3 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 273 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.43 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Arwyneb Amlinellol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.15 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 15 Sŵn a Dirgryniad Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.15 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 15 Sŵn a Dirgryniad Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 29 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.6 Adroddiad Arolwg Mamal Afonaidd Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.13 Asesiad Trafnidiaeth Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.1.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 1.2 Barn Gwmpasu EIA Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 48 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 9
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.12.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.4 Dadansoddiad Gweledol Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 842 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.4.1 Cynllun Rheoli Pridd Amlinellol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 215 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.3 Datganiad o Dir Cyffredin - Natural England Rev D
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.1.13 Dyddiad cau 7 Llythyr Clawr - Gydag Atodiadau Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.10 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.10 Adroddiad Arolwg Ecoleg Ddyfrol (Pyllau) Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 548 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.1 Data Traffig a Arolygwyd Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 26 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.2 Amlinelliad Cynllun Ymchwilio Archeolegol Ysgrifenedig Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 77 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.7 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.7 Adroddiad Arolwg Dylluan Ysgubor (Cyfrinachol) Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 647 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.9 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.9 Llif Traffig Blwyddyn y Dyfodol Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 107 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.7 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.7 Llif Traffig Adeiladu Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.4.1.1 Rhestr Trafodaethau gyda Diddordebau Tir Rev I (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 635 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.3.2 Memorandwm Esboniadol Rev G (Fersiwn dewisiad hoff bont bibell) (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.6.2 Ffigur 6.2 Maes Astudio Gweithredol Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.17 Ffigur 4.17 Dewisiadau amgen cyfansawdd adeiladu yn Stanlow Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.6.3 Ffigur 6.3 H2S Arogl Risg Parth Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 432 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.3.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 3.2 Planhigion ac Offer Dangosol Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau Rev I (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.9 Ffigur 4.9 Opsiynau AGI Neuadd Llaneurgain Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Strategaeth Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol - Atodiad C – Cyfrifiadau Storio Arfaethedig Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 678 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.8 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 08 Treftadaeth Ddiwylliannol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.10 Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg Amlinellol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 726 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.1.2 Canllaw Cais Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.16.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 16.1 Defnydd Tir ac Asedau Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 567 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.20 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 20 Crynodeb o Effeithiau Arwyddocaol Tebygol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.15 Ffigwr 4.15 BVS Pentre Halkyn Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 44 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.4 Asesiad Ystlumod a Gwrychoedd Rev D (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.3 Ffigur 4.3 Opsiynau Ewloe Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.3.4 Ffigur 3.4 Cynllun Lliniaru Tirwedd ac Ecolegol Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 14 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.12.5 Environmental Statement - Figure 12.5 Photomontages Rev C
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.36 Arfarniad Effaith Hydrogeological o Groesfan Agored - Alltami Brook Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 29 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.6 Adroddiad Arolwg Mamal Afonaidd Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.16.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 16.1 Defnydd Tir ac Asedau Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 875 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.15.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 15.3 Canlyniadau Asesu Sŵn a Dirgryniad Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.19 Ffigur 4.19 Opsiynau AGI Neuadd Llaneurgain Ychwanegol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 459 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.3.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 3.1 Tabl Croesfannau Di-ffos Rev B
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 112 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.4 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.4 Data Traffig Gwaelodlin Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.18.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 18.2 Crynodeb o Effaith Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.2.12 Datganiad Amgylcheddol - Pennod 12 Tirwedd a Gweledol Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 902 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.2.10 Datganiad o Dir Cyffredin - Llywodraeth Cymru Rev D
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 39 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.1 Cynefinoedd a Safleoedd Dynodedig Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 47 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.6 Adroddiad Ymchwiliad Tir Rhan 2 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Strategaeth Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol – Atodiad D – Gohebiaethau Rev b
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.9 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.9 Adroddiad Arolwg Ecoleg Ddyfrol (Cyrsiau Dŵr) Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.8 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.8 Adroddiad Adar Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 831 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.8 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.8 Proffiliau Traffig Adeiladu (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 136 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.5 Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn ôl Adran Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 2 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.4.4.13 Ffigur 4.13 BVS Aston Hill Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.4.4 Cynllun Rheoli Mawn Amlinellol Rev C (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 587 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.15 Cynllun Gweithredol a Chynnal Rheoli Amgylchedd Amlinellol (OMEMP) Rev D (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.9.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 9.2 Adroddiad Arolwg Newt Cribog Mawr Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 255 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.41 Cynllun Rheoli a Monitro Dŵr Daear Amlinellol Rev B (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 487 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.32 Cynllun Rheoli Deunyddiau Amlinellol Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 561 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.6 Disgrifiadau Adran yn ôl Adran Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 553 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.2 Methodoleg Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.5 Dosbarthiad Tir Amaethyddol ac Adnoddau Pridd (BVS) Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 12 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth Rev E (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 11 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.5.3 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol Rev E (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 748 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.6.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 6.1 Asesiad Llwch Adeiladu Rev C (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 37 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.6 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.6 Adroddiad Ymchwiliad Tir Rhan 1 Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 25 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.8.5 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 8.5 Adroddiad Model Adnau Geoarchaeological Rev A
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 520 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.10 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.10 Sensitifrwydd Cyswllt a Neilltuwyd Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 550 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.1 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.1 Data Traffig a Arolygwyd Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 42 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 880 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.17.11 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 17.11 Crynodeb o Effeithiau Cyfrifedig Cyn-liniaru Rev B (Glân)
Other
Eversheds Sutherland LLP ar rhan Encirc Limited (PDF, 61 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Tabl Cymharol
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 182 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Eversheds Sutherland LLP ar rhan Encirc Limited (PDF, 206 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Darpariaethau Diogelu Drafft
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 132 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Cyflwyniad Ysgrifenedig o Wrandawiad Caffael Gorfodol 2 ar 10 Awst 2023
Other
Carolyn Thomas AS (PDF, 4 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 176 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Llythyr Clawr
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 25 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.7.36 Arfarniad Effaith Hydrogeological o Groesfan Agored - Alltami Brook Rev B (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 49 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.11.2 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 11.2 Asesiad Risg Cloddio Glo Rev A Rhan 7
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 668 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - D.6.3.12.3 Datganiad Amgylcheddol - Atodiad 12.3 Dadansoddiad o'r Dirwedd Rev A
Other
National Highways (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Environment Agency (PDF, 170 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 88 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Atodiad 2 - Darpariaethau Amddiffynnol (Glân)
Other
Natural England (PDF, 120 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Stephens Scown LLP ar rhan Stephen Oultram ac Catherine Oultram (PDF, 191 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 182 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Ymateb i ExQ3
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 135 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 137 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Crynodeb o Gynrychiolaeth Lafar o Wrandawiad Mater Penodol 3
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 611 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Sylwadau ar ymateb yr Ymgeisydd i Ddyddiad Cau 6
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 101 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Llythyr Clawr
Other
Woodland Trust (PDF, 196 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Nicky Crosby (PDF, 963 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Eversheds Sutherland LLP ar rhan Encirc Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 167 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Matrics Sgrinio
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 101 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - E-bost Barn Sgrinio EIA
Other
Turley ar rhan Peel NRE (PDF, 154 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 125 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Atodiad 2 - Darpariaethau Amddiffynnol (Trac)
Other
Cadent Gas Limited (PDF, 266 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 130 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 167 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Rhestr Wirio Sgrinio a Barn
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 270 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 233 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Cyfeillion y Ddaear Lerpwl (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7
Other
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (PDF, 107 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 7 - Ymateb i ExQ2