Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (6)

Cais y datblygwr (260)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (93)

Archwiliad (1275)

Penderfyniad (35)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
The Woodland Trust (PDF, 219 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Penderfyniad Gweithdrefnol yn dilyn ail gais i wneud newidiadau i’r cais (Cymraeg) (PDF, 213 KB)
Other
Penderfyniad Gweithdrefnol yn dilyn ail gais i wneud newidiadau i’r cais (Saesneg) (PDF, 188 KB)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 24 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.5 Cynlluniau Mynediad a Hawliau Tramwy
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 431 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.1.7 Llythyr Clawr Gais i Newid 2
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 14 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.22.3 Atodiad Datganiad Amgylcheddol Dylunio Cais i Newid 2 - Atodiad C - Ffigurau
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 50 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.2 Cynlluniau Tir
Other
Turley on behalf of Peel NRE (PDF, 121 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 106 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.3.1 Atodlen o Newidiadau i'r Llyfr Cyfeirnodau
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 337 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.1 Datganiad o Resymau (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 37 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.4 Cynlluniau Gwaith
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 5 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.3 Llyfr Cyfeirnodau (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.3.1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.29 Trefniant Dangosol - Pont Pibell wedi'i Hymgorffori Alltami Brook
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.1 Cynllun Lleoliad
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.1.3 Traciwr Dogfennau Cais (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 81 MB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.2.13 Cynlluniau Wrychoedd Pwysig
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 855 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.22.2 Atodiad Datganiad Amgylcheddol Cais i Newid 2 - Atodiad B - Atodiad Technegol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 516 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.3.3 Atodlen o Newidiadau i'r DCO drafft
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 456 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.22.1 Atodiad Datganiad Amgylcheddol Cais i Newid 2 - Atodiad A - Atodiad Crynodeb Anhechnegol
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 926 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.4.1 Datganiad o Resymau (Trac)
Other
Liverpool Bay CCS Limited (PDF, 387 KB)
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - D.7.22 Atodiad Datganiad Amgylcheddol 2023 Cais i Newid 2