Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (6)

Cais y datblygwr (260)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (93)

Archwiliad (1275)

Penderfyniad (35)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Cheshire West and Chester Borough Council (PDF, 128 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1A - Adroddiad Effaith Leol Atodiad A - Rhestr Cais
Other
Cheshire West and Chester Borough Council (PDF, 127 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1A - Llythyr Clawr
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1A - Adroddiad Effaith Leol (LIR) Atodiadau y cyfeirir atynt o fewn yr Adroddiad Effaith Leol
Other
Cheshire West and Chester Borough Council (PDF, 196 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1A - Atodiad i Sylwadau Ysgrifenedig (Bioamrywiaeth) a gyflwynwyd yn DC1
Other
Cheshire West and Chester Borough Council (PDF, 391 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1A - Adroddiad Effaith Leol (LIR)
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 629 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 1A - Adroddiad Effaith Lleol Terfynol wedi ei gymeradwyo gan Gyfarfod Cabinet Cyngor Sir y Fflint ar 25 Ebrill 2023