Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (6)

Cais y datblygwr (260)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (93)

Archwiliad (1275)

Penderfyniad (35)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 243 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 561 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 746 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.8 Datganiad o Dir Cyffredin - Peel NRE Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 448 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2 Datganiad o Gyffredinrwydd ar gyfer Datganiad Tir Cyffredin
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.27 Opsiynau Arfarniad Groesfan Alltami Brook
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 163 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.19.1 Ymateb yr Ymgeisydd i Atodiad Sylwadau Ysgrifenedig Cyngor Gorllewin Caer a Chaer (Bioamrywiaeth)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 475 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.3.2 Memorandwm Esboniadol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 473 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.3.2 Memorandwm Esboniadol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 528 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.26 Datganiad o Dir Cyffredin - Network Rail
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.6.5.12 Asesiad Ennill Net Bioamrywiaeth (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 519 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.32 Datganiad o Dir Cyffredin - Royal Mail Group Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 134 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.5.2 Caniataid a Thrwyddedau Eraill (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 607 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.11 Datganiad o Dir Cyffredin - Glandŵr Cymru
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 337 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.4.1 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 123 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.5.2 Caniataid a Thrwyddedau Eraill (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 431 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Glân)
Other
Cadent Gas Limited (PDF, 91 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.4.1 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Cyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer (PDF, 520 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 Y- mateb i sylwadau'r Ymgeisydd i Adroddiad Effaith Lleol Cyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 199 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.21 Applicant’s Comments on Submissions Received at Deadline 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.4.1.1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 411 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.4.3.1 Rhestr o'r Newidiadau i'r Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 644 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 128 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 150 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.13 Datganiad o Dir Cyffredin - Essar Oil (UK) Limited
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 150 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.19 Datganiad o Dir Cyffredin - National Gas Transmission
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.6.5.3 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 145 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.23 Diweddariad Strategaeth Drafft Ennill Net Bioamrywiaeth (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 520 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.9 Cynllun Rheoli Hawliau Tramwy Cyhoeddus Amlinellol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 113 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.1.6 Llythyr Clawr
Other
Environment Agency (PDF, 153 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Glandŵr Cymru (PDF, 137 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Encirc Limited (PDF, 83 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - Cyflwyniad non-IP derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 505 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.3.3 Atodlen o Newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Cyngor Gorllewin Sir Gaer a Chaer (PDF, 559 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Cyngor Sir y Fflint (PDF, 794 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - Ymateb i sylwadau'r Ymgeisydd i Adroddiad Effaith Lleol Terfynol Cyngor Sir y Fflint
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.4.1.1
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 14 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.2.3 Cynlluniau Tir y Goron
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 813 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.1 Datganiad o Dir Cyffredin - Cyngor Sir y Fflint
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 772 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.2.4 Datganiad o Dir Cyffredin 6 - Cyfoeth Naturiol Cymru
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 10 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.6.5.3 Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu Amlinellol (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 525 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.7.9 Cynllun Rheoli Hawliau Tramwy Cyhoeddus Amlinellol (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 452 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 41 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.6.4.17 Ffigur 17.6 Gwyriadau Hawliau Tramwy Cyhoeddus (PRoW)
Other
Turley ar ran Peel NRE (PDF, 395 KB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 9 MB)
Cyflwyniad Dyddiad Cau 3 - D.6.5.12 Asesiad Ennill Net Bioamrywiaeth (Trac)